Gazociąg Podgórska Wola – Tworzeń

9 września 2015 | admin

Opis inwestycji

Celem projektu realizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń o długości 160 km i średnicy do 1000 mm, który zlokalizowany będzie w województwach: małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim.

Trasa gazociągu przebiegać będzie na terenie gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.

Planowana realizacja inwestycji to lata: 2015-2020

Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego jest firma Tractebel Engineering S.A.

Korzyści z realizowanej inwestycji

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa gazowego.

Stanowić będzie także istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie:

• zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego,
• uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje,
• wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Koszty inwestycji

szacunkowy koszt inwestycji: 1064 mln PLN


Więcej informacji o planowanej inwestycji można uzyskać na stronie internetowej projektu

 

Poniżej prezentujemy ulotki informacyjne dotyczące inwestycji:

Omówienie projektu

Plakat

Ulotka