Informacja w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec

5 stycznia 2015 | admin3

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Opatowiec na lata 2012 – 2032” realizuje się zadania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia są w 85% pokrywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 15% kosztów zadania pokrywa właściciel wyrobów azbestowych.

Mieszkańcy zainteresowani możliwością pozyskania dofinansowania, mogą składać w tej sprawie wnioski w Urzędzie Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, pokój nr 5.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 351 80 52 wew. 14.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Opatowiec lub do pobrania poniżej:

> wniosek do pobrania <