Ćwiczenia RENEGADE – SAREX 15/II – alarmowanie i ostrzeganie przed zagrożeniami z powietrza stwarzającymi zagrożenie dla ludności cywilnej

12 października 2015 | admin

Uprzejmie informuję, że w dniach 13-15 października 2015 r. w godzinach 6.00- 19.00 (termin zapasowy 16 października br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadzi w kraju ćwiczenie pk. „RENEGADE – SAREX 15/II”.

W dniach w których zostaną przeprowadzone ćwiczenia, w porozumieniu z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej , przeprowadzony zostanie również trening systemu alarmowania i ostrzegania.

Działając na podstawie § 10. ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, informuję o przeprowadzeniu treningu systemu alarmowania ludności.

W dniach 13-15 października (termin zapasowy 16 października br.) będą nadane sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: OGŁOSZENIE ALARMU – dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz ODWOŁANIE ALARMU – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.