Najlepszą inwestycją jest człowiek

15 września 2015 | admin

Od dawna już wiadomo, że nie ma lepszej inwestycji. Szczególnie warto inwestować w młodych ludzi. Dlatego też Gminna Instytucja Kultury cały czas dąży do zapewnienia, zwłaszcza dla tej grupy odbiorców, różnego typu zajęć spełniających ich oczekiwania. Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych, ale także patrząc w przyszłość 11 września 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowcu, zorganizowane zostało spotkanie dla osób zainteresowanych tematem powstania Sieci Gminnych Ośrodków Programowania.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu gminy Opatowiec, pracownicy Urzędu Gminy oraz Instytucji Kultury, a także zaproszeni goście z sąsiednich Bibliotek oraz Domów Kultury. Podczas spotkania omówiono zasady funkcjonowania sieci „GO PRO”, której misją jest upowszechnianie nauki programowania, pozwalające na rozwój kreatywności, zdolności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów. O dużym zainteresowaniu tematyką nauki programowania dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy mięliśmy okazję już się przekonać. Potwierdziły to również odbywające się równolegle ze spotkaniem informacyjnym warsztaty programowania. Wzięło w nich udział około 40 uczniów z naszych szkół.

Jak mówili po zakończonych trwających trzy godziny warsztatach, były to zajęcia nauki programowania połączone z doskonałą zabawą i elementami zdrowej rywalizacji. Uczniowie pracowali bowiem w dwóch grupach, zbudowali swoje roboty i mieli za zadanie w taki sposób je zaprogramować, aby jak najszybciej pokonały wytyczoną dla nich trasę i zwyciężyły w wyścigu.
Mamy nadzieję, że zgodnie z zamierzeniami Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”, które koordynuje działania związane z realizacją projektu „GO PRO”, uda się zorganizować Punkt „GO PRO” również w naszej gminie. Na pewno widząc zainteresowanie naszych uczniów będziemy o to usilnie zabiegać.
Podczas przerwy w zajęciach warsztatowych odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej- Panią Moniką Cichy. Przypomniała ona uczestnikom zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz omówiła zagrożenia jakie czyhają we współczesnym świecie na młodych ludzi. Rozmów na te tematy nigdy za wiele. Nasi uczniowie aktywnie brali udział w pogadance, za co zostali nagrodzeni drobnymi słodkościami przygotowanymi przez Gminną Bibliotekę Publiczną, będącą organizatorem całego przedsięwzięcia.

Beata Adamczyk