Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

11 grudnia 2014 | admin3

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 17 grudnia 2014 roku (środa) o godz. 900 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatowiec.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Opatowiec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Opatowiec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Opatowiec.
  8. Sprawy różne.
  9. Zapytania i interpelacje.
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec