Informacja o wynikach wyborów sołtysa wsi Senisławice

5 października 2015 | admin

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 03.10.2015r. w wyniku tajnych wyborów, na sołtysa sołectwa Senisławice wybrano Jana Piotrowskiego.