To już 5 lat minęło?…

24 kwietnia 2015 | admin5

Już od pięciu lat w Opatowcu działa aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich.

Na zebraniu sprawozdawczym 24.02.2015 r. Panie świętowały pięciolecie.

Członkinie KGW współorganizują imprezy okolicznościowe, uczestniczą w różnych szkoleniach, kursach, wspomagają akcje charytatywne, uprawiają ćwiczenia gimnastyczne, wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, wspomagają się wzajemnie trudnych sytuacjach, gotują, pieką, śpiewają, tworzą kwiaty z bibuły, stroiki, a przede wszystkim podtrzymują tradycje związane z naszym starym, pięknym Opatowcem i Wisłą, nad którą malowniczo leży nasza miejscowość.

Także bezkolizyjnie i twórczo współpracują z organizacjami społecznymi, Sołectwem, Zespołem Szkół, Wójtem i Radą Gminy.

Z zaangażowaniem pozyskują niewielkie fundusze na działalność statutową ze składek członkowskich, sprzedaży produktów kulinarnych na festynach, korzystają ze skromnego wsparcia sponsorów.

W kameralny sposób spędziły także Dzień Kobiet. Panie z KGW w Opatowcu obdarowane zostały uroczym bukietem przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka oraz czerwonymi goździkami i okazałym tortem przez Sołtysa Alfreda Miniora i Radnego Wiesław Gwoździa. Dziękujemy.

Oby w następnej pięciolatce też spełniały się nasze marzenia i „zarażało” się pracą społeczną młodsze pokolenie, które przejmie od nas pałeczkę w pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny i jej Mieszkańców.

 

„My się krytyk nie boimy

I do Koła należymy”

 

Zarząd KGW Opatowiec