Prace związane z budową altan w gminie Opatowiec

10 września 2014 | admin4

Z początkiem września 2014 r. ruszyły prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Jest to kolejny projekt mający na celu poprawę estetyki i funkcjonalności miejsc użyteczności publicznej. Prace są uzupełnieniem m.in. zakończonych lub będących w trakcie realizacji kompleksowych modernizacji remiz i świetlic wiejskich oraz powstających placów zabaw.

W ramach tego projektu przewiduje się w miejscowościach: Opatowiec, Senisławice, Rogów, Kobiela, Ksany, Kocina, Kamienna, Charbinowice i Mistrzowice stworzenie nowych miejsc do rekreacji i wypoczynku poprzez budowę altan wraz z wyposażeniem. Głównym wykonawcą zadania została firma „Usługi Remontowo-Budowlane” – Paweł Kopeć z Gorzyc. Obecnie następuje realizacja pierwszego etapu projektu przez firmę: Usługi dla rolnictwa Stanisław Walasek z Nowego Korczyna polegającego na wykonaniu w poszczególnych sołectwach podkładów z kostki brukowej, na których powstaną altany.

Łączny koszt realizacji zadania to ponad 70.000,00 zł, z czego znaczną część środków stanowić będą fundusze pozyskane od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Termin zakończenia prac planowany jest na koniec września 2014 r.