Remont dróg powiatowych

21 października 2015 | admin5

W ramach dobrej współpracy pomiędzy Samorządami Gminy Opatowiec i Powiatu Kazimierskiego w ostatnim czasie na naszym terenie powstały nowe nawierzchnie asfaltowe.

W sołectwie Chrustowice na drodze powiatowej relacji Rogów – Kobiela – Chrustowice zbudowano nowy odcinek drogi o długości 420mb

Podobnie w Charbinowicach wykonano nową nakładkę asfaltową na drodze Bejsce- Grodowice – Charbinowice – Brodek o długości  550mb.

Warto przypomnieć, że w maju b.r  oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej relacji  Rogów – Bejsce – Jakuszowice, który powstał na długości 1450mb.

DROGA POWIATOWA W CHARBINOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGA POWIATOWA W CHRUSTOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGA POWIATOWA W ROGOWIE