Uroczyste zakończenie projektu „Magiczny świat malucha”

28 listopada 2014 | informatyk

W dniu 21 listopada 2014 r. w Punkcie Przedszkolnym w Krzczonowie odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka połączona z uroczystym zakończeniem projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem gminy oraz radnymi, nauczyciele i wychowawcy ze szkoły Podstawowej w Krzczonowie, kadra projektu „Magiczny świat malucha”, rodzice i dzieci uczestniczące w projekcie.

Uroczystość rozpoczęła się od pasowania na przedszkolaka. Małe krasnoludki dały popis swoich umiejętności wokalnych, tanecznych i recytatorskich napełniając dumą licznie zgromadzonych tego dnia rodziców. Po zakończeniu akademii Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Tomasz Paluch, pasował najmłodszych na uczniów przedszkola. Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, który złożył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie i realizację tak dużego wartego ponad 690.000,00 zł zadania jakim było otwarcie i funkcjonowanie Przedszkola. Ostatnim punktem spotkania było wręczenie dyplomów ukończenia projektu dla dzieci i ich rodziców oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Przypomnijmy w ramach projektu realizowanego od grudnia 2012 do listopada 2014 r. przeprowadzono gruntowną adaptację pomieszczeń, zakupiono pełne wyposażenie oraz meble niezbędne do funkcjonowania nowego Punktu Przedszkolnego, który zapewniał 8 godzinną opiekę, 5 dni w tygodniu 15 maluchom z obwodu szkolnego Krzczonów. Dodatkowo dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i pomocy specjalistycznej logopedy i psychologa, nieodpłatnego posiłku w postaci śniadania, obiadu i podwieczorka oraz uczestnictwa w ciekawych wycieczkach.

W imieniu wszystkich osób zaangażowanych w realizacje projektu serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzicom za zaangażowanie i sumienne uczestnictwo w działaniach projektowych przez co osiągnięte zostały założone w nim cele. Pomimo tego, że projekt dobiegł końca Punkt Przedszkolny będzie dalej funkcjonował, dzięki zaangażowaniu rodziców oraz wsparciu Gminy Opatowiec.

Radosław Fitek