Zakończono remont dróg w Charbinowicach i Chwalibogowicach

9 października 2015 | admin

Zakończył się remont dróg gminnych w ramach otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W sołectwie Charbinowice na tzw. Gościńcu powstał nowy odcinek drogi asfaltowej o długości 520 mb.

Wybudowano także nową drogę Chwalibogowice – Podeksanie. Nawierzchnię asfaltową wykonano na odcinku 980 mb.

W ramach tych prac wyprofilowano pobocza, wykonano podbudowę z kruszywa, a z mieszanki mineralno – asfaltowej położono dywanik.

Wykonawcą remontu był Zakład Budowlano – Drogowy DUKT Artura Piwowara z Woli Murowanej gm. Nowiny. Wartość zrealizowanego zadania- sfinansowanego z dotacji i środków własnych gminy- to blisko 220 tys. zł.


 

 

 

 

 

CHARBINOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHWALIBOGOWICE