Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi

21 lipca 2015 | admin

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, jakie wystąpiły na terenie Gminy Opatowiec powołano w dniu 21 lipca 2015 r. Gminną Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, której zadaniem będzie szacowanie wielkości szkód na podstawie lustracji terenowych.
Zaistniałe straty w uprawach rolnych, budynkach mieszkalnych i gospodarczych związane z wystąpieniem w dniu 19 lipca 2015 r. niekorzystnych zjawisk pogodowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Opatowiec osobiście lub telefonicznie pod nr 41 351 80 52 wew. 12.

Więcej informacji w linkach poniżej:

zarządzenie wojewody świętokrzyskiego nr 65/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku
załącznik nr 1 do zarządzenia wojewody świętokrzyskiego 65/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku