Zakończono kompleksową modernizację Remizo-świetlicy OSP w Rogowie

13 grudnia 2014 | admin3

Zakończono prace remontowe remizo-świetlicy w Rogowie.
Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym udało się zrealizować zaplanowane prace remontowe przy remizo-świetlicy w Rogowie.
W ramach zaplanowanego remontu wykonane zostały następujące roboty:
• zdemontowano stare pokrycie z dachówki ceramicznej oraz ołacenia,
• wykonano nową więźbę dachową oraz paroizolację,
• wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej,
• zamontowano rynny i rury spustowe,
• wymurowano ściany szczytowe,
• ocieplono budynek oraz wykonano nową elewację zewnętrzna,
• wykuto drzwi w szczycie elewacji frontowej,
• wbudowano okna z PCV,
• wykonano podokienniki,
• zamontowano daszek nad drzwiami wejściowymi,
• wykonano balustrady przy schodach wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych.
Wartość całego zadania wyniosła ok. 80 tys. zł, z czego część pozyskano ze środków od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, resztę stanowią środki własne Gminy.
A tak wygląda obecnie remizo-świetlica w Rogowie, jakże nieprzypominająca tej, jeszcze sprzed paru miesięcy.