Nowe godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu

30 sierpnia 2013 | informatyk

Od 2 września 2013 roku będą obowiązywać nowe godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu.

Dzień tygodnia Godziny
poniedziałek 15:00 – 19:00
wtorek 08:00 – 12:00
środa 08:00 – 12:00
czwartek 08:00 – 12:00
piątek 08:00 – 12:00

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

29 sierpnia 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 5 września 2013 roku (czwartek) o godz. 9:00w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 20 sierpnia 2013r.
 4. Przedstawienie informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatowiec do złożenia wspólnie z Powiatem Kazimierskim, Gminą Czarnocin, Gminą Zagnańsk,  wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przedsięwzięcia pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów  przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zapytania i interpelacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba

 

Dodaj komentarz

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowego

29 sierpnia 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

28 sierpnia 2013 | informatyk

Informujemy, iż wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy Opatowiec można składać do dyrektorów szkół od 26 sierpnia do 6 września 2013 r.

szczegóły

Dodaj komentarz

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kocina działka nr 225/1 o pow. 0,89 ha

28 sierpnia 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Powiatowe Święto Plonów w Czarnocinie

27 sierpnia 2013 | hubert

W niedzielę 25 sierpnia 2013 roku odbyły się Dożynki Powiatu Kazimierskiego. Gminę Opatowiec reprezentował Wójt – Sławomir Kowalczyk, Starostowie dożynek gminnych – Agnieszka Lisikiewicz i Rafał Kański oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kamiennej na czele z Sołtysem wsi Tadeuszem Domoniem.

Panie z KGW wspólnie z pracownikami urzędu gminy przygotowały stoisko gminne, na którym można było skosztować wspaniałych wypieków i tradycyjnych potrawy naszego regionu. Na stoisku zaprezentowano liczne materiały i publikacje promujące gminę Opatowiec i jej mieszkańców.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zaprezentrowano i „ośpiewano” wyłoniony w eliminacjach dożynek gminnych wieniec przygotowany przez Panie z KGW z Kamiennej.

Komisja konkursowa uznała, że reprezentantem powiatu kazimierskiego na Dożynkach Wojewódzkich w Bogorii będzie wieniec sołectwa Czyżowice (Gmina Bejsce).

Znakomicie zaprezentowały się dzieci i młodzież z terenu naszej gminy: Patryk Pawlik, Wiktoria Maj i duet Natalii Cabaj i Natalii Kurzyńskiej, których występy publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

W uroczystościach dożynkowych liczne grono stanowili mieszkańcy naszej gminy, radni powiatowi, radni gminy Opatowiec oraz sołtysi.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na turniej o puchar Wójta Gminy

27 sierpnia 2013 | informatyk

.

 

Dodaj komentarz

Informacja dot.budowy ogrodzenia i dojścia do cmentarza z I wojny światowej w Opatowcu.

27 sierpnia 2013 | informatyk

W związku z nieodpłatnym przejęciem przez Gminę Opatowiec od Skarbu Państwa działki przy ul. Nowokorczyńskiej w Opatowcu, na której znajduje się cmentarz z I wojny światowej, przystąpiliśmy do budowy chodnika, dojścia do cmentarza oraz ogrodzenia i bramy wejściowej.

Koszt wykonania zadania wyniesie 13 530 zl. z czego 10 000 zł. zostało pozyskane od Rady Ochrony Walk i Męczeństwa w Warszawie, pozostałe środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

Roboty wykonuje Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Opatowcu, termin ich zakończenia zaplanowano na 20 września 2013 r. 

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na zajęcia muzyczno-teatralne w nowej odsłonie w Domu Kultury w Opatowcu

26 sierpnia 2013 | informatyk

Zaproszenie

Dodaj komentarz

Trwają prace przy remoncie Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu

26 sierpnia 2013 | informatyk

Zadanie pn. „Remont i modernizacja obiektu „Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów” jest w trakcie realizacji. Wartość kosztorysowa całego projektu wynosiła  344 587,92 zł. Po przetargu wartość projektu wyniosła 263 539,29 zł. W ramach pierwszej części zadania zostaną wykonane następujące prace:

- zmiana pokrycia dachu + ocieplenie dachu  poprzez  położenia warstwy ocieplającej i pokrycie  dachu blachą trapezową z powłoką ochronną, wymiana łat, rynien, izolacja pozioma z płyt styropianowych,
- wymiana posadzki na istniejącym obiekcie  ( wyrównanie, uzbrojenie, izolacja pozioma z płyt styropianowych, położenie parkietu, trzykrotne malowanie)
- dobudowa sali  z przeznaczeniem na siłownię i salę do innych ćwiczeń rekreacyjnych ( wykopy fundamentowe, zbrojenia, izolacja przeciwwilgociowa, fundament, obsadzenie okien i drzwi, posadzka z wykładziny rulonowej PVC oraz płytek gresowych polerowanych, dwukrotne malowanie tynków, wykonanie wentylacji wywiewnej),
- wykonanie pomieszczeń sanitarno- higienicznych ( łazienka, natrysk, WC)
- docieplenie   dobudowanej siłowni styropianem,
- wykonanie instalacji  elektrycznej, ochrony od porażeń,
- wykonanie instalacji odgromowej

W drugiej części zadania zostanie wykonane zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  Rogowie poprzez:

- wyrównanie placu o powierzchni  0,44 ha
- wykonanie  utwardzenia  terenu tłuczniem kamiennym na powierzchni  700 m2 oraz  – zamontowanie krawężników wokół utwardzonego placu.

Na pozostałej części działki – teren zieleni, nasadzenie krzewów – wykonane we własnym zakresie. Montaż na placu  3 sztuk stołów ogrodowych oraz 6 sztuk ławek parkowych.

Zadanie wykonuje firma RS-BUD ze Staszowa. Nad prawidłowym wykonaniem prac w imieniu wójta gminy czuwa inspektor nadzoru Jan Kawalec.

Duży wkład pracy przy wykonywaniu tzw. „prac niefachowych” wnoszą mieszkańcy Gminy – wolontariusze, pracownicy szkoły, rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkól w Opatowcu.

 

Dodaj komentarz

Przetarg:Usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek i wyjazdów dla uczestników zajęć organizowanych w ramach projektów Mierzymy w stronę gwiazd oraz Z wiedzą do Europy

26 sierpnia 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Przetarg:Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność – Rozwój

24 sierpnia 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Radio Kielce o XIV Świętokrzyskim Młodzieżowym Championacie Koni Małopolskich w Opatowcu

24 sierpnia 2013 | informatyk

Nagrania wg kolejności emisji na antenie, otrzymane dzięki współpracy Gminy Opatowiec z Radiem Kielce.

Zaproszenie

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Rozmowa z Wójtem Gminy Sławomirem Kowalczykiem

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Rozmowa z Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Szczerbą

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Rozmowa z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotrem Żołądkiem

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Rozmowa z posłem do Parlamentu Europejskiego Czesławem Siekierskim

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Rozmowa z Sabiną Minior

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Rozmowa z Janem Charzewskim

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Rozmowa z sędzią Jerzym Białobokiem i hodowcą koni Bogusławem Dąbrowskim

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Rozmowa z wiceprezesem Związku Okręgowego Hodowców Koni Robertem Jedliczką

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Podsumowanie Championatu przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


/źródło: Radio Kielce/

 

Dodaj komentarz

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie „ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec”

24 sierpnia 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Kocina

21 sierpnia 2013 | informatyk

Zakup finansowany ze środków pozyskanych z Państwowej Straży Pożarnej oraz środków własnych Gminy.

zapytanie zestaw hydrauliczny

formularz ofertowy-1

 

Dodaj komentarz

Umowa na remont drogi gminnej w Opatowcu podpisana

20 sierpnia 2013 | hubert

We wtorek 20 sierpnia 2013 r. Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, w obecności Przewodniczącego Rady Gminy – Michała Szczerby podpisał z wykonawcą umowę na remont drogi gminnej w Opatowcu (za cmentarzem) o długości 415 mb.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który dofinansuje remont kwotą 20.000,00 zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość przedsięwzięcia wynosi 67.833,89 zł.
Wykonawcą zostało konsorcjum firm: Usługi Koparko-Ładowarką, Transport drogowy Marcin Piotrowski z Badrzychowic i PPUH „Farmer”, Lesław Piotrowski z Buska-Zdroju.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30 września b.r.

Dodaj komentarz

Konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przejmie udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejsce planowanego do likwidacji SZPOZ w Opatowcu

19 sierpnia 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Dożynki Gminne w Kamiennej

19 sierpnia 2013 | informatyk

Po raz pierwszy w swojej historii gospodarzami dożynek gminnych byli mieszkańcy Kamiennej. To właśnie tutaj w niedzielę 18 sierpnia 2013r. zjechali się rolnicy z całej gminy, aby podziękować Bogu za szczęśliwe zakończenie żniw i dary ziemi.

Tradycyjne święto plonów rozpoczęło się przemarszem korowodu dożynkowego prowadzonego przez orkiestrę dętą z Kociny na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie odbyły się główne uroczystości. Zainaugurowała je Msza Święta celebrowana przez proboszcza parafii Sokolina – Tadeusza Śliwę. Podziękował on rolnikom za ich ciężką pracę, przywiązanie do ziemi i trud jaki wkładają, by dostarczyć mieszkańcom żywność.

Po nabożeństwie gospodarz gminy – Wójt Sławomir Kowalczyk oraz Sołtys wsi Kamienna – Tadeusz Domoń powitali przybyłych gości, po czym przyjęli z rąk starostów symboliczny bochen chleba z tegorocznych zbiorów, który staropolskim zwyczajem podzielono między uczestników uroczystości. Starostami dożynek byli rolnicy: Agnieszka Lisikiewicz z Kamiennej i Rafał Kański z Kobieli. Prowadzenie uroczystości dożynkowych i programu artystycznego powierzono Edycie Srodze z Kamiennej.

Wśród przybyłych gości byli: Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bernard Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta powiatu kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta powiatu kazimierskiego, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy, radni i pracownicy powiatu, radni i pracownicy gminy, delegacje z sołectw oraz przedstawiciele instytucji związanych ze środowiskiem rolniczym.
Swoje życzenia przekazali również Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Dziubek – Wicewojewoda Świętokrzyski.

W okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych dziękowali rolnikom za kultywowanie pięknej tradycji dożynek, za ciężką pracę i zbiory, które mimo trudnego roku udało się zebrać. Podkreślano rolę dobrej współpracy między poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego, pomiędzy ludźmi, dzięki której przy zaangażowaniu i współpracy lokalnych społeczności udaje się realizować wiele zadań. Przy tej okazji dziękowano mieszkańcom Kamiennej i mieszkańcom Gminy Opatowiec zaangażowanym w organizację Dożynek Gminnych za wkład, poświęcony czas i wspaniałe efekty wspólnego wysiłku.

Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy stanęły wieńce z terenu 5 parafii, reprezentowane przez miejscowości: Kamienna (par. Sokolina), Kocina (par. Kocina), Ksany (par. Stary Korczyn), Rogów (par. Rogów) i Rzemienowice (par. Opatowiec). Po zakończeniu prezentacji, komisja konkursowa za najładniejszy uznała wieniec dożynkowy z Kamiennej, który będzie reprezentował naszą gminę na tegorocznych dożynkach powiatowych w Czarnocinie 25 sierpnia b.r. Wszystkie delegacje otrzymały nagrody pieniężne. Podczas niedzielnej imprezy dyplomem oraz nagrodą uhonorowano również Agnieszkę Majkę z Kociny, która w gminnych i powiatowych eliminacjach konkursu pn. „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna środowisku” zdobyła I miejsce.

Dalszą część uroczystości wypełniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz najmłodsi „dożynkowicze” – przedszkolaki z Krzczonowa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Kamiennej, Kociny, Krzczonowa, Ksan i Rogowa, na których można było skosztować ciast i potraw regionalnych oraz stoisko promocyjne Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, gdzie pracownicy ODR Kazimierza Wielka prezentowali publikacje i udzielali porad. Kolejki ustawiały się do punktów gastronomicznych, dzieci bawiły się w nadmuchiwanych zamkach, na zjeżdżalniach i karuzeli. Powodzeniem cieszyły się także stoiska z zabawkami i watą cukrową. Uczestnikom dożynek dopisywała wyjątkowo słoneczna pogoda. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Top Secret”.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Sołtysa, Rady sołeckiej i mieszkańców wsi Kamienna, którzy włożyli ogromny wkład w upiększenie wsi, wykonanie dekoracji dożynkowych oraz przygotowanie ołtarza polowego. Dziękuję również Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, Strażakom, pracownikom Urzędu Gminy i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości dożynkowych.

.


Dodaj komentarz

Dożynki Parafialne w Rogowie

18 sierpnia 2013 | informatyk

Tradycyjnie jak co roku, dożynki parafialne w Rogowie odbyły się 15 sierpnia w uroczystość Matki Boskiej Zielnej w kościele parafialnym w Rogowie. Organizatorami tegorocznych dożynek byli strażacy oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowie. Gospodarzem święta plonów była sołtys wsi Rogów Małgorzata Dybała wraz z przewodniczącą KGW Elżbietą Szablą. Dopisała piękna pogoda oraz liczna publiczność, która zgromadziła się przed remizą OSP.

Obchody dożynkowe rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez ks. proboszcza Wiktora Mentela. Podczas Mszy Świętej podziękowano za tegoroczne plony, podkreślając ciężką pracę rolników oraz poproszono o dalszą opiekę. Ksiądz poświecił wszystkie wieńce dożynkowe zaznaczając, że w tym roku było ich dokładnie tyle ile jest miejscowości w parafii.

Po nabożeństwie dożynkowy korowód przemaszerował na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. W tym roku prezentację bogactwa plonów zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych miejscowości: Rogów, Kobiela, Kęsów, Urzuty, Wyszogród. Prowadząca powitała przedstawicieli władz samorządu: Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Gminy – Michała Szczerbę, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Adama Stoksika, radnych Gminy, mieszkańców parafii oraz wszystkich przybyłych gościnnie na tę uroczystość. Przedstawiciele samorządu w swych przemówieniach skierowali ciepłe słowa do rolników za trud ciężkiej pracy na roli życząc jednocześnie, aby nigdy na polskich stołach nie zabrakło chleba.

Przewodnicząca KGW w Rogowie złożyła podziękowania Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe przy organizacji dożynek, a także przy odremontowaniu kuchni w świetlicy wiejskiej. Symboliczny bochen chleba został pokrojony i wystawiony na stole przygotowanym przez panie z KGW.
Komisja konkursowa uznała, że I miejsce zajmuje wieniec przygotowany przez gospodarzy tegorocznych dożynek – sołectwo wsi Rogów.

Po części oficjalnej przyszła kolej na występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu Gminy, przygotowane przez Wiesława Tomala. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Royal, który bawił publiczność do późnych godzin nocnych.

Tegoroczne dożynki były pięknym symbolicznym podtrzymaniem corocznej tradycji świętowania, skupiające okolicznych mieszkańców oraz przybyłych gości.

.

Dodaj komentarz

Remonty dróg gminnych w Charbinowicach, Krzczonowie, Rogowie, Kamiennej i Trębaczowie

16 sierpnia 2013 | hubert

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Opatowiec to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. W ostatnim okresie dokonano remontu dróg gminnych, które w dniu 8 sierpnia 2013r. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała ich odbioru. Są to odcinki dróg w następujących miejscowościach:

1. Charbinowice – Zagajów na długości 153 mb. Zdjęcia
2. Krzczonów „Ogrodowa” na długości 328 mb. Zdjecia
3. Rogów – Góry Rogowskie na długości 617 mb. Zdjęcia
4. Kamienna do stawu na długości 265 mb. Zdjęcia
5. Trębaczów – Rzemienowice na długości 450 mb. Zdjęcia

Wartość zadania wynosi 373 000,00 zł, z czego 286 433,00 zł pozyskano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dodatkowo wykonano następujące prace przy drogach gminnych:

- „mijankę asfaltową” oraz podbudowę z kruszywa o pow. 45 m2 przy drodze Rogów-Góry Rogowskie

- barierę przy mostku w msc. Trębaczów przy drodze gminnej Trębaczów – Rzemienowice

- wstawiono 6 znaków „ustąp pierszeństwa” przy drogach gminnych w msc. Kamienna szt.2, Krzczonów szt.1, Trębaczów szt.1, Rogów szt.1, Podskale szt. 1

Również w miejscowości Krzczonów (koło bloków) wykonano podbudowę z kruszywa oraz położono mieszankę mineralno-bitumiczną-asfaltową na drodze gminnej i parkingu o pow. 269 m2 Zdjęcia

Prace wykonano ze środków własnych na kwotę 15 144,60 zł.

Dzięki wykonanym remontom zwiększy się bezpieczeństwo na drogach, rolnicy będą mieli ułatwiony dojazd do pól oraz wzrośnie potencjał gospodarczy gminy.

 

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Dożynki Gminne w Kamiennej

16 sierpnia 2013 | hubert

Wójt Gminy Opatowiec, Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Kamienna zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 18 sierpnia 2013 roku w miejscowości Kamienna. Starostami tegorocznych dożynek będą:

Starościna:

Agnieszka Lisikiewicz – mieszka we wsi Kamienna. Wspólnie z mężem Grzegorzem prowadzi na terenie gminy Opatowiec 15ha gospodarstwo rolne, specjalizujące się w uprawie zbóż, fasoli i wczesnych ziemniaków oraz hodowli bydła. Gospodarstwo Państwa Lisikiewiczów jest jednym z przodujących we wsi Kamienna. Młode małżeństwo stawia na nowoczesność i rozwój. Mają jedenastoletnią córeczkę Wiktorię. Mimo natłoku zajęć Pani Agnieszka zawsze znajduje czas dla rodziny oraz chętnie uczestniczy w wydarzeniach lokalnych. Jest ponadto Sekretarzem Koła Gospodyń Wiejskich w Kamiennej.

Starosta:

Rafał Kański – mieszka we wsi Kobiela. Radny gminy Opatowiec, absolwent Politechniki Krakowskiej i Akademii Rolniczej. Prowadzi na terenie gmin: Opatowiec i Bejsce, 40 ha gospodarstwo rolne, specjalizujące się w uprawie rzepaku i zbóż. Oprócz tego jest właścicielem warsztatu samochodowego w którym wykonuje się min. montaż instalacji gazowej. Pan Rafał jest wielkim fanem piłki nożnej, gra w drużynie „Wisła Opatowiec”.

 

Informacja:

Tradycyjnie już na Dożynkach Gminnych odbędzie się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Do konkursu można zgłosić po jednym wieńcu z każdej parafii. Zwycięski wieniec będzie reprezentował Gminę Opatowiec na Dożynkach Powiatowych w Czarnocinie w dniu 25 sierpnia 2013 roku.

plakat

Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec-dożynki 2013

Dodaj komentarz

Pomoc dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi w 2013 roku.

16 sierpnia 2013 | hubert

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego mają możliwość ubiegania się o udzielenie pomocy w wysokości 100 zł do 1 ha powierzchni upraw rolnych oraz 10 zł na 1 m2 powierzchni upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

UWAGA

Za uprawę na której wystąpiły szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji należy uznać szkody w uprawach rolnych lub uprawach w szklarniach i tunelach foliowych w wysokości co najmniej 80%. (gospodarstwa rolne, w których straty wyniosły poniżej i powyżej 30% średniej rocznej produkcji).

Poszkodowani rolnicy powinni zgłaszać się do ARiMR z uwierzytelnionym protokołem z oszacowania i wysokości szkód.
 
pisma pełnomocnika wojewody ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w woj. świętokrzyskim.

Dodaj komentarz

Przetarg:Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektów POKL pt. Mierzymy w stronę gwiazd oraz Z wiedzą do Europy

7 sierpnia 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

I miejsce w powiecie kazimierskim w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna środowisku”

6 sierpnia 2013 | informatyk

W wyniku eliminacji gminnych i powiatowych w konkursie pn. „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna środowisku”  pierwsze miejsce i zarazem miano najlepszej zagrody w gminie Opatowiec oraz w  powiecie kazimierskim w 2013 roku zdobyła zagroda Pani Agnieszki Majki zam. Kocina  gm. Opatowiec. Serdecznie gratulujemy.

Dodaj komentarz

Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie

5 sierpnia 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne – upały

3 sierpnia 2013 | informatyk

.

Dodaj komentarz

69 rocznica pacyfikacji Opatowca

26 lipca 2013 | informatyk

Zbliża się data kolejnej, 69-tej rocznicy pacyfikacji Opatowca. W dniu 29 lipca 1944 roku w Opatowcu miało miejsce to niezwykle tragiczne wydarzenie.

Podczas pacyfikacji zamordowano 30 osób, spłonęło około 80 budynków i zabudowań gospodarskich. Na cmentarzu parafialnym w Opatowcu znajduje się wspólna mogiła pomordowanych w tym dniu, wraz z tablicą z wyrytymi nazwiskami ofiar.

Pamiętajmy o Nich.

Dodaj komentarz

Zapytanie ofertowe:Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru dla inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w Gminie Opatowiec”

26 lipca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Wirtualny spacer po gminach powiatu kazimierskiego

26 lipca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Dofinansowanie zakupu podręczników – „wyprawka szkolna” 2013/2014

25 lipca 2013 | informatyk

W związku z ogłoszonym w dniu 18 lipca 2013r. Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014 Wójt Gminy Opatowiec informuje rodziców, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I – IV szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół na terenie Gminy Opatowiec.

Na terenie gminy Opatowiec programem rządowym zostaną objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną  w roku szkolnym 2013/2014 w:

klasach I  – III  i klasie V szkoły podstawowej

 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

Do kwoty 225 zł

1)    dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów:

a)    niepełnosprawnych: klas I – III szkoły podstawowej

b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

Do kwoty 770 zł

dla uczniów:

1)  niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej

2)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;  w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

Do kwoty 325 zł

1)  dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2)  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,

Do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;   w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

Do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum

Do kwoty 607 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

W przypadku uczniów klas I  szkoły podstawowej  kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Kryterium dochodowe w przypadku uczniów pozostałych klas objętych programem w wynosi 456 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie                o pomocy społecznej).

Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „wyprawka szkolna” bez względu na dochód jaki osiągają na jednego członka rodziny.

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
2.Wniosek o dofinansowanie należy złożyć  do dnia 6 września 2013 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:      

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto  uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych    (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć-zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów),

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty /emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanym zasiłku rodzinnym oraz dodatku do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnym,

- decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów  lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt. 1-6 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy,

- oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,

3. Do 6 września 2013 r. Dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ją Wójtowi gminy.
4. Po otrzymaniu listy Wójt gminy ustali liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą  i przekaże środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunki bankowe poszczególnych szkół.
5. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorom szkół dowodu zakupu podręczników –  imiennych faktury VAT.

Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych

Dodaj komentarz