Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2015

22 maja 2015 | admin

W dniach 15 – 22 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3 (pokój 5) wyłożone sa do wglądu spisy członków Izby Rolniczej z terenu Gminy Opatowiec, uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Kielcach.

Członkami, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1079) są:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnej produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółkach wkłady gruntowe.