Wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

13 marca 2015 | informatyk

Dostojnym Jubilatom, Państwu Teresie i Stanisławowi Małkom, którzy przeżyli ze sobą ponad pięćdziesiąt lat Prezydent Bronisław Komorowski na wniosek kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowcu nadał medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Ich uroczystego wręczenia dokonał w dniu 11 marca 2015 roku Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk w obecności: Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty, Sekretarza Gminy Huberta Krupy, Zastępcy Kierownika USC Renaty Tomal oraz sołtysa wsi Kamienna Tadeusza Domonia. Dostojnym Jubilatom podczas uroczystości towarzyszył wnuk Jacek.

Jubilatom gratulujemy pięknego Jubileuszu małżeństwa oraz  życzymy  zdrowia, miłości  i radości w dalszej wspólnej wędrówce przez życie.