XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

10 marca 2015 | informatyk

Dnia 09 marca w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się eliminacje gminne w ramach XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

„Młodzież zapobiega pożarom” pod takim hasłem cyklicznie organizowany jest turniej dla dzieci i młodzieży mający na celu opanowanie zagadnień z dziedziny pożarnictwa. Uczestnicy w rywalizacji wykazali się posiadaną wiedzą na temat przyczyn i skutków powstawania pożarów, wyposażenia technicznego jednostek ochrony przeciwpożarowej, norm prawnych, historii pożarnictwa oraz zasad działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej.

Powołano komisję konkursową w składzie: kpt. Krzysztof Wojtasik,  asp. Damian Węglowski – reprezentujący KP PSP w Kazimierzy Wielkiej, Stanisław Kurek – Sekretarz Oddziału Zarządu Gminnego Związku OSP, Małgorzata Kryżanowska – Nowakowska – nauczyciel Zespołu Szkół w Opatowcu .

Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej a startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: młodszą, w której wystartowało troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i troje ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu i starszą, gdzie rywalizowało czworo uczniów Gimnazjum w Opatowcu.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Klaudia Marzec uczennica  Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrał Marcin Ryba uczeń Gimnazjum. Opiekunami uczestników byli odpowiednio P. Tomasz Paluch – Dyrektor SP Krzczonów i P. Małgorzata Kryżanowska – Nowakowska nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Opatowcu. Zwycięzcy eliminacji gminnych, będą reprezentować gminę w kolejnym etapie konkursu – eliminacjach powiatowych. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach.