REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015

4 września 2015 | admin

W dniu 6 września 2015 r. od godziny 6:00 Postanowieniem Prezydenta RP w całej Polsce odbędzie się Referendum ogólnokrajowe w którym należy udzielić odpowiedzi na 3 pytania:

Pytanie pierwsze : „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Pytanie drugie : „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody:

1) na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ( odpowiedź na pierwsze pytanie )

2) na utrzymane dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa ( odpowiedź na drugie pytanie)

3) na bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygnąć na korzyść podatnika  ( odpowiedź na pytanie trzecie )

Przypominamy, że do dyspozycji osób uprawnionych do głosowania na terenie naszej Gminy dostępne będą trzy lokale referendalne:

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KRZCZONOWIE

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie , Krzczonów 41a, 28-520 Opatowiec

Obwód obejmuje sołectwa: Charbinowice, Kamienna, Kocina, Krzczonów, Rzemienowice, Trębaczów.

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 2 W OPATOWCU

Dom Kultury w Opatowcu ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Obwód obejmuje sołectwa: Chrustowice, Mistrzowice, Ksany, Podskale, Opatowiec, Chwalibogowice, Kraśniów, Senisławice.

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 3 W ROGOWIE

Świetlica OSP w Rogowie, Rogów 54, 28-520 Opatowiec

Obwód obejmuje sołectwa: Kęsów, Kobiela, Rogów, Ławy, Urzuty, Wyszogród.

Lokale referendalne będą czynne od 6:00 do 22:00.

Wszelkie informacje o szczegółach wyborów na terenie Gminy Opatowiec znajdą państwo w podanych poniżej linkach:

Informacje na BIP OPATOWIEC

W linkach poniżej mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat Referendum ogólnokrajowego ze stron Państwowej Komisji Wyborczej:

Referendum Ogólnokrajowe 2015