XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

12 marca 2015 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje mieszkańców, iż wzorem lat ubiegłych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy organizuje XIII Edycją Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
    w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji do Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej lub KRUS  OR  w Kielcach. Gospodarstwo można także zgłosić w Urzędzie Gminy w Opatowcu w terminie do 25 marca 2015 r.
Druk deklaracji oraz regulamin konkursu i kryteria oceny zamieszczamy poniżej.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w  pod nr telefonu (41) 35-18-052 wew. 14 – osoba do kontaktów p. Stanisław Tomal.

Regulamin XIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Zgłoszenie

/źródło:www.krus.gov.pl/