Zaproszenie do udziału w programie „Ocalmy od zapomnienia Niezłomne Kobiety Wiejskie Polski Podziemnej Województwa Świętokrzyskiego”.

8 kwietnia 2015 | admin5

Oddział Regionalny Uniwersytetów Ludowych w Kielcach oraz Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Kielcach zaprasza do udziału w programie, który ma na celu odszukanie tych nieprzeciętnych Kobiet i ocalenie ich od zapomnienia. Kobiety wiejskie w okresie okupacji hitlerowskiej były wzorem odwagi i bohaterstwa. Pomagały często partyzantom w życiu codziennym. Nie tylko walczyły – jako żołnierze Armii Krajowej czy Batalionów Chłopskich, ale dbały przede wszystkim o zabezpieczenie żywności, ubrania. Leczyły, ukrywały i ratowały rannych. Były niezastąpione w codziennym życiu „ludzi z lasu”…

Składając im hołd i wyrażając głęboką wdzięczność jesteśmy winni im pamięć. Ideą programu jest opisanie wydarzeń i przeżyć tych cichych bohaterek świętokrzyskich wsi, tak by wiedzę z tamtych tragicznych dni przekazać kolejnym pokoleniom.

Powyższym działaniom patronuje Marszałek Województwa Adam Jarubas.

Wszyscy, którzy mogą przekazać wiedzę na ten temat w postaci not biograficznych zawierających dane osobowe, zdjęcia pamiątkowe z tamtego okresu proszeni są o przekazanie takich materiałów do końca września 2015 roku na adres :

Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Kielcach

ul. Wesoła 47/49

25-365 Kielce

z dopiskiem „Niezłomne Kobiety Wiejskie”