Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Opatowcu

5 września 2014 | informatyk

Pierwszego września rozpoczął się rok szkolny 2014/2015. Na uroczystość złożyły się: Msza Święta odprawiona przez księdza Ireneusza Zycha  oraz oficjalny apel. Do zgromadzonych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców z życzeniami dobrego, spokojnego i bezpiecznego roku szkolnego zwrócił się Wójt Gminy Opatowiec -  Sławomir Kowalczyk  oraz dyrektor Elżbieta Szczęsna–Kusak. Następnie głos zabrał Przemysław Dryndos, właściciel firmy przewozowej „Guliwer”, która zapewnia w obecnym roku szkolnym dowóz do ZS w Opatowcu – życzył dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły i im na ręce pani dyrektor przekazał elementy odblaskowe, jakie wszyscy po zmroku korzystający z dróg publicznych winniśmy nosić.

Pani dyrektor przekazała zgromadzonym informacje porządkowe, poinformowała o prowadzonych pracach związanych z kapitalnym remontem szkół i jednocześnie pogratulowała wakacyjnych, ale bardzo ważnych sukcesów uczniów naszej szkoły na szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym. Następnie dzieci i młodzież szkolna udała się z wychowawcami do swych klas.