Podpisano umowy na dowóz uczniów do szkół

28 sierpnia 2015 | admin5

Urząd Gminy informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na dowóz uczniów do szkół wyłoniono następujące podmioty:

1.Zadanie pn. „ Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Opatowcu”.

Przemysław Dryndos Firma Handlowo – Usługowa „Guliwer Express Europa”   Biechów 91, 28-133 Pacanów

2.Zadanie pn.” Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie”.

Przewóz Osób Andrzej Pobiega, Królewice 62, 28-512 Bejsce

Umowy zostały podpisane przez Wójta Sławomira Kowalczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty w dniu 27.08.2015 r. i właścicieli w/w firm. Czas obowiązywania umowy – rok szkolny 2015/2016.