Modernizacja remizo-świetlicy w Chwalibogowicach

10 września 2014 | admin4

W sierpniu 2014 r. rozpoczęto kolejny etap prac związanych z kompleksową modernizacją Remizo-świetlicy w Chwalibogowicach. Do tej pory dzięki zaangażowaniu strażaków z miejscowej jednostki OSP oraz mieszkańców sołectw Chwalibogowice i Kraśniów, przeprowadzono następujące prace remontowe:

  • wymieniono na nową stolarkę okienną,
  • wymieniono instalację elektryczną i lampy,
  • wykonano podwieszany sufit i poprawiono i pomalowano ściany i podłogi w „małej sali”,
  • zakupiono karnisze, zasłony, firanki i inne el. wyposażenia,
  • wykonano szpachlowanie, malowanie, dorabianie kinkietów w „dużej sali”,

Obecnie, dzięki pozyskaniu środków z programu LEADER oraz środków z budżetu gminy rozpoczęto kolejny etap prac przy kompleksowej modernizacji świetlicy, który obejmie m.in.:

  • zamurowanie nieużywanych drzwi od strony ulicy
  • ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi,
  • wykonanie tynków zewnętrznych i zabezpieczenie cokołu budynku,
  • wykonanie orynnowania i podokienników z blachy,
  • wykonanie innych niezbędnych prac murarskich

Termin zakończenia prac remontowych, wykonywanych przez wyłonioną w trybie zapytań ofertowych firmę Bogdana Woźniaka z Krzczonowa,  planuje się na dzień 30 września 2014 r., koszt remontu, wraz z dokumentacją projektową i inspektorem nadzoru wyniesie ponad 25 tys. zł.

A tak zmienia się remizo-świetlica w Chwalibogowicach: