Pamięć o poległych żołnierzach w czasie II wojny światowej.

8 września 2015 | admin5

Dnia 06 września 2015 r. odbyły się uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy na terenie Kociny w walkach w czasie II wojny światowej.

Po uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Św. Barbary w Kocinie, odprawionej w intencji poległych żołnierzy, przez proboszcza parafii ks. Wojciecha Michalskiego, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych, a także poczty sztandarowe, przedstawiciele lokalnego ZBOWiD-u, druhowie z OSP Kocina, reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich oraz goście i mieszkańcy Kociny udali się przy muzycznej asyście Orkiestry Dętej z Kociny na cmentarz parafialny, na którym znajduje się  zbiorowa mogiła poległych w obronie ojczyzny na polach Kociny w dniu 8.IX.1939 r.

W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii „KRAKÓW”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września 1939 r.

Pod pomnikiem odbył się apel poległych, a następnie poszczególne reprezentacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.