UWAGA ROLNICY POSZKODOWANI W WYNIKU SUSZY. PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

4 września 2015 | admin

Rolnicy poszkodowani w wyniku suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach (oszacowanie odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek rolnika) do Urzędu Gminy w Opatowcu w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2015 roku godz. 15:30.

Składane wnioski muszą być zgodne z danymi jakie zostały złożone do ARiMR o dopłaty obszarowe.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Opatowcu lub pod numerem 41 35 18 052 wew. 14