Uroczyste obchody 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

8 września 2014 | admin4

Uroczystości upamiętniające poległych w walkach w czasie II wojny światowej, które miały miejsce na terenie gminy Opatowiec, odbyły się w dniu 7 września 2014 r. o godz. 1200 w Kocinie i o godz. 1600 w Ksanach.

Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele pw. św. Barbary w Kocinie, celebrowanej w intencji poległych żołnierzy, przez proboszcza parafii ks. Wojciecha Michalskiego, przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele lokalnego ZBOWiD-u, druhowie z OSP Kocina, reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich oraz goście i mieszkańcy Kociny udali się na cmentarz parafialny, na którym znajduje się odnowiona zbiorowa mogiła poległych w obronie ojczyzny na polach Kociny w dniu 8.IX.1939 r.

W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii „KRAKÓW”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września 1939 r.

Po poświęceniu odnowionego w tym roku pomnika odbył się apel poległych, a następnie poszczególne reprezentacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. W krótkich przemówieniach przewijał się wątek heroizmu walczących tu przed 75 laty żołnierzy, którzy za naszą wolność zapłacili najwyższą cenę, za co jesteśmy im winni pamięć.

Główne uroczystości obchodów 75-rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyły się pod pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września 1939 r. oraz Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach. Pomnik, który jest żywym świadectwem pamięci o poległych w walkach żołnierzach, został świeżo odrestaurowany.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta polowa, odprawiona przez ks. dziekana Marka Małczęcia. Wójt Gminy oraz sołtys wsi Ksany powitali licznie przybyłych na obchody 75 rocznicy walk pod Ksanami gości. Niecodzienną oprawę zapewniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska-Zdroju pod dowództwem Roberta Osińskiego. Obchody miały bardzo uroczysty charakter, jednym z ważniejszych momentów było złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przez liczne delegacje.

Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu słowno-muzyczny program artystyczny związany tematycznie z obchodami uroczystości walk o niepodległość. Obchody rocznicowe przeplatane były występem orkiestry dętej z Kociny, która zaprezentowała kilka utworów patriotycznych. Wójt gminy składa serdecznie podziękowanie mieszkańcom Ksan na ręce sołtysa – Jarosława Szumilasa, paniom z KGW na ręce prezes – Jolanty Marcisz, oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację tej uroczystości.

Fotorelacja z obchodów 75-lecia wybuchu II Wojny Światowej w Kocinie

Fotorelacja z obchodów 75-lecia wybuchu II Wojny Światowej w Ksanach