Informacja dotycząca badań ankietowych prowadzonych przez GUS

10 września 2014 | informatyk

Informacja Urzędu Statystycznego w Kielcach na temat realizowanych badaniach ankietowych.

Informacja GUS