Dożynki Parafialne w Rogowie

20 sierpnia 2012 | informatyk

Tradycyjnie dożynki parafialne w Rogowie odbyły się 15 sierpnia w uroczystość Matki Boskiej Zielnej.  Ich organizatorami  byli miejscowi strażacy. Jak co roku  gospodarzem święta plonów był Prezes OSP w Rogowie Mieczysław Boksa. Mimo pochmurnej pogody licznie dopisali parafianie oraz przybyli goście.

Obchody święta rolników rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Rogowie, którą koncelebrował ks. proboszcz Wiktor Mentel. Podczas mszy składano podziękowania za tegoroczne plony oraz proszono o dalszą opiekę i łaski. Poświęcono również wieńce – symbol pracy rolnika. Kunsztowne, misternie zdobione wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy wsi Rogów, Kobiela, Urzuty i Kęsów.

Po nabożeństwie  barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy remizie OSP,  gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Gospodarz dożynek przywitał zgromadzonych parafian, gości i przedstawicieli władz:   Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Adama Stoksika, Komendanta PSP w Kazimierzy Wielkiej – Kazimierza Zabłotnego.

W swoich przemówieniach przedstawiciele samorządu podkreślali specyfikę ciężkiej pracy rolnika. Docenili trud, poświęcenie, oraz zaangażowanie w organizację dożynek.

Pan Prezes Mieczysław Boksa złożył podziękowania: Komendantowi PSP w Kazimierzy Wielkiej za przyczynienie się do pozyskania na rzecz OSP w Rogowie samochodu Ford-Transit, Wójtowi, oraz sponsorom za wsparcie budowy garażu. Symboliczny bochen chleba został podzielony wśród mieszkańców i przybyłych gości.

Jak co roku odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Powołana  w tym celu komisja miała trudne zadanie, gdyż wszystkie wieńce cechowały się pięknem  i starannością wykonania. Za najpiękniejszy  uznano wieniec dożynkowy wsi Kobiela.

W części artystycznej uroczystości przygotowanej przez Wiesława Tomala wystąpiły absolwentki Gimnazjum oraz uczennice z Zespołu Szkół w Opatowcu. Tańczono i bawiono się do późnych godzin nocnych wraz z zespołem  „Fantastic”.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

„Lato na zdrowo i sportowo” – turniej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec

16 sierpnia 2012 | admin

W sobotę 11 sierpnia 2012 roku o godz. 13:00, na boisku sportowym w Krzczonowie odbył się letni turniej piłki nożnej o puchar wójta Gminy Opatowiec. Oczekiwany w czasie wakacji, cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników jak i kibiców.

W tym roku do udziału zgłosiło się 10 drużyn piłkarskich, które podzielono na dwie kategorie wiekowe:
- młodzików do lat 15 (4 drużyny)
- seniorów (6 drużyn)

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy – Michał Szczerba, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i zarazem mieszkaniec Krzczonowa – Adam Stoksik oraz Sołtys Krzczonowa – Marian Gruszka.

Tegoroczny turniej odbywał się pod hasłem „Lato na zdrowo i sportowo” i trwał do późnych godzin wieczornych, a wszystko to pod czujnym okiem sędziów.

Drużyny ambitnie i z wielką determinacją zmagały się z konkurencjami sportowymi,
ale najważniejsza w tym spotkaniu była dobra zabawa i duch sportowej rywalizacji. Mieszkańcy całymi rodzinami gromadzili się, aby śledzić zmagania sportowców i kibicować zawodnikom.

Najlepszą drużyną w kategorii młodzików okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, drugą i trzecią pozycję wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu.

W kategorii seniorów wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce: drużyna Gladiator – Krzczonów,
II miejsce: drużyna Spartakus – Krzczonów,
III miejsce: drużyna Gimnazjum w Opatowcu

Najlepszym bramkarzem turnieju została Patrycja Szczerba z Opatowca, za najlepszego strzelca uznano Tomasza Fetelę, a najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Jacek Szluchcik z Krzczonowa oraz Kinga Książek – absolwentka Gimnazjum w Opatowcu. Andrzej Kułak – rodowity Krzczonowianin – to najlepszy sędzia.

W turnieju brały również udział drużyny piłkarskie z Ksan, Kolonii Krzczonów, drużyna absolwentek Gimnazjum w Opatowcu oraz drużyna samorządowców.

Niezależnie od wieku, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Poza rozgrywkami piłkarskimi program turnieju obfitował w liczne atrakcje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody w przeciąganiu liny, które w kategorii żeńskich zespołów wygrała drużyna „Queen Krzczonów”, równie zacięty pojedynek rozegrali panowie, których drużyna o przewrotnej nazwie „Drink Krzczonów” zdeklasowała rywali.

Atrakcją zawodów był rzut do celu „bele-czym”, a tym okazały się ni mniej, ni więcej – specjalnie wypastowane na tą okazję gumofilce radnego – Jarosława Kocińskiego. W tej niezwykłej konkurencji zwyciężyli:

I miejsce – Michał Mącznik – Krzczonów,
II miejsce – Adam Borzęcki – Krzczonów,
III miejsce – Michał Szczerba – Opatowiec

Mamy nadzieję, że gumofilce wróciły do prawowitego właściciela.

Pokazem siły i sprawności był występ prawdziwych strongmanów. Konkurencję w przetaczaniu ogromnej opony w iście mistrzowskim stylu wygrali:

I miejsce – Mateusz Widłak – Ksany,
II miejsce – Kamil Tomczyk – Ksany
III miejsce Tomasz Fetela – Krzczonów.

Najmłodsi uczestnicy turnieju również mieli okazję do wykazania się swoją sprawnością. Na specjalnie przygotowanym torze przeszkód wygrał kilkuletni Marcel Porębski z Krzczonowa, drugą i trzecią pozycję zajęli Eryk Modzelewski i Filip Paluch, za udział w zawodach wszystkie dzieci otrzymały nagrody i słodkie upominki.

Pogoda i świetny humor dopisywały do końca, turniej trwał do późnych godzin wieczornych. Zwycięskie drużyny zostały uhonorowane dyplomami, pucharami i licznymi nagrodami rzeczowymi.

Na ręce Sołtysa Krzczonowa – Mariana Gruszki oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej – Kazimierza Kuronia i Stanisława Jarkiewicza składamy mieszkańcom serdeczne podziękowania za udział i organizację tegorocznych zawodów.

Turniej to przede wszystkim okazja do wspólnej zabawy, okazja do zaszczepienia w dzieciach i młodzieży ducha sportowej rywalizacji i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez różne formy aktywności fizycznej.

Dodaj komentarz

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego – informacja

16 sierpnia 2012 | admin

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako instytucja pozabankowa powstała jako alternatywne źródło finansowania wydatków związanych z prowadzeniem biznesu, choćby ze względu na skrócone i bardziej przystępne niż w komercyjnych bankach procedury.

Z oferty Funduszu mogą również skorzystać przedsiębiorcy dopiero planujący rozpoczęcie swojego własnego biznesu. Podczas oficjalnego otwarcia biura Funduszu mieszczącego się w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/14 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas wręczył Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Zarembie pamiątkowe pióro z życzeniami, aby podpisano nim jak najwięcej pożyczek, wspierających świętokrzyskich przedsiębiorców. Winszowania Marszałka przyniosły efekt, bo po opracowaniu dokumentacji pożyczkowej i zamieszczeniu na stronie internetowej (www.fpws.eu) informacji o naborze wniosków pożyczkowych do siedziby Spółki zaczęły napływać pierwsze wnioski pożyczkowe.
Do chwili obecnej do Funduszu trafiły wnioski na łączną kwotę ok. 30 mln zł. Z czego na podstawie pozytywnej opinii komisji pożyczkowej i decyzji Zarządu udzielono preferencyjne pożyczki na łączną kwotę ponad 25 mln zł.  Po dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się oferta pożyczkowa Funduszu można wnioskować, że świętokrzyscy przedsiębiorcy chcą się rozwijać, chcą zakładać firmy i szukają odpowiednich ku temu form finansowania.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
ul. św. Leonarda 1/14 25-311 Kielce
Tel. (41) 360-02-80
Fax. (41) 360-02-81
www.fpws.eu
E-mail: sekretariat@fpws.eu

Dodaj komentarz

Urokliwe piękno Opatowca – publikacja w poradniku samorządowym Gospodarz

10 sierpnia 2012 | admin

W sierpniowym numerze poradnika samorządowego „Gospodarz” w cyklu Gmina z bliska ukazała się publikacja o gminie Opatowiec pt.”Urokliwe piękno Opatowca”. Poniżej treść publikacji.

Gmina z bliska – Urokliwe piękno Opatowca

Dodaj komentarz

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – Stypendia i zasiłki szkolne

10 sierpnia 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza nabór wniosków na Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2012/2013 dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec. Wnioski na stypendia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2012r. Wnioski na zasiłki szkolne przyjmowane będą przez cały rok.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń bez względu na wysokość dochodu w rodzinie pod warunkiem, że w rodzinie tej wystąpiło zdarzenie losowe: śmierci rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, ciężka choroba lub wypadek ucznia, powódź, pożar.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł w miesiącu wrześniu 2012r. i 456 zł od października 2012r.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Opatowiec.

Stypendium może być przeznaczone na:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
- świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Dodatkowymi zajęciami może być nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań. Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedie, instrumenty muzyczne, mikroskop czy luneta dla ucznia zainteresowanego biologią lub astronomią. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Decyzja dotycząca zasiłku szkolnego wydawana będzie na podstawie złożenia wniosku w terminie nie przekraczającym 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające datę wystąpienia zdarzenia losowego.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
1. Wnioski do pobrania u dyrektorów szkół oraz u pracownika ds. zasiłków socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.
2. Zaświadczenia o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2012r.tj.
zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2011 roku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych ( w miesiącu wrześniu 1 ha przeliczeniowy wynosi 207 zł.. miesięcznie , od 1 października 1 ha przeliczeniowy wynosił będzie 250 zł. miesięcznie).
4. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
5. Oświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
6. Odcinek renty/emerytury.
7. Oświadczenia o dodatkowych dochodach.
8. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć:
- rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, gdy uczeń jest niepełnoletni,
- pełnoletni uczeń.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Stypendium szkolnego udzielać będzie od dnia 27 sierpnia 2012r. – Maria Kurek – podinspektor GOPS, tel. 41 3527050

Wnioski ubiegających się o stypendium szkolne przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu

Wszystkich zainteresowanych prosi się o terminowe kompletowanie w/w dokumentów do wniosku z m-c sierpnia 2012 r., co pozwoli na sprawne ich rozpatrywanie.

Dodaj komentarz

Dofinansowanie zakupu podręczników – „wyprawka szkolna” 2012/2013

9 sierpnia 2012 | admin

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 Wójt Gminy Opatowiec informuje rodziców, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I – IV szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół na terenie Gminy Opatowiec.

Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, których dochód nie przekracza 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę (w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto ) lub wymagającym pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) z wyłączeniem kl. I. A także  uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników  wynosi:

180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej

180 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej.

 210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej.

210 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej

 325 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
2.Wniosek o dofinansowanie należy złożyć  do dnia 4 września 2012 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:      

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto  uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć-zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów),

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty /emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanym zasiłku rodzinnym oraz dodatku do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnym,

- decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów  lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt. 1-6 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy,

- oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,

-  uzasadnienie – w przypadku gdy dochód na osobę przekracza   kryterium dochodowe 351 zł netto a rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
-   kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego,

3. Do 6 września 2012 r. Dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ją Wójtowi gminy.
4. Po otrzymaniu listy Wójt gminy ustali liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą  i przekaże środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunki bankowe poszczególnych szkół.
5. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorom szkół dowodu zakupu podręczników –  imiennych faktury VAT.

6. Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego w roku 2012  wynosi  207  z ha przeliczeniowego.

Formularze wniosków będą dostępne w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2012/2013.

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec

3 sierpnia 2012 | admin

       Zaproszenie

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

1 sierpnia 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 10 sierpnia 2012 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 15 czerwca 2012r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy
w Opatowcu z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do związku międzygminnego pod nazwą Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Opatowiec.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec.
12.Omówienie spraw dotyczących zaopatrzenia Gminy Opatowiec w wodę.
13.Sprawy różne.
14.Zapytania i interpelacje.
15.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Otwarcie i poświęcenie Wieży Zegarowo-Hejnałowej – fotorelacja

30 lipca 2012 | admin

W dniu 29 lipca 2012 roku po godz. 17:00 odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Wieży Zegarowo-Hejnałowej w Opatowcu, które poprowadził prezes OSP Opatowiec Ryszard Kłos. Rozpoczęcie opóźniło się z powodu gwałtownej burzy, która przechodziła nad Opatowcem.

Uroczystość poświęcenia rozpoczęła się od odegrania na trąbce hymnu „Gaude, Mater Polonia…” przez Roberta Plutę Kapelmistrza Orkiestry Dętej z Kociny. Poświęcenia wieży dokonał ks. Ireneusz Zych proboszcz parafii pw. Św. Jakuba w Opatowcu.

Następnie Sabina Minior przestawiła jak zrodził się pomysł budowy wieży.   W październiku 2011 roku Jan Charzewski podzielił się tym pomysłem z sołtysem Opatowca i swoimi sąsiadami. Pomysł zyskał aplauz i akceptację. Już w zamyśle wieża miała symbolizować  trwałość Opatowca w historii, łączyć pamięć ze współczesnością, umacniać więzy międzypokoleniowe, tradycję miejscowa a także związki z tymi, którzy stąd pochodzą   i tę ziemię kochają. W niedługim czasie pomysłem zainteresował się Andrzej Krupiński, który był rodzinnie związany z Opatowcem przez swojego dziadka i wcześniej spędzał tu wakacje i wraz z żona Marią postanowił ofiarować na ten cel pewna kwotę pieniędzy. Pomysł budowy zaakceptował także  Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, który objął Honorowy  patronat nad przedsięwzięciem a Bożena Zbertek Sekretarz Gminy czynnie włączyła się w pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Równocześnie w dniu 10 stycznia 2012 odbyło się zebranie założycielskie Komitetu Obywatelskiego pn. „Remont Wieży Zegarowo-Hejnałowej w Opatowcu”. Zebraniu przewodniczył Jerzy Zuwała. W skład Komitetu weszli: Jan Charzewski, Andrzej Krupiński, Bożena Solecka, Jerzy Sroga, Ryszard Kłos, Jarosław Gwóźdź, Alfred Minior, Stanisław Kozanecki, Karol Ledwich.

Wspólnie podjęto działania najpierw założenia konta bankowego, później procedury administracyjno-prawnych w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej w celu uzyskania wymaganej zgody na przebudowę wieży. Rada Gminy Opatowiec zatwierdziła projekt oraz zaakceptowała melodię hejnału, którą wykonał na trąbce Robert Pluta Kapelmistrz Orkiestry Dętej z Kociny. Jest nią refren dawnej piosenki pn. „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący” z 1942r. Hymn otrzymał również akceptację Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

W czerwcu br. Ruszyły prace remontowo-budowlane. Elewację wykonała firma Stanisława Wojciechowskiego z Bieniaszowic, a „hełm” wieży wykonała grupa górali od Jana Kossowskiego z Poronina.

W uroczystości uczestniczyli: Michał Szczerba Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec oraz Bożena Zbertek Sekretarz Gminy. Radę powiatu kazimierskiego reprezentował wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego Adam Stoksik i Radny Powiatu Marek Pluta. Starostwo Powiatowe reprezentował Sekretarz Powiatu Kazimierskiego Marek Krupa.

W trakcie uroczystości miał miejsce bardzo miły akcent: Maria Mączyńska pochodząca  z Opatowca  polska łuczniczka, olimpijka w darze dla gminy przekazała na ręce Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka złoty medal Mistrzostw Świata w Łucznictwie z Amersfoort w Holandii z 1967r.

Ogłoszono także, że strażak na wieży został nazwany przez jego montażystów imieniem „Lutek” na cześć nieżyjącego już trębacza strażackiego Lucjana Piaskiewicza, z czasów kiedy nie było innych sposobów zwoływania strażaków na zbiórkę. Podczas ogłaszania tej informacji była obecna wdowa po Lucjanie Eugenia Piaskiewicz. W trakcie uroczystości Ryszard Kłos przypomniał o przypadającej w tym dniu 68 rocznicy pacyfikacji Opatowca   i tragicznej śmierci 29 mieszkańców. Zebrani licznie przed wieżą mieszkańcy Gminy oraz przyjezdni goście minutą ciszy uczcili ich pamięć, a Robert Pluta zagrał na trąbce melodię „śpij kolego w ciemnym grobie”. Część artystyczną imprezy przygotowaną przez Wiesława Tomala uświetniły występy uczennic z Zespołu Szkół w Opatowcu: Nikoli, Klaudi i Emilii Kozioł, Wiktorii Maj, Natalii Cabaj i Natalii Kurzyńskiej, Gabrysi Włosowicz, Paulinki Pietrzyk oraz Zuzi Dudek. Solowy wysęp na saksofonie wykonał Krystian Leks uczeń 5 klasy Zespołu Szkół w Opatowcu. Obecność na uroczystości można było potwierdzić wpisem do Złotej Księgi przy której dyżur pełnili Henryka Sroga i Alfred Minior. Zakończeniem uroczystości była zabawa taneczna prowadzona przez zespół muzyczny Royal.

Sponsorami remontu i budowy w różnych formach byli:

Przelewem na konto:

- Irena i Franciszek Hojnicowie – Kielce ,
- Maria i Andrzej Krupińscy – Kraków ,
- Jan Charzewski – Opatowiec ,
- Maria, Marek i Aleksander Minior – Zakopane,
- Jerzy i Henryka Sroga – Kraków,
- Grażyna Konieczna – Opatowiec,
- Piotr Kornowski – Gdańsk,
- Magdalena Zawartka – Katowice,
- Ilona Gofroń – Katowice,
- śp. Stanisław Nowak – Chrustowice,
- Wanda Karwat – Opatowiec,
- Janina Misiakiewicz – Opatowiec,
- Alfred i Marta Minior – Opatowiec,
- Sławomir Kowalczyk – Rogów,
- Marek i Urszula Misiakiewiczowie – Katowice,
- Piotr Zawartka- Kamień Pomorski,
- Irena Misiakiewicz-Marzec – Świętochłowice,
- Wanda i Karol Ledwichowie – Kraków,
- Dominika Ledwich  – Kraków,
- Aleksandra Ludwika Grudzień – Opatowiec,
- Joanna Pindelska – Królewskie Brzeziny,
- Irena Domagalska – Opatowiec,
- Czesław Szyperko – Kraków,
- Teresa Irena Plucińska – Opatowiec ,
- Grażyna i Marian Król – Gliwice,
- Rada Sołecka Opatowca – zakup zegara i opłacenie połowy kosztów wykonania hełmu wieży,
- Wójt Gminy Opatowiec – koszt wykonania elewacji wieży,
- Elżbieta Bomba – Opatowiec,

przy wpisie do księgi pamiątkowej:

- Marianna i Alicja Zając – Opatowiec
- Irena i Władysław Miniorowie – Skarżysko- Kamienna
- Wanda i Czesław Karwat – Opatowiec
- Tadeusz i Teresa Zossel – Opatowiec
- Jan i Bożena Zbertek  – Opatowiec
- Irena i Ryszard Kłosowie – Opatowiec
- Andrzej i Halina Malcowie – Podskale
- Katarzyna i Michał Szczerba  – Opatowiec
- Stefania Madej- Opatowiec
- Maria Walocha  i Elżbieta Kaczmarczyk  – Kraków
- Ostrowska Janina i Zbigniew -Opatowiec
- Rada Sołecka Podskale
- Leokadia Witkoś   -Opatowiec
- Jerzy Zuwała  -Opatowiec
- Józefa Remer – Opatowiec
- Grzegorz  Maj- Opatowiec
- Henryk i Małgorzata Ruta – Opatowiec
- Marek Krupa –Kazimierza Wielka
- Winicjusz i Izabela Włosowicz – Opatowiec
- Stanisław i Barbara Mystek -Opatowiec
- Eugeniusz Szczerba – Podskale
- Eugenia Piaskiewicz -Opatowiec
- Tadeusz i Maria Kowalczyk – Rogów
- Zygmunt Dybała – Opatowiec
- Barbara Sroga Bounillot – Francja Lyon
- Wanda Gwiazda – Opatowiec
- Krystyna Łazarz- Opatowiec
- Stanisław Parlak  – Kielce
- Małgorzata i Zygmunt Bugajewscy – Ustka
- Mieczysław Kurek – Podskale
- Anna i Piotr Kowalczyk – Rogów
- Wiesława i Zenon Partyka – Dąbrowa Tarnowska
- Elżbieta Szczęsna –Kusak – Wyszogród
- Krystian i Zofia Przebieracz – Opatowiec
- Stanisław i Grażyna Gaj – Kraków
- Mariusz i Aneta Rutkowscy – Opatowiec
- Roman i Zdzisława Wdowiak – Opatowiec
- Irena i Marian Dudzik -Kraków
- Anna i Stanisław Stankiewicz – Opatowiec
- Kółko Gospodyń Wiejskich – Opatowiec
- Marek i Grażyna Pluta – Kocina
- Zbigniew i Janina Siemieniec -Opatowiec
- Zygmunt i Halina Skowron – Bytom
- Łukasz i Agata Lesiak – Opatowiec
- SKR Opatowiec
- Amelia i Adam Nieć – Kraków
- Ryszard Pluciński – Opatowiec
- Henryk Kozera – Kraków
- Ryszard Sroga – Opatowiec
- Irena i Władysław Steinhof – Tarnów
- Antoni i Zdzisława Zawartko – Sosonowiec
- Barbara Czyż- Busko -Zdrój
- Elżbieta i Marian Glińscy – Opatowiec
- Zofia Grudzień – Opatowiec
- Barbara i Adam Bandyra – Busko -Zdrój
- Zdzisław Zawartka – Witkowo k. Poznania
- Stanisław Zawartka – Busko Zdrój
- Irena i Franciszek Chojnic – Kielce
- Maria i Stanisław Mączyńscy – Warszawa
- Danuta Zuwała – Opatowiec
- Sławomir Kowalczyk – Rogów
- Roman i Maria Kłos – Gręboszów
- Ryszard i Małgorzata Bomba – Opatowiec
- Zdzisław Korzec – Podskale
- Krystyna i Marek Toton – Kraków
- Ryszard Lebda – Opatowiec
- Przemysław i Krystyna Janowscy – Opatowiec
- Barbara Morys – Ostrowska -Czeladź
- Barbara i Marian Sterna – Tarnów
- Wiesława i Władysław Stańczykowie – Opatowiec
- Jedna osoba anonimowo

 

Inne równie ważne formy wsparcia budowy wieży co finansowe:
- Marek Krupa – sekretarz powiatu kazimierskiego,
- Waldemar Oziębło i Janusz Dębski – pracownicy Starostwa Powiatowego,
- Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec
- Bożena Zbertek – sekretarz Gminy Opatowiec
- Aleksander Minior,
- Jan Kossowski,
- Stanisław Wojciechowski,
- Elżbieta i Stanisław Kozaneccy – kwatera dla robotników,
- Jan Charzewski – wstępny projekt wieży, zaprojektowanie i wykonanie mechanizmu kierującego strażakiem, pełnienie  nadzoru nad postępem prac.
- Jarosław Gwóźdź, Jerzy Sroga, Wiesław Gwóźdź, Ryszard Kłos – organizatorzy uroczystości z ramienia OSP Opatowiec.
- Maria Morys z synem Leszkiem – ufundowanie figurki św. Floriana, udostępnianie samochodu na wyjazdy,
- Aleksandra Stoksik – wykonanie wizualizacji wieży,
- Edyta Cieśniarska – podarowanie hełmu dla strażaka,
- Jan Charzewski, Jerzy Sroga i Arkadiusz Korzec – wykonanie elementów dekoracyjnych, ,koguta, montaż szpica z kogutem oraz wykonanie oświetlenia,
- Karol Ledwich – sfinansowanie trąbki oraz czyszczenie i polerowanie instrumentu i hełmu strażackiego w pracowni instrumentów muzycznych w Cianowicach k/Skały,
- Bożena Solecka i Państwo Janowscy podarowali herb na dekorację wieży. Płaskorzeźba herbu została wykonana na podstawie pieczęci rajców miejskich Opatowca z roku 1633 znajdującej się obecnie w archiwach wawelskich.
Maria Jolanta Morys-Stoksik – ufundowała i podarowała widoczną pod herbem tablicę wykonaną z mosiądzu na której napis głosi:

„ Dzięki ofiarności

Państwa Marii i Andrzeja Krupińskich,

Wójta Gminy Opatowiec,

mieszkańców, Rodaków i miłośników tej ziemi

odrestaurowano i  oddano do użytku

wieżę zegarowo-hejnałową”

 
                  Komitet                                              Opatowiec 2012

 

Uroczystość pomogli zorganizować:
Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec – Michał Szczerba,
Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk,
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak,
Opiekun Zespołu Muzycznego – Wiesław Tomal,
Wiesław Gwóźdź, Włodzimierz Miękoś, Aneta i Mariusz Rutkowscy oraz Wiesław Łuczywo.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Opatowca na czele z Komendantem Jarosławem Gwoździem , Prezesem Ryszardem Kłosem, gospodarzem Jerzym Srogą a także Panie Jolanta Bernat, Małgorzata Ruta, Henryka Sroga i Irena Kłos.
Jan Charzewski – przewodniczący Komitetu Obywatelskiego.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom czynnie zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, również tym, nie wymienionym z imienia i nazwiska.

 


W dniu 21 marca 2013 roku na zebraniu z mieszkańcami przedstawiono rozliczenie budowy wieży zegarowo – hejnałowej w Opatowcu:

Na konto Komitetu do Banku wpłynęło 25 650, 00 zł
Wpłaty do księgi pamiątkowej 10 500, 00 zł
Dofinansowanie Rady Sołeckiej 23 220, 00 zł
Dofinansowanie Gminy Opatowiec 26 000, 00 zł
Razem 85 370,00 zł

W dniu 17 marca 2013 roku po dokonaniu rozliczenia nastąpiło rozwiązanie komitetu, likwidacja konta w Banku Spółdzielczym w Opatowcu.


A TAK WYGLĄDAŁY POCZĄTKI…

APEL KOMITETU OBYWATELSKIEGO

PIERWSZE WIZUALIZACJE WIEŻY HEJNAŁOWO – ZEGAROWEJ

PRACE WYKOŃCZENIOWE PRZY WIEŻY HEJNAŁOWO-ZEGAROWEJ

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

XIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu

24 lipca 2012 | admin

Na przylegających do Wisły błoniach opatowieckich w dniu 8 lipca 2012 roku odbył się XIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich – wystawa, która przez wiele lat budowała swoją dobrą markę, a dziś przyciąga wielu hodowców i miłośników pięknych koni. Dobrze przygotowany koński jarmark „pod chmurką” z towarzyszącymi mu wieloma atrakcjami sprawił, że i w tym roku wystawa stała się wielką rodzinną imprezą, a piękne konie przyciągnęły tłumy ludzi z całej południowej Polski. Po raz kolejny na malowniczo położonych błoniach swoje wierzchowce prezentowali hodowcy z województw świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego i śląskiego.

Impreza ta odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który był jednocześnie głównym fundatorem nagród, a medialny patronat nad nią objęło Radio Kielce. Organizatorami Championatu byli: Zarząd Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, Starosta Powiatu Kazimierskiego i Wójt Gminy Opatowiec.

W ten słoneczny i upalny dzień do Opatowca przyjechało wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Czesław Siekierski – Poseł do PE, Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Gil – Senator RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek – Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wraz z pracownikami, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wraz z radnymi, Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, wraz z członkami Zarządu, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego wraz z pracownikami starostwa i jednostek organizacyjnych, Krystyna Wicher – Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego, wraz z radnymi.

Przybyli również Sławomir Neugebauer – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, wraz z zastępcą Janem Lisem, Januszem Śledzińskim i pracownikami departamentu.

Był obecny Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Jacek Piwowarski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej, Krzysztof Marwicki – Dyrektor Wojewódzkiego Biura PSL w Kielcach, Andrzej Piwowarski – Prezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, wraz z zastępcą Robertem Jedliczką i członkami Zarządu.

Przybyły również władze okolicznych gmin: Waldemar Trzaska – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Tomasz Wilk – Wójt Gminy Radziemice, wraz z radnymi.

W wystawie uczestniczyli również przedstawiciele banków: Wojciech Kowalczyk – wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Andrzej Łach – Dyrektor Oddziału w Kielcach Banku Gospodarstwa Krajowego, Władysław Migórski – Dyrektor Oddziału w Kazimierzy Wielkiej Banku Spółdzielczego w Kielcach i Adam Półtorak Dyrektor Oddziału w Opatowcu Banku Spółdzielczego w Kielcach.

Byli obecni radni Gminy Opatowiec, na czele z Michałem Szczerbą – Przewodniczącym Rady Gminy, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami, pracownicy Urzędu Gminy.

Jak zawsze można było liczyć na mieszkańców naszej gminy, którzy całymi rodzinami przybyli na tegoroczną wystawę. Z roku na rok coraz liczniejszą grupę stanowią goście z gmin ościennych i pasjonaci końskich wdzięków z kraju i z zagranicy .

Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec powitał obecnych na wystawie przedstawicieli władzy szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i przedstawicieli samorządów gmin, oraz wszystkich przybyłych na wystawę. Odczytał również list od Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymany specjalnie na tę uroczystość. Gości powitali uroczyście Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który w imieniu władz samorządowych województwa i powiatu życzył wszystkim niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy oraz Czesław Siekierski – Poseł do PE, który w imieniu przybyłych parlamentarzystów również wyraził uznanie dla celowości i potrzeby organizacji tego typu wystaw. Głos z życzeniami dobrej i udanej wystawy i zabawy zabrał również Adam Stoksik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego.

Nad prawidłowym, zgodnym z protokołem, przebiegiem wyceny czuwał Wojciech Semik – Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, który jak co rok , profesjonalnie wykonał powierzone mu zadanie.

Komisja powołana przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach w składzie Bogdan Kuchejda, Jacek Kozik, Jacek Hebda dokonała wyceny 36 koni w poszczególnych kategoriach wiekowych. Rywalizowały ogiery roczne i dwuletnie oraz klacze roczne, dwuletnie i trzyletnie. Piękną pracę prezentacji punktacji sędziowskiej wykonywały dziewczęta: Justyna Korzec, Karolina Jakubowska i Patrycja Walczak.

Tytuł Championa XIII Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu otrzymała klacz Epona należąca do Bogusława Dąbrowskiego z Klepacz, wicechampionem klaczy została Margaret, Zdzisława Szczepanka z Pawłowa, którego Mafioso został jednocześnie championem ogierów. Wicechampion ogierów to Monte Christo AB, Mirosława Janika z Żarek. Zwycięskim hodowcom gratulujemy. Protokół z wystawy stanowi oficjalny dokument klasyfikacji końcowej championatu.

Nagrody w postaci pucharów dla hodowców i rozet (flo) dla koni ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz pamiątkowe grawerowane tabliczki ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec dla zwycięzców wręczali zwycięzcom fundatorzy oraz zaproszeni goście. Niespodziewanym i miłym gestem ze strony wystawców było wręczenie Sławomirowi Kowalczykowi – Wójtowi Gminy Opatowiec nagrody Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, za podtrzymywanie pięknej tradycji organizowania w Opatowcu Świętokrzyskiego Championatu Koni Małopolskich.

Nie zabrakło przedstawicieli mediów. Ewa Okońska redaktor z Radia Kielce, patrona medialnego Championatu przeprowadziła liczne rozmowy z publicznością i zaproszonymi gośćmi. Byli obecni również Adam Ligiecki z Echa Dnia i Dorota Olech z Zielonego Sztandaru. Dokumentację zdjęciową oprócz tej wykonanej przez pracowników Urzędu Gminy udostępnił również Jan Charzewski z Opatowca i Robert Gwóźdź z Buska-Zdroju. Konferansjerem Imprezy była Agata Jackiewicz, która swoją rolę pełniła znakomicie.

Publiczność zebrana na błoniach mogła podziwiać zaprezentowany przez absolwenta Liceum Jeździeckiego z Pszczelej Woli koło Lublina – Pawła Jachymka, pokaz profesjonalnej współpracy człowieka z koniem, skoki przez przeszkody i płonące ognisko. Perełką pokazu w ujeżdżaniu był eks-superchampion wielu zawodów, słynny ogier Sex, oraz pokaz artystycznej jazdy w wykonaniu pięknej dżokejki. Na zakończenie dreszczyk emocji wzbudził pokaz kaskaderskich elementów wykonanych przez sympatycznego Rocha Kowalskiego i jego ostrej „Pani Kowalskiej”.

Do przejazdu zaprzęgiem konnym powożonym przez Jarosława Tomala i Stanisława Bernata zasiedli Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy oraz liczni ochotnicy z publiczności.

Czas zgromadzonym na wystawie gościom umilał występ orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej z Kociny pod przewodnictwem Roberta Pluty, jednej z niewielu działających w regionie.

Część artystyczną imprezy przygotowaną przez Wiesława Tomala uświetniły występy solowe uczennic z Zespołu Szkół w Opatowcu: Nikoli Kozioł, Wiktorii Maj i Nikoli Wróbel w piosenkach: Kolorowe Jarmarki, Hej sokoły, Szkolny rock and roll. Swój debiut artystyczny piosenką Lato na dywanie rozpoczęły: Gabrysia Włosowicz, Paulinka Pietrzyk, Zuzia Dudek i Gabrysia Stępczyk.

Atmosfera panująca na wystawie dała niezliczoną ilość wrażeń i przeżyć każdemu uczestnikowi tej niedzielnej imprezy, a każdy z obecnych na pokazie mógł do woli nacieszyć oczy małopolskimi pięknościami. Lipcowy upał ostudziła nieco półgodzinna burza, po której powróciło popołudniowe słońce. Wszyscy uczestnicy pokazu korzystali z dobrze zaopatrzonych stoisk gastronomicznych wypoczywając w ogródkach pod parasolami. Dzieci wraz z rodzicami ochoczo korzystały z oferowanych atrakcji w wesołym miasteczku. Można było zakupić wszelkie akcesoria „końskiej garderoby” od paska skórzanego po kompletną uprząż.

Wystawę pięknych koni zakończył przegląd zespołów disco polo, dance i zabawa taneczna pod wiślaną skarpą na opatowieckich błoniach.

Wśród wielu stoisk handlowych, swoje promocyjne wystawy zaprezentowały m.in.: BS w Kielcach, BS w Busku – Zdroju, KRUS w Kazimierzy Wielkiej i LDG – Perły Ponidzia. Kompleksową obsługę imprezy prowadził Klub Impuls Krzysztofa Burasa z Kraśniowa.

Championat wsparli: Rada Sołecka Opatowca, Rada Sołecka Podskala, Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Nowy Korczyn, Bank Spółdzielczy Busko – Zdrój, Izba Rolnicza Kielce, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Opatowiec, Piekarnia Koszyce – Tadeusz Moskwa, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transtech – Stanisław Stankiewicz z Opatowca, Firma Handlowo – Usługowa Instalacji Elektrycznych – Mieczysław Boksa z Rogowa, Firma Marco – Anna i Marek Krawczykowie, Zajazd Wiśniewskich – Barbara i Stanisław Wiśniewscy z Kraśniowa, Firma Handlowa – Katarzyna Szczerba z Opatowca, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Fular z Czyżowic, Firma Handlowo – Usługowa Agro-Plus – Piotr Kowalczyk z Rogowa, Joker Koszyce – Przytuła Stefan, Waldemar i Grzegorz, Eko-Instal i Budmet – Anna Solarska-Klęk z Rogowa, S.C. Przemar Widłak i Widłak, Marcin i Przemysław Widłak z Rogowa, Krzysztof Przeniosło z Nowego Korczyna.

Nad bezpieczeństwem wystawy czuwali: Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej, Pogotowie Ratunkowe w Kazimierzy Wielkiej, Lekarz Weterynarii – Mariusz Zieliński, Ochotnicze Straże Pożarne z Opatowca, Kociny, Charbinowic i Ksan na czele z Jarosławem Gwoździem – Komendantem Gminnym OSP. Należy też zauważyć zaangażowanie Alfreda Miniora – sołtysa miejscowości Opatowiec, który w imieniu Wspólnoty Opatowieckiej udostępnił i współprzygotował Błonia na okoliczność wystawy.

Wójt Gminy Opatowiec składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i prawidłowego przebiegu XIII edycji Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich, a w szczególności tym osobom, które nie zostały tu wymienione z imienia i nazwiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć…

Protokół Komisji Sędziowskiej

Audycje w Radiu Kielce

„Relacja z XIII Świętokrzyskiego Championatu Koni Małopolskich – opinie publiczności”

„Wywiad ze Sławomirem Neugebauerem – Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Piotrem Żołądkiem – Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego”

„Opinie ekspertów – Andrzeja Piwowarskiego – Prezesa Okręgowego Związku Hodowców Koni oraz Wojciecha Semika – Kierownika Okręgowego Związku Hodowców Koni”

„Wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem – Wójtem Gminy Opatowiec oraz Michałem Szczerbą – Przewodniczącym Rady Gminy”

„Wywiad z członkami Orkiestry Dętej z Kociny na Błoniach w Opatowcu”

 

Tak zapraszaliśmy na XIII Świętokrzyski Championat Koni Małopolskich

„Zaproszenie na XIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich”

„Plakat z XIII Championatu Koni Małopolskich”

„Wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem – Wójtem Gminy Opatowiec przeprowadzony w Kielcach 26 czerwca 2012 roku przez Panią redaktor Ewę Okońską z Radia Kielce”

 

 

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego – informacja

24 lipca 2012 | admin

WÓJT GMINY OPATOWIEC

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku w 2012 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosi 0,95 zł
tj. maksymalnie 86,00 litrów do 1 ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (wzór oświadczenia w Urzędzie lub u sołtysa).

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy w Opatowcu

ul. Rynek 3.

Tel. 41-3518052 lub 41-3518033

 

Wzór wniosku
Procedura zwrotu akcyzy na 2012r
Najczęściej zadawane pytania

Dodaj komentarz

60 – lecie Orkiestry Dętej w Kocinie

20 lipca 2012 | hubert

W dniu 15 lipca odbyła się uroczystość z okazji 60 – lecia Orkiestry Dętej w Kocinie działającej przy OSP Kocina zorganizowana przez Zarząd orkiestry przy wsparciu Wójta Gminy i Starosty Kazimierskiego. Obchody rozpoczęły się przemarszem druhów z jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi na czele. W pochodzie udział wzięły orkiestry dęte z Kociny i Zięblic.
Poczty sztandarowe prowadził Komendant Gminny OSP dh Jarosław Gwóźdź.
Uroczystość poprzedziła polowa msza św., którą odprawił proboszcz parafii w Kocinie ks. Wojciech Michalski.
Otwarcia uroczystości, przedstawienia historii Orkiestry Dętej oraz powitania zaproszonych gości dokonał Prezes orkiestry Marek Pluta.
Orkiestra Dęta w Kocinie powstała 1952r. z inicjatywy Stanisława Cabaja, a pierwszym kapelmistrzem był Józef Fitko. Przez 30 lat orkiestra była orkiestrą parafialną. Od 1983r. jej działalność jest związana z tutejszą jednostką OSP. Prezesem orkiestry jest Marek Pluta.
Funkcję kapelmistrza pełni Robert Pluta. Zespół liczy 28 członków.

Z ważniejszych imprez, w których brała udział orkiestra należy wymienić:

 • I Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Jędrzejowie – w 1982r.
 • III Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Busku-Zdroju w 1985r.
 • IV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Busku Zdroju w 1987r.
 • VI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Małogoszczy w 1993r.
 • Przegląd Orkiestr OSP Skalbmierz w 1997r.
 • I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Czarnocinie 2000r.
 • II Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Opatowcu 2001r.
 • III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Kazimierzy Wielkiej w 2002r.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

Mirosław Pawlak – Poseł RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach
Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Ireneusz Żak – Z-ca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach
Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej
Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu
Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
Ryszard Kłos – Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach
Bogdan Żerniak – Prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach
Adam Stoksik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego
Jarosław Gwóźdź – Komendant Gminny OSP w Opatowcu
Radni powiatu, radni gminy, dyrektorzy szkół, sołtysi.

Podczas uroczystości sztandar orkiestry został uhonorowany srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Dekoracji sztandaru dokonał Jan Nowak – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. W uznaniu szczególnych zasług Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP odznaczyło druhów z orkiestry medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Część artystyczną imprezy prowadziła Agata Jackiewicz.
Wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu oraz zespoły artystyczne ze Skalbmierza: Samosiejki, Rosiejowianki, Drożanki, Zganioki i kabaret Agentki 007.

Niedzielną imprezę zakończyła zabawa w plenerze z zespołem ”Milton”.

Dodaj komentarz

Święto Bractwa Bartnego w Opatowcu

20 lipca 2012 | hubert

14 lipca 2012 roku w uroczym zakątku ulicy 3 Maja Bractwo Bartne Sekcja w Opatowcu zorganizowała spotkanie pszczelarzy i ich rodzin oraz wszystkich sympatyków pszczół. Część oficjalną spotkania zainaugurowali swoimi wystąpieniami Pan Jerzy Zuwała oraz Pan Jan Charzewski.
Jerzy Zuwała dokonał uroczystego otwarcia spotkania, na wstępie witając przybyłych na tą uroczystość gości:

 • Wójta Gminy – Pana Sławomira Kowalczyka
 • Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Michała Szczerbę
 • Sekretarz Gminy – Panią Bożenę Zbertek
 • Panią Bożenę Prządę – Przewodniczącą Koła Bartników z Wiślicy
  wraz z kolegami pszczelarzami,
 • Radę Sołecką wsi Opatowiec,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu,
 • Rencistów i Emerytów z Koła w Opatowcu,
 • Koleżanki i kolegów pszczelarzy wraz z rodzinami oraz sympatyków
  i miłośników pszczelarstwa.

W związku z tym, że w maju br. zmarł kolega pszczelarz śp. Stanisław Nowak uczczono jego pamięć minutą ciszy.
Pan Jan Charzewski w swoim wystąpieniu zacytował zebranym fragment Ordynacji z roku 1715, a następnie przedstawił historię związaną z tymi jakże pożytecznymi owadami – pszczołami i produktami przez nie wytwarzanymi.
Na zakończenie wyrecytował wiersz – poetycką modlitwę do Królowej Pszczół.
Kolejnym akcentem uroczystości było złożenie ślubowania przez nowego członka Bractwa Bartnego Pana Tomasza Skrzelę.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie pszczół dla rolnictwa, środowiska naturalnego i konsumentów. Zetknąłem się kiedyś z pracą pszczelarzy dlatego znam i doceniam trud i wysiłek Bartników. Pszczelarze to ludzie o wielkim sercu, charakteryzują się bardzo dużym zamiłowaniem do tego trudnego, a niekiedy niebezpiecznego zawodu. Następnie podziękował za zaproszenie na tą uroczystość, a wszystkim uczestnikom spotkania życzył wesołego biesiadowania do samego rana. W kolejnej części spotkania przystąpiono do wspólnego świętowania przy suto zastawionych stołach. Podczas rozmów wymieniano poglądy oraz doświadczenia na temat pracy przy pszczołach, dzielono się uwagami i spostrzeżeniami w tym zakresie.

Wspólne biesiadowanie uświetniła uczestnikom Kapela Olbryszczanie z Gminy Złota. W pięknych regionalnych strojach prezentowali się znakomicie, a wykonywane utwory muzyczne tworzyły niepowtarzalną atmosferę.
Biesiada trwała do późnych godzin wieczornych.

Dodaj komentarz

Trwają prace wykończeniowe przy wieży Hejnałowo-Zegarowej nad strażnicą OSP w Opatowcu – nowe zdjęcia

20 lipca 2012 | hubert

Prace wykończeniowe przy wieży Hejnałowo – Zegarowej postępują zgodnie z założeniami i terminarzem Komitetu Obywatelskiego.

Od początku czerwca 2012 r. dokonano m.in. wymiany odgromienia, położono styropianowe ocieplenie, wykonano zadaszenie, zamontowano manekina hejnalisty na ruchomym podjeździe, zakupiono i zamontowano figurkę św. Floriana oraz zegar z kurantami i urządzeniem hejnałowym, wykonano również stylowe podświetlenie. Obecnie zgodnie z harmonogramem i terminarzem Komitetu Obywatelskiego trwają prace wykończeniowe.

Komitet Obywatelski jest wspierany przez Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka, gmina przeznaczyła na remont elewacji 23 tys. zł – co stanowi 1/3 całości zadania. Czynnie zaangażowało się w to zadanie również OSP Opatowiec. Resztę kosztów pokryją fundusze ze zbiórek i darowizn. Wszystkim, którzy chcą wesprzeć to przedsięwzięcie podajemy numer konta:

Komitet Obywatelski

Nr konta 78 8493 0004 0171 0161 7140 0001

Tytułem: nadbudowa wieży hejnałowo-zegarowej

Szczegółowe rozliczenie całości zadania, wraz z listą osób w to zaangażowanych nastąpi po całkowitym zakończeniu robót.

 
 
PRACE WYKOŃCZENIOWE PRZY WIEŻY HEJNAŁOWO-ZEGAROWEJ W OPATOWCUnowe zdjęcia

 

 

 
 
 
 
 
 

 

A TAK WYGLĄDAŁY POCZĄTKI…

APEL KOMITETU OBYWATELSKIEGO

PIERWSZE WIZUALIZACJE WIEŻY HEJNAŁOWO – ZEGAROWEJ

Dodaj komentarz

Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zimowego utrzymania chodników

19 lipca 2012 | hubert

Dodaj komentarz

Podróżnik i ekolog – Dominik Dobrowolski, w ramach akcji „Recykling – odzyskuj tworzywa sztuczne” dopłynął kajakiem do Opatowca

19 lipca 2012 | hubert

W dniu 12 lipca 2012 r. podróżnik i ekolog – Dominik Dobrowolski z Wrocławia w ramach akcji „Recykling – odzyskuj tworzywa sztuczne” dopłynął kajakiem do miejscowości Opatowiec, woj. świętokrzyskie. Opatowiec leży na 162 km biegu rzeki Wisły w miejscu, gdzie łączy się ona z Dunajcem. Podróżnika serdecznie powitali mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych.
Pani Maria Walocha-Grela – jedna z najstarszych mieszkanek Opatowca przedstawiła historię Opatowca i jej mieszkańców. Ekologa w imieniu Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka powitali pracownicy Urzędu Gminy, którzy na pamiątkę spotkania wręczyli niezłomnemu podróżnikowi książkę „OPATOWIEC – TYSIĄC LAT DZIEJÓW”.
Pan Dominik Dobrowolski wyjaśnił mieszkańcom, jaki jest cel akcji i na co chce zwrócić szczególną uwagę w związku z problemem zaśmiecania środowiska odpadami – zwłaszcza tworzywami sztucznymi.
Podróżnikowi życzymy wytrwałości i serdecznie dziękujemy za trud jaki wkłada w ochronę środowiska – naszego wspólnego dobra.
Pan Jan Charzewski moment spotkania uwiecznił na zdjęciach…..

Dodaj komentarz

XXXII Przemyska Pielgrzymka na Jasną Górę

19 lipca 2012 | hubert

XXXII Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, to jedna z pierwszych i najdłuższych pielgrzymek w Polsce. Wyruszyła 5 lipca 2012 r. spod przemyskiej katedry, aby po 12 dniach wędrówki w deszczu i upale stanąć na placu przed Jasnogórskim Szczytem w Częstochowie. Trasa Pielgrzymki Przemyskiej jest stosunkowo długa i wynosi ok. 360 km. Podzielona jest na 12 dziennych etapów, a te z kolei na krótsze odcinki o długości 5-7 km. Pątniczy szlak omija ruchliwe szosy i miasta, kieruje się zaś ku rozsianym w terenie sanktuariom maryjnym, kościołom parafialnym i innym ośrodkom kultu religijnego.

Trasa wiedzie przez ar­chidiecezjalne sanktuaria maryjne: Tuligłowy, Jodłówkę, Hyżne, Borek Stary. W diecezji rzeszowskiej przez Niechobrz, a w diecezji tarnowskiej przez Luszowice i Dąbrowę Tarnowską. Po przekroczeniu Wisły pątniczy szlak prowadzi przez diecezję kielecką: Stary Korczyn i Opatowiec, Dzia­łoszyce, Książ Wielki, Sokolniki. W archidiecezji częstochowskiej trasa pielgrzymki wchodzi na Szlak Orlich Gniazd i przebiega przez Złoty Potok i Olsztyn. Do stałych turystycznych atrakcji na trasie pielgrzymki należy: przeprawa przez wąską, wiszącą i silnie kołyszącą się kładkę na rzece Wisłok, oraz przeprawa promowa z Ujścia Jezuickiego przez Wisłę do Opatowca. W dniu 10 lipca 2012 r. już po raz trzynasty pięć grup pielgrzymów przemierzało ziemię opatowiecką. W tym siódmym dniu marszu w słońcu i upale każdą grupę pielgrzymów wkraczającą na opatowiecki Rynek witały dźwięki pieśni religijnych rozbrzmiewające z wieży Hejnałowo-Zegarowej nad strażnicą OSP w Opatowcu. Po modlitwie w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła oraz gościnnym poczęstunku przez mieszkańców parafii i krótkim odpoczynku w parku, pielgrzymi pożegnali Opatowiec i wyruszyli w dalszy etap swej pątniczej wędrówki.

Mamy nadzieję, że wszyscy którzy odwiedzili Opatowiec na swym jasnogórskim szlaku, będą mile wspominać naszą gminę nawet po wielu latach.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na 60-lecie Orkiestry Dętej z Kociny

10 lipca 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec oraz Zarząd Orkiestry Dętej z Kociny działającej przy OSP Kocina zapraszają na obchody 60-lecia Orkiestry Dętej w Kocinie, które odbędą się w dniu 15 lipca 2012 roku w Kocinie.

Porządek uroczystości:
Godz. 14:40 Zbiórka na placu OSP Kocina.
Godz. 15:00 Msza Polowa.
Godz. 16:00 Uroczyste powitanie Gości
- Odczytanie Kroniki.
- Odznaczenie Sztandaru Srebrnym Medalem.
- Wręczenie odznaczeń.
- Przemówienia okolicznościowe.
- Wpis do Księgi Pamiątkowej.
Występ zespołów:
- Występ zaproszonych Orkiestr Dętych
- Zganioki-kapela ludowa,
- Drożanie,
- Rosiejowianki,
- Samosiejki-zespół dziecięcy,
- kabaret Agentki 007,
- Zespół Młodzieży z Zespołu Szkół w Opatowcu
- Zabawa taneczna pod gwiazdami -wstęp wolny.

 

Dodaj komentarz

Podróże do przeszłości – Opatowiec 2012

9 lipca 2012 | admin

Od roku 2009 Organizacja Turystyczna „Szlak Jagiellońskioraz Fundacja „Via Jagiellonicastarają się przywrócić społeczeństwu wiadomości i pokazać wielkie dziedzictwo kulturowe międzynarodowego szlaku turystycznego Kraków – Lublin – Wilno w formie „Podróży do przeszłości 1386 – 1611 śladami królów, kupców ….i artystów”.

W tę „podróż” wpisują się ważne daty historyczne:
rok 2009 -  440 rocznica Unii Lubelskiej,
rok 2010 – 600 lecie zwycięstwa grunwaldzkiego,
rok 2011 – 510 rocznica Unii w Mielniku nad Bugiem,

rok 2012 – 580 rocznica Unii Grodzieńskiej.

Trasę tej podróży do przeszłości wyznaczają miasta, miasteczka i wsie od Krakowa przez Sandomierz, Lublin, Brześć, Grodno aż do Wilna.

Opatowiec znajdujący się na tej trasie dołączył do reaktywowania Szlaku Jagiellońskiego w roku 2010 (w którym świętowaliśmy 600 lecie bitwy pod Grunwaldem) i już w roku 2011 rozpoczęło się rozpoznawanie jego dawnej panoramy kulturowej pod nazwą: „Na szlaku Kultu Św. Jakuba”.

W roku bieżącym 2012 w dniu 5 lipca gościliśmy uczestników tej podróży od Krakowa  do Wilna po raz drugi. O godz. 10:00 grupa podróżników została powitana przez władze Gminy. Następnie Sekretarz Gminy   – p. Bożena Zbertek w towarzystwie  pracowników Urzędu Gminy zapoznała gości z historią, przeszłością a w szczególności ze współczesnością Opatowca.

Spotkanie, w którym uczestniczyli także mieszkańcy Opatowca odbyło się na terenie parku w Rynku. Tytuł projektu realizowanego przez „Szlak Jagielloński” w tym roku to „Park Pielgrzymów do Św. Jakuba” (słowo park oznacza tu dosłownie postój, parkowanie, odpoczynek).Celem tego „PARKU” była promocja „Podróży do przeszłości 2012  – 1432”.

W rozwiązaniu planu sytuacyjnego Opatowca jako miejsca pielgrzymkowego do św. Jakuba Apostoła w roku 1432 uczestniczyło kilku przedstawicieli społeczności lokalnej: p. Sabina Minior, p. Bożena Solecka,  p. Halina Stróżewska-Polaska,  oraz panowie Stanisław Bujak, Stanisław Kozanecki i Jan Charzewski. Podczas rozmowy prowadzonej przez kierownika wyprawy a mieszkańcami próbowano odwzorować dawny  obraz miasta  z I poł. XV wieku: jego położenie, zabudowę oraz istnienie drugiego Rynku. Kierownik wyprawy wraz z uczestnikami spotkania pokonali ówczesną trasę przejazdową od Krakowa do Nowego Miasta Korczyna na szlaku pielgrzymek do Św. Jakuba od Rogowa przez Błonia, ul. Targową(dawniej Krakowską), prawym bokiem Rynku w kierunku ul. Tarnowskiej, Szewskiej, Babiratki i dalej brzegiem Wisły na Kozackie Błonia w stronę Nowego Korczyna.

Tegoroczne spotkanie grupy Szlaku Jagiellońskiego z Opatowcem należy zaliczyć do udanych, chociaż nam  trudno przenieść się w czasie do wieku XV, – konkretnie do  roku 1432 i wczuć się w tamtą epokę i odczucia pielgrzymujących do św. Jakuba w naszej miejscowości.

 

Dodaj komentarz

Zapraszamy na XIII Świętokrzyski Championat Koni Małopolskich 8 lipca 2012

4 lipca 2012 | admin

Program imprezy – 8 lipca 2012

==========================

930 – rozpoczęcie wystawy, wycena koni w poszczególnych klasach,

1200 – uroczyste otwarcie Championatu,

1230 – występy artystyczne przygotowane przez młodzież,

1300 – prezentacja koni i wybór Championa, wręczenie nagród

1500 – specjalne pokazy sztuki jeździeckiej, ujeżdżanie, skoki przez ogień

1600 – pokaz bryczek i zaprzęgów konnych

1700 – wręczenie nagród dla właścicieli zaprzęgów

1730 – występy artystyczne (przegląd zespołów disco polo, dance i zespołów ludowych)

2100 – zabawa taneczna – wstęp wolny

 

 

MAPA DOJAZDU

==========================

 

GALERIA CHAMPIONATÓW

==========================

VII Wojewódzki Championat Koni Małopolskich
VIII Wojewódzki Championat Koni Małopolskich
IX Wojewódzki Championat Koni Małopolskich
X Jubileuszowy Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich
XII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=A0vUrni9D4A&feature=related[/youtube]

Dodaj komentarz

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 – Czas na wakacje!

4 lipca 2012 | admin

Po długich dziesięciu miesiącach nauki, dnia 29 czerwca  2012 r., zakończył się kolejny,pracowity rok. Był to rok nowych wyzwań i zmian, wielu cennych inicjatyw i twórczych działań a także pełen sukcesów, unijnych projektów i wspaniałych wyników z egzaminu gimnazjalnego w Zespole Szkół w Opatowcu i egzaminu szóstoklasistów w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.

Zakończenie roku szkolnego w naszych szkołach odbyło się w dwóch etapach. W dzień poprzedzający koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyła się uroczysta akademia – pożegnanie absolwentów. Szóstoklasiści  uroczystość otworzyli tańcem w rytmach poloneza  oraz przedstawili przygotowane na tą okoliczność występy artystyczne. W dowód wdzięczności za trud wniesiony w ich sześcioletnie wychowanie wręczyli kosze kwiatów dyrektorowi – Tomaszowi Paluchowi i wychowawczyniom -  p. Beacie Tkacz i p. Annie Pudłowskiej oraz róże pozostałym nauczycielom i pracownikom szkoły. W Urzędzie Gminy w Opatowcu absolwenci z Krzczonowa osobiście wręczyli kosze z kwiatami: Wójtowi Gminy – Sławomirowi Kowalczykowi, Skarbnik Gminy – Annie Klimaszewskiej Luty i Sekretarz Gminy – Bożenie Zbertek i podziękowali za okazaną pomoc i wsparcie w mijającym roku szkolnym.

Szóstoklasiści z  podstawówki i gimnazjaliści  z kl. III w Zespole Szkół w Opatowcu pożegnali grono pedagogiczne i swoich młodszych kolegów na uroczystych  apelach. Absolwenci podstawówki przygotowali program słowno – muzyczny, a na zakończenie uroczystości  w ramach podziękowania wręczyli okazałe słoneczniki zaproszonym gościom: p. Krystynie Ciepichał  i p. Stanisławowi Gwiaździe – byłym dyrektorom Szkoły Podstawowej w Opatowcu, p. Elżbiecie Szczęsnej-Kusak- dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, wychowawcy klasy – p. Grzegorzowi Koziołowi, p. Krystynie Cugowskiej – pierwszej wychowawczyni oraz gronu pedagogicznemu  i pracownikom szkoły.

Tegoroczni absolwenci gimnazjum rozpoczęli apel tradycyjnym polonezem, po którym uroczystość otworzyła Pani dyrektor – Elżbieta Szczęsna-Kusak witając zebranych gości: Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Gminy – Michała Szczerbę, uczniów, rodziców i grono nauczycielskie.

Po raz ostatni  uczniowie  zaprezentowali swoje zdolności artystyczno – muzyczne. We wzruszających słowach przekazali słowa wdzięczności za długie lata przebywania w gronie, które dawało im poczucie bezpieczeństwa, pozwalało na rozwijanie osobowości i wspierało w potrzebie.

Absolwenci w ramach podziękowania wręczyli kwiaty Pani dyrektor, wychowawczyni – Małgorzacie Nowakowskiej i zaproszonym gościom. Uczniowie klas II  swoim koleżankom i kolegom  z klasy III wręczyli pamiątkowe upominki.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy w krótkich przemówieniach podziękowali uczniom i nauczycielom za  bardzo dobrą współpracę, wspaniałe sukcesy i osiągnięcia zdobyte w roku szkolnym 2011/2012 . Życzyli wszystkim zasłużonego wypoczynku po trudach intensywnej pracy i nauki oraz radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Na zakończenie wręczyli wyróżniającym się absolwentkom statuetki:

- statuetkę „Złotego Absolwenta” uczennicy Agacie Głowackiej za najlepszą średnią ocen w szkole oraz „Złotego Oskara” za najlepiej napisany egzamin gimnazjalny,
- statuetkę „Złotą Nutkę” dla Natalii Cabaj za osiągnięcia muzyczne
- statuetkę „Sportowca Gimnazjum” dla Justyny Grzywny za zajęcie I m – ca  w Wojewódzkich Igrzyskach Lekkoatletycznych.

Statuetki i podziękowania z rąk Pani dyrektor szkoły otrzymali  Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk i Przewodniczący Rady Gminy- Michał Szczerba  za okazaną życzliwość i pomoc na rzecz szkoły.

Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Krzczonowie   i Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się 29 czerwca. W czasie uroczystych apeli  dyrektorzy   i wychowawcy klas  wręczyli  uczniom wyróżniającym się w nauce, świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe. Dyplomami nagrodzono uczniów za osiągnięcia muzyczne, rezultaty sportowe i 100% frekwencję.

Listy gratulacyjne wręczono rodzicom uczniów , którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0. Podziękowania za aktywne  uczestnictwo w życiu szkoły oraz prace w Radach Rodziców  otrzymali rodzice działający w trójkach klasowych. Natomiast w sposób szczególny nagrodami w postaci książek i dyplomami dyrektorzy wyróżnili rodziców klas VI w szkołach podstawowych   i rodziców klasy III gimnazjum, którzy włożyli ogromny wkład pracy na rzecz szkoły.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie podziękowań wszystkim sponsorom, którzy wspierali prace szkół w 2011/2012 roku.

Po zakończeniu akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw. Zgodnie ze słowami piosenki „ …Ale to już było i nie wróci więcej….” – rozpoczęły się wakacje.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy  samych słonecznych dni, bajkowych przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły!

 

Dodaj komentarz

Sołtys z Krzczonowa wyróżniony w Konkursie Sołtys Roku 2011

2 lipca 2012 | admin

Dnia 30 czerwca 2012r. w Wąchocku  odbył się już po raz osiemnasty  Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego. Podczas zjazdu sołtysi uhonorowują najbardziej aktywnych społeczników w województwie. W tegorocznym zjeździe sołtysów udział wziął Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Minister Dariusz Młotkiewicz, który w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dokonał aktu dekoracji ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

W zjeździe uczestniczyli także: europosłowie, posłowie, przedstawiciele wojewody świętokrzyskiego ,  przedstawiciele samorządów, powiatów, gmin i sołectw. Naszą Gminę reprezentowali: Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk oraz sołtys wsi Krzczonów Marian Gruszka, który został wyróżniony w Konkursie Sołtys Roku 2011. Panu sołtysowi serdecznie gratulujemy!!!

Dodaj komentarz

Uczennice Gimnazjum z Opatowca wyróżnione podczas IV Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego 2011/12

30 czerwca 2012 | informatyk

Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie,
w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy,
kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…”
Janusz Korczak

Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk ufundował i wręczył nagrody  wyróżniającym się uczennicom Gimnazjum w  Opatowcu podczas uroczystego  IV Wojewódzkiego Zakończenia Roku  Szkolnego, które odbyło się  28 czerwca 2012r. w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – „Perły Świętokrzyskie”, oraz nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starosty, Burmistrzów i Wójtów powiatu kazimierskiego. W uroczystości uczestniczył Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Małgorzata Muzoł.

Do nagrodzonych uczennic należą:

Agata Głowacka – uczennica kl. III,  finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki oraz finalistka wojewódzkiego konkursu projektów naukowych „Feniks”. Osiągnęła najwyższą średnią w szkole – 5,40 oraz najlepiej napisała egzamin gimnazjalny uzyskując 100% punktów z części matematycznej.

Justyna Grzywna – uczennica kl. III,  zajęła I m-ce  w wojewódzkich lekkoatletycznych igrzyskach sportowych w rzucie dyskiem w Kielcach i III m- ce  w powiatowych zawodach lekkoatletycznych w pchnięciu kulą w Kazimierzy Wielkiej. W trakcie trzyletniej nauki w gimnazjum nie opuściła żadnego dnia nauki i uzyskała 100 % frekwencji.

Tegorocznym absolwentkom  serdecznie gratulujemy!

 

 

Dodaj komentarz

O gminie w Radiu Kielce – posłuchaj

29 czerwca 2012 | admin

W związku z organizacją XIII Świętokrzyskiego Championatu Koni Małopolskich Wójtowi Gminy Opatowiec udało się pozyskać wsparcie Radia Kielce, które objęło patronatem medialnym organizację imprezy.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu udzielonego w Radiu Kielce przez Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka, mającego na celu promocję Championatu i Naszej Gminy. Audycję można będzie wysłuchać 28 czerwca 2012 roku o godzinie 12:15 na antenie Radia Kielce 101,4 Mhz.

posłuchaj

Dodaj komentarz

Trwają prace wykończeniowe przy wieży Hejnałowo-Zegarowej nad strażnicą OSP w Opatowcu – nowe zdjęcia

29 czerwca 2012 | admin

Prace wykończeniowe przy wieży Hejnałowo – Zegarowej postępują zgodnie z założeniami i terminarzem Komitetu Obywatelskiego.

Od początku czerwca 2012 r. dokonano m.in. wymiany odgromienia, położono styropianowe ocieplenie, wykonano zadaszenie, zamontowano manekina hejnalisty na ruchomym podjeździe, zakupiono i zamontowano figurkę św. Floriana, zamontowano zegar z kurantami i urządzeniem hejnałowym, wykonano również stylowe podświetlenie. Obecnie zgodnie z harmonogramem i terminarzem Komitetu Obywatelskiego trwają prace wykończeniowe.

Komitet Obywatelski jest wspierany przez Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka, gmina przeznaczyła na remont elewacji 23 tys. zł – co stanowi 1/3 całości zadania. Czynnie zaangażowało się w to zadanie również OSP Opatowiec. Resztę kosztów pokryją fundusze ze zbiórek i darowizn. Wszystkim, którzy chcą wesprzeć to przedsięwzięcie podajemy numer konta:

Komitet Obywatelski

Nr konta 78 8493 0004 0171 0161 7140 0001

Tytułem: nadbudowa wieży hejnałowo-zegarowej

Szczegółowe rozliczenie całości zadania, wraz z listą osób w to zaangażowanych nastąpi po całkowitym zakończeniu robót.

 
 
PRACE WYKOŃCZENIOWE PRZY WIEŻY HEJNAŁOWO-ZEGAROWEJ W OPATOWCUnowe zdjęcia

 

 

 
 
 
 
 
 

 

A TAK WYGLĄDAŁY POCZĄTKI…

APEL KOMITETU OBYWATELSKIEGO

PIERWSZE WIZUALIZACJE WIEŻY HEJNAŁOWO – ZEGAROWEJ

Dodaj komentarz

Wianki 2012 na Wisłą w Opatowcu

28 czerwca 2012 | admin

Wianki nad Wisłą to jedno z liczących się wydarzeń plenerowych organizowanych w Opatowcu. Ostatnimi laty jest to szczególnie chętnie odwiedzana rodzinna impreza u podnóża skarpy nad brzegiem Wisły. Otwarta formuła oraz wyjątkowo bogaty program artystyczny czynią ją atrakcyjną zarówno dla mieszkańców gminy jak i przybyłych gości.

Świętowanie najkrótszej nocy w roku czyli Nocy Świętojańskiej 2012 w Opatowcu rozpoczęło się 24 czerwca o godz. 16-tej w Domu Kultury. Gości przybyłych na przedstawienie uroczyście przywitał  Dyrektor Instytucji Kultury – Oktawiusz  Cugowski. Na scenie sali widowiskowej rodzice uczniów kl. „O” z Zespołu Szkół w Opatowcu w przepięknie przygotowanej scenerii i kostiumach odpowiednich dla granej przez siebie postaci wystawili dla zgromadzonej publiczności sztukę pt. „Królewna Śnieżka”. Podczas występu aktorzy wykazali się niezwykłą inwencją twórczą, a swoje role zagrali wprost perfekcyjnie.

Na zakończenie przedstawienia głos zabrał Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, wraz z głównym reżyserem widowiska – Małgorzatą Gwóźdź docenili zaangażowanie, odwagę i wkład pracy rodziców dla swoich pociech i szerokiej publiczności, która nagrodziła aktorów głośnymi brawami.

Obsada aktorska bajki pt. „Królewna Śnieżka”:
(Wilk) Janusz Kaczmarczyk, (Wiewiórka)  Bernadetta Wilk, (Wiewiórka II ) Monika Wesołowska, (Zajączek) Ewa Jachna, (Wróbelek) Aneta Tomasik, (Leśne Ptaki) Monika Jabłońska, Hanna Kupisz, Bożena Tomczyk, (Zła Królowa) Anna Sekuła (Czarodziejskie Lustro) Maria Król, (Czarownica ) Edyta Pobiega, (Nadworny Myśliwy) Radosław Kornaś, (Służący) Marcin Król, (Śnieżka) Ewelina Klita, (Młody Książę) Paweł Salamon, (Krasnoludek I ) Mariusz Stankiewicz, (Krasnoludek II ) Piotr Kowalczyk, (Krasnoludek III)  Wanda Marek, (Krasnoludek IV) Zbigniew Pietrzyk, (Krasnoludek V) Edyta Zielińska, (Krasnoludek VI) Anna Dudek, (Krasnoludek VII) Justyna Krupa.

Uczestnicy pikniku przeszli liczną grupą na przystań promową nad brzeg Wisły, gdzie w tym roku przygotowano bogatą ofertę artystyczną. Mieszkańców gminy i przybyłych gości  uroczyście kolejno powitali: Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – Janina Siemieniec, Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk i Przewodniczący Rady Gminy – Michał Szczerba.

Pani Elżbieta Glińska przybliżyła zebranym historię i tradycje Nocy Świętojańskiej, a pani Leokadia Witkoś opowiedziała o organizowanych od lat imprezach wiankowych nad Wisłą w Opatowcu i podkreśliła, że uczestniczyła we wszystkich uroczystościach sobótkowych. Gości celnym dowcipem zabawiała również pani Sabina Minior.

Uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu wystąpili z repertuarem piosenki solowej w wykonaniu: Nikoli Kozioł, Wiktorii Maj, Emilii Kozioł, Natalii  Kurzyńskiej i Natalii Cabaj. Przepiękny koncert solowy na saksofonie wykonał Krystian Leks. Uczniów przygotował i koncert przeprowadził Wiesław Tomal – nauczyciel muzyki w Zespole Szkół w Opatowcu, a nagrody solistom ufundowała Rada Sołecka z Opatowca.

Nie zabrakło także piosenek biesiadnych  w wykonaniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowca w składzie: Glińska Elżbieta, Gawlik Dobrosława, Minior Sabina, Sroga Henryka, Marszałek Zofia, Partyka Wiesława, Siemieniec Janina  i Kasza Danuta.

Do konkursu na najpiękniejszy wianek świętojański zgłoszono 38 wianków. Jury w osobach  Przewodniczącego Rady Gminy – Michała Szczerby, Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka i Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbiety Szczęsnej-Kusak uznało, że wszystkie są godne wyróżnienia, a za ich piękno i niepowtarzalność  nagrodziło cukierkami i kolorowymi balonikami.

Na wiślane wody wianki z zapalonymi świeczkami wraz z  uczestnikami konkursu wypuszczały dziewczęta pod czujnym okiem swoich rodziców. Wszystkie atrakcje  zostały uwiecznione na fotografiach wykonanych przez panią Elżbietę Szczęsną-Kusak i panią Patrycję Szczerbę.

Przy suto zastawionych stołach (ciasto, chłopski smalec, kiełbaski, napoje itp.) narzekać nie mogli miłośnicy dobrej kuchni, a  grillowanie i biesiadowanie trwało do późnych godzin wieczornych. Nie sposób nie docenić tu pana Jerzego Srogę oraz Wiesława Łuczywo, który wraz z synem na własnym grillu przygotował pieczone kiełbaski dla wszystkich uczestników imprezy.

Organizatorami byli:

Wójt i Rada Gminy w Opatowcu

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu

Rada Sołecka w Opatowcu

Ochotnicza Straż Pożarna

Zespół Szkół w Opatowcu

Gminny Ośrodek Kultury

Wójt Gminy składa wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej wspaniałej imprezy plenerowej serdeczne podziękowania.

 

 

 

Dodaj komentarz

II miejsce Gimnazjum z Opatowca

28 czerwca 2012 | admin

II miejsce  Gimnazjum z Opatowca w  egzaminie  gimnazjalnym w  powiecie kazimierskim.Najlepszy wynik uzyskało Gimnazjum w Czyżowicach.

Kolejno podajemy – gimnazjum; suma wyników z egzaminu gimnazjalnego (wynik z egzaminów z języka polskiego; historii; matematyki; przedmiotów przyrodniczych), liczba uczniów.

Gimnazjum w Czyżowicach – 66,05 (język polski 20,32; historia 20,25; matematyka 12,80; przedmioty przyrodnicze 12,68) – 44 uczniów.

Gimnazjum w Opatowcu – 64,57 (21,17; 17,48; 12,83; 13,09) – 23 uczniów

Gimnazjum w Cieszkowach – 64,42 (21,78; 19,49;11,31;11,84) – 45 uczniów;

Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej 64,27 (19,03; 18,78; 12,54; 13,92) – 95 uczniów.

Gimnazjum w Wielgusie – 63,15 (20,37; 17,25; 13,69; 11,84) – 52 uczniów.

Gimnazjum w Skalbmierzu – 62,62 (19,19; 19,85; 11,74; 11,84) – 68 uczniów

Gimnazjum w Topoli – 59,32 (21,05; 17,79; 9,32; 11,16) – 19 uczniów

Serdecznie Gratulujemy!

(źródło: echodnia.eu)

Dodaj komentarz

Półkolonie letnie Opatowiec 2012

26 czerwca 2012 | admin

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w porozumieniu z Wójtem Gminy Opatowiec przygotowuje po raz pierwszy na terenie Gminy Opatowiec akcję organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2012.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest organizacja półkolonii letnich tj. wypoczynku

w budynku Zespołu  Szkól w Opatowcu dla dzieci w wieku 7 – 16 lat, których co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczony w pełnym zakresie lub pobiera rentę/emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z powyższym,  zwracamy się do Rodziców spełniający w/w wymogi o udział  ich dzieci w zorganizowanych półkoloniach.

 

Szczegóły oferty

Termin realizacji półkolonii: 9 – 20 lipca 2012 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Czas trwania półkolonii:  10 dni. Odpłatność uczestników:  60zł (tylko w przypadku gdy jeden z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera świadczenie- renta, emerytura- z KRUS)

W ramach organizowanych półkolonii letnich zapewniamy:

-  opiekę kadry pedagogicznej;

-  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (w tym obiad dwudaniowy);

-  organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczki krajoznawczo-turystyczne, basen, kino, ognisko i zajęcia sportowe);

-   opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane do 29 czerwca 2012r.

Informacji w sprawie zgłoszenia dziecka na półkolonie letnie w Opatowcu, udzielają:

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – tel. 41 35-18-010

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – tel. 41 35-17-008

Dodaj komentarz

Informacja

25 czerwca 2012 | informatyk

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa  do dobrowolnego wsparcia finansowego imprezy pn.”XIII  Świętokrzyski Championat Koni Małopolskich”. W zamian za dofinansowanie  oferujemy możliwość umieszczenia stoiska promującego Państwa Firmę, a także  wymienienie w trakcie imprezy jako sponsorów. Ponadto lista sponsorów zostanie zamieszczona  na stronie internetowej Gminy Opatowiec.

Wpłaty można dokonać na rachunek  48-8493-0004-0170-0300-0404-0001 z dopiskiem „ XIII Świętokrzyski Championat Koni Małopolskich”.

                                                                     Z góry Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Uroczyste zakończenie projektu -„Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”

22 czerwca 2012 | informatyk

W dniu 22.06.2012r. Gmina Opatowiec zakończyła realizację projektu systemowego pn.„Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W tym dniu  dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Tomasz Paluch i dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak zorganizowali  w szkołach uroczyste apele w  których udział wzięli: Wójt Gminy Opatowiec- Sławomir Kowalczyk, Skarbnik Gminy- Anna Klimaszewska- Luty i pracownicy Biura Projektu:  Maria Kurek i  Radosław Fitek. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie biorący udział w projekcie, doskonale przygotowali się do tej uroczystości i na apelu  pn. „Podróżujemy po Europie”  zaprezentowali część artystyczną  związaną z podróżą do jednego z państw europejskich – Wielkiej Brytanii”. Młodzi artyści  podczas występu przestawili  wszystkie rozpoznawalne symbole Anglii (m.in. monarchię- Królową Anglii, muzykę – zespół The Beatles , sztukę- Romeo i Julię, narodowy strój Szkotów- spódnicę w kratę,  sport- piłkę nożną).  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu na zakończenie projektu  przygotowali uroczysty  apel  pn.. „Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną”, oraz występy artystyczne i prezentację multimedialną z prowadzonych zajęć. Występy dzieci z obu szkół były w pewnym stopniu zaprezentowaniem tego, czego nauczyli się na zajęciach realizowanych w ramach projektu Wójt  Gminy podsumowując udział szkół w zrealizowanym przedsięwzięciu podkreślił, że wsparciem w ramach projektu objęto 46 uczniów (23 dziewczynki i 23 chłopców) z klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec. Pierwsze zajęcia z udziałem uczestników programu zostały przeprowadzone we wrześniu 2011r. a zakończone  w czerwcu 2012r. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z opracowanymi założeniami i harmonogramem  zajęć.

Główne założenia projektu zostały  zrealizowane na zajęciach wyrównawczych  dla dzieci z grup I-III  z jęz. polskiego i matematyki na których uczniowie uzupełnili  wiadomości programowe  z ortografii, udoskonalili czytanie  i sprawność rachunkową , przyswoili gramatykę i słownictwo z jęz. polskiego, a także rozwijali logiczne myślenie. W ramach  zajęć wyrównawczych odbyło się 360 godz. w tym  po 180 godz. w każdym z dwóch bloków przedmiotowych.

Szkoły dzięki realizowanemu projektowi wzbogaciły swoje zaplecze dydaktyczne w wartościowe i  ułatwiające prace  z uczniem pomoce dydaktyczne i multimedialne, a także sprzęt biurowy i meble szkolne.

Na  zakończenie, za pełne zaangażowanie się w realizację projektu Wójt serdecznie podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom prowadzącym zajęcia a przede wszystkim uczennicom i uczniom, którym wręczył pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Programie indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”.

Uczniowie, w ramach podziękowania wręczyli zaproszonym gościom  piękne czerwone róże.

Zadowolenie na twarzach dzieci oraz dobre wyniki pracy nauczycieli prowadzących zajęcia pozwalają stwierdzić, że zrealizowany projekt był trafionym przedsięwzięciem, który już dziś zaowocował lepszymi wynikami w nauce a w przyszłości przyniesie  wiele korzyści zarówno uczniom,  jak i ich rodzicom.

Dodaj komentarz