Harmonogram wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

5 marca 2015 | admin3

W związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Opatowiec w miesiącu marcu 2015 roku odbędą się Zebrania Wiejskie w poszczególnych sołectwach, podczas których mieszkańcy sołectw dokonają wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2015-2018.

Harmonogram

Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: