Gminne Święto Plonów w Kocinie

18 sierpnia 2015 | admin5

W dniu 16 sierpnia 2015 roku w Kocinie odbyły się Dożynki Gminy Opatowiec. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem barwnego korowodu złożonego z mieszańców naszej gminy oraz delegacji z poszczególnych sołectw, prezentujących piękne wieńce dożynkowe. Na czele maszerowali Starostowie Dożynek,  Halina Korzyńska i  Mateusz Janiec, niosący duży bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Obecni byli także licznie przybyli goście.

W kościele pw. Św. Barbary  odbyła się dziękczynna Msza Święta koncelebrowana przez  ks. Wojciecha Michalskiego, proboszcza z Kociny i  ks. Tadeusza Śliwę, proboszcza parafii w Sokolinie. Korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Kociny przeszedł na miejsce – obok remizy OSP, gdzie we wspaniałej scenerii, na pięknie udekorowanym przez mieszkańców Kociny placu, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości dożynkowych.

Nawet przelotnie padający z początku deszcz, nie przeszkodził w sprawnym kontynuowaniu imprezy, którą prowadziła Beata Adamczyk, Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu.

Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, w obecności Sołtysa Kociny – Marka Pluty,  oficjalnie rozpoczął tegoroczne Dożynki Gminne od przywitania gości, a zaszczycili nas w tym dniu swoją obecnością: Mirosław Pawlak, Krzysztof Lipiec, Maria Zuba – posłowie na Sejm RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka i Krystian Jarubas – radni Sejmiku Wojewódzkiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi, Andrzej Malec – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec wraz z radnymi, Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, kpt. Piotr Łudzik – KP PSP w Kazimierzy Wielkiej, Janusz Sledziński i Jan Lis – wieloletni Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Jan Kopeć – Przewodniczący Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Włodzimierz Wiertek – wiceprezes zarządu krajowego KZR KiOR Adam Stoksik – przedstawiciel posła do PE Czesława Siekierskiego, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy i Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, Strażacy, Orkiestra Dęta, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich  oraz najważniejsi w tym dniu –  Rolnicy i Mieszkańcy naszej gminy.

W dalszej części rozpoczął się obrzęd dożynkowy, gdzie Starostowie przekazali Gospodarzowi Gminy – Sławomirowi Kowalczykowi piękny, wypieczony bochen chleba. Wójt przyjmując ten symboliczny dar, obiecał dzielić nim sprawiedliwie tak, by nikomu go nie zabrakło. Po czym uczestnicy Święta Plonów w Kocinie zostali nim poczęstowani.

Następnie odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przygotowany przez mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Opatowiec. Pod tym względem ten rok był wyjątkowy. Zanotowano rekordową liczbę zgłoszeń, bo aż 13 z wszystkich 20 sołectw. Komisja powołana do ich oceny, brała pod uwagę m.in. kształt, tradycyjny charakter tego, jakże ważnego symbolu pomyślnie zakończonych żniw, oraz sposób jego prezentacji przez delegacje z poszczególnych wsi. Tu mieszkańcy również wykazali się inwencją twórczą, wieńce były „obśpiewane”, „obgrane”. Za najpiękniejszy, po burzliwych obradach, komisja uznała wieniec z sołectwa Kocina. Zwycięzcy  zaprezentują naszą gminę podczas dożynek powiatowych, które odbędą się już 30 sierpnia w Kazimierzy Wielkiej.

Podczas uroczystości dożynkowych nie zabrakło występów artystycznych dzieci i młodzieży  z terenu gminy przygotowanych w Instytucji Kultury w Opatowcu, Szkole Podstawowej w Krzczonowie oraz Zespole Szkół w Opatowcu. Widzowie doceniali gromkimi brawami talent młodych artystów. Na szczególną uwagę zasługuje występ młodzieży z Kociny, która wspaniale zatańczyła pierwszego w swoim życiu, „deszczowego” Poloneza, którego choreografię przygotowała we własnym zakresie.

Ludowy charakter imprezy podkreślała także obecność stoisk wystawienniczych Kół Gospodyń Wiejskich. Panie w swych strojach barwnie się prezentowały, a przygotowane przez nie pyszności cieszyły podniebienia uczestników uroczystości.

Na koniec dla miłośników dobrej zabawy, zagrał zespół Top Secret bawiąc gości do „ białego rana”.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególnie dla mieszkańców Kociny na ręce sołtysa Marka Pluty, w tym Koła Gospodyń Wiejskich z Kociny na ręce prezes Bożeny Kopeć, strażakom OSP na ręce prezesa Tadeusza Nura, radnym gminy Opatowiec Januszowi Cabajowi i Mieczysławowi Kopciowi, Orkiestrze Dętej z Kociny pod przewodnictwem Roberta Pluty. Dziękujemy wszystkim osobom, które włożyły swój trud w wystrój, przygotowanie i zaprezentowanie wieńców, oprawę korowodu, osobom prowadzącym i pracującym przy tej uroczystości, pilnującym porządku, osobom występującym na scenie, dzieciom, młodzieży, dorosłym.

Zapraszamy na kolejne dożynki gminne za rok.