Podsumowanie I naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego

16 marca 2015 | informatyk

Podczas pierwszego  naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2015 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 357 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 198 276,48 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2015 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 332,84  ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 272 293,60 l
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 198 276,48 zł