110 rocznica powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego

7 października 2015 | admin

W dniu 2.10.2015r. uroczyście obchodzono 110 rocznicę powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej.

W uroczystości brał udział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Wanda Kołtunowicz  oraz  Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł. Na jubileuszowa galę przybyli również  poseł Mirosław Pawlak, liderzy samorządów regionu kazimierskiego m.in. Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe statuetki. Na uroczystości byli  również obecni dyrektorzy szkół m.in. Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu Elżbieta Szczęsna-Kusak. W jubileuszu czynny udział  mieli prezesi oddziałów ZNP z powiatu kazimierskiego w tym prezes Oddziału ZNP w Opatowcu Alicja Witkoś-Kłos.110 rocznicę powstania ZNP świętowali licznie zebrani nauczyciele i członkowie ZNP. Honory gospodarza imprezy pełniła wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego oraz prezes Oddziału ZNP w Kazimierzy Wielkiej Halina Opilska.

Podczas uroczystości były gratulacje, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczenia za działalność związkową, a także życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela.  Dużo mówiło się o związku, o jego historii i zasługach na rzecz oświaty. ZNP przetrwało dziejowe burze, dwie wojny światowe i nadal trwa i stoi w obronie godności i autorytetu nauczycieli.

 Prezes  Oddziału  ZNP Opatowiec

Alicja Witkoś- Kłos