Mistrzowie Powiatu

1 maja 2012 | informatyk

W dniu 26 kwietnia 2012 roku, w Kazimierzy Wielkiej odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turniejowych zmaganiach Szkołę Podstawową w Opatowcu reprezentowali uczniowie klasy VI: Adrian Niedźwiedź, Kamil Czekaj i Kamil Siwy. Pokonując swoich konkurentów szóstoklasiści nie tylko udowodnili, że bardzo dobrze znają przepisy ruchu drogowego, ale zaprezentowali też pokaz mistrzowskiej jazdy na rowerze. Chłopcom oraz ich opiekunce p. Katarzynie Szczerbie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia podczas finału wojewódzkiego.

Dodaj komentarz

Etap gminny Konkursu Recytatorskiego „Świat wokół nas”

1 maja 2012 | informatyk

Dnia 24.04.2012 odbył się etap gminny Konkursu Recytatorskiego „Świat wokół nas”. Wzięło w nim dział 11 uczniów klas O-III ze Szkoły podstawowej w Opatowcu i 6 uczniów Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Gminna komisja wyłoniła po troje uczniów z każdej kategorii wiekowej i Ci uczniowie będą brać udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się w maju w Busku-Zdroju.

Są to uczniowie:

I grupa ( młodsza):

I miejsce-Maja Kowalska (SP Krzczonów)

II miejsce- Gabriela Król  ( SP Opatowiec)

III miejsce – Małgorzata Kowalczyk ( SP Opatowiec)

II grupa (starsza):

I miejsce- Karolina Idziak ( SP Krzczonów)

II miejsce- Wiktoria Maj ( SP Opatowiec)

III miejsce- Karolina Grudzień ( SP Krzczonów)

Dodaj komentarz

Wojewódzki Finał Konkursu Biblijnego

30 kwietnia 2012 | informatyk

Blisko pięćdziesięciu uczniów szkół podstawowych z terenu diecezji kieleckiej uczestniczyło 21 kwietnia w finale diecezjalnym XVII Edycji Konkursu Biblijnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.  Wśród nich były dwie uczennice z klasy V ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Daria Gruszka i Kamila Kozioł. Dziewczynki przygotowywały się do konkursu pod opieką katechetki – pani Anny Pudłowskiej. Daria Gruszka zdobyła III miejsce. Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę biuletynu informacyjnego gminy Opatowiec

27 kwietnia 2012 | informatyk

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na nazwę biuletynu informacyjnego gminy Opatowiec za najlepszą uznana została nazwa „Biuletyn informacyjny z życia Gminy Opatowiec” zgłoszona przez Pana Stanisława Grzywnę zamieszkałego w Mistrzowicach. Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w miejscowości Kocina

26 kwietnia 2012 | admin

Wójt  Gminy Opatowiec informuje , iż  na dzień  11.05.2012r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1  o pow.0.89ha. Osoby zainteresowane zakupem niniejszej działki zapraszamy do udziału w przetargu. Szczegółowe informacje dot. działki dostępne na  stronie internetowej: www.opatowiec.pl   lub www.bip.gminy.com.pl/opatowiec.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W OGŁOSZENIU

Dodaj komentarz

Zapraszamy na komputerowy kurs języka angielskiego dla dzieci

24 kwietnia 2012 | admin

Dodaj komentarz

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

24 kwietnia 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na terenie gminy Opatowiec.
Prosimy mieszkańców gminy o wystawienie  śmieci wzdłuż ulic do godz 8:00 dnia 8 maja 2012r. Odbioru sprzętu dokona firma Global Electro Trading S.A.z Krakowa.

Zużyty sprzęt będzie przyjmowany nieodpłatnie.


Dodaj komentarz

W rocznicę zbrodni katyńskiej

20 kwietnia 2012 | informatyk

17 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się uroczysty apel upamiętniający 72. rocznicę bestialskiego mordu dokonanego na polskich oficerach przez NKWD w 1940 roku oraz ofiary katastrofy samolotu prezydenckiej delegacji, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku koło Smoleńska.

Obie tragedie połączyło to samo, drogie Polakom miejsce – Katyń. Uczniowie w formie montażu słowno-muzycznego przypomnieli o losach ponad 21. tysięcy polskich jeńców: oficerów wojska polskiego II RP i straży granicznej, lekarzy, policjantów, duchownych, na których, z woli Stalina i na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego, wykonano wyrok śmierci strzałem w tył głowy.

Uczniowie podkreślali, jak ważna jest pamięć o ofiarach z 1940 i 2010 roku. Jak ważne, by troszczyć się o prawdę i przechowywać ją w trosce o tożsamość narodową. Jak ważne jest być dobrym człowiekiem, Polakiem, obywatelem.

W uroczystości uczestniczył Pan Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec. Po apelu dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, harcerze oraz delegacje uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum udali się pod Dąb Pamięci, by złożyć hołd ofiarom Katynia pochodzącym z Opatowca.

Dodaj komentarz

Ważna informacja.Wymarznięcia upraw rolnych

18 kwietnia 2012 | admin

Ogłoszenie
w sprawie szkód spowodowanych wymarznięciem upraw rolnych

Szkody w uprawach rolnych spowodowane wymarznięciami w okresie zimowym 2011/2012 należy zgłosić do sołtysa w terminie do 22 kwietnia 2012 roku (niedziela).

Poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenia złożone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodaj komentarz

„Spotkania artystyczne” Zespołów muzycznych i solistów Kielce-2012

17 kwietnia 2012 | admin

24 marca 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się „Spotkania artystyczne” Zespołów muzycznych i  solistów Kielce-2012. Zespół Szkól w Opatowcu reprezentowały:
- Nikola Wróbel,
- Wiktoria Maj,
- Klaudia Kozioł,
- Natalia Kurzyńska i Natalia Cabaj,

III miejsce w kategorii „duetów” zajęły Natalia Kurzyńska i Natalia Cabaj. Uczennice otrzymały nominację do Harcerskiego Festiwalu Kultury Szkolnej Kielce 2012. Młodzież do występów przygotował Wiesław Tomal.

 

Dodaj komentarz

Informacja – pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

6 kwietnia 2012 | admin

INFORMACJA

Od dnia 23.04.2012r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach  8:00-15:00
w budynku Domu Kultury w Opatowcu  pełnił będzie dyżur pracownik z Urzędu Gminy, który będzie pomagał  rolnikom w wypełnianiu wniosków o DOPŁATY BEZPOŚREDNIE. Zainteresowani rolnicy z terenu gminy Opatowiec mogą skorzystać z pomocy bezpłatnie.

Dodaj komentarz

Krzczonów – eliminacje do Konkursu Biblijnego

3 kwietnia 2012 | admin

W dniu 10 marca 2012r. w Busku – Zdroju odbyły się rejonowe eliminacje do Konkursu Biblijnego. Wzięło w nich udział 58 uczniów z trzech powiatów (buski, kazimierski i pińczowski). Szkołę Podstawową w Krzczonowie reprezentowały uczennice – Daria Gruszka I Kamila Kozioł z klasy V oraz Emilia Woźniak z klasy IV. Do konkursu przygotowywały się pod opieką katechetki – pani Anny Pudłowskiej. W dniu 29 marca ogłoszone zostały wyniki konkursu. Daria Gruszka zajęła 3 miejsce, a Kamila Kozioł 6. Obie uczennice zaprezentują się na eliminacjach wojewódzkich w Kielcach w dniu 21 kwietnia 2012roku.

30 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbył się gminny etap konkursu wiedzy regionalnej dla uczniów szkół podstawowych „Moje Ponidzie”.

Gminę Opatowiec reprezentowała drużyna szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie w składzie: Madgalena Kozik i Maciej Selwit.  W przygotowaniach do konkursu pomagały uczniom panie: Lucyna Tułak i Beata Tkacz.

Na etapie gminnym w Krzczonowie spotkały się:

 • Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
 • Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych
 • Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie

Pierwsze miejsce zajęli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

Konkurs „Moje Ponidzie” organizowany jest corocznie przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju. Współorganizatorami zaś są: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju. Patronat medialny nad konkursem sprawują: Buski Kwartalnik Edukacyjny i Tygodnik Ponidzie.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy o Ponidziu;
 • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • rozwijanie umiejętności zespołowej współpracy.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY

 I TRZYMAMY KCIUKI NA KOLEJNYCH ETAPACH!

Dodaj komentarz

Realizacja projektu „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”

3 kwietnia 2012 | admin

 

Trwa realizacja projektu  „Program indywidualizacji  nauczania i wychowania  klas I-III w Gminie Opatowiec”. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie  umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, nr umowy UDA-POKL.09.01.02-26-162/11-00.

W wyniku przeprowadzonej na początku roku szkolnego rekrutacji aktualnie wsparciem objętych jest 23 uczniów i 23 uczennice z klas I-III ze  szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatowiec. W ramach wsparcia  Szkoła  Podstawowa w Zespole Szkół w Opatowcu i Szkoła Podstawowa w  Krzczonowie realizują następujące zajęcia.

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

2. Zajęcia dla dzieci  trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych  i przyrodniczych.

Zajęcia te  prowadzone są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania, oraz  trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych . Celem zajęć jest eliminacja niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polega na powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia jest analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczestników zajęć. Układy ćwiczeń o różnym stopniu trudności poprzedzone są krótką i jasną instrukcją. Zajęcia  mają również charakter zabawowy.

Prowadzący zajęcia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu:

Grupa I – 4 dziewczynki i 4 chłopców

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godz.
2. Zajęcia dla dzieci  trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych – 30 godz.
Prowadząca zajęcia:  p. Kinga Maj

Grupa II – 3 dziewczynki i 5 chłopców

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godz.
2. Zajęcia dla dzieci  trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych  i przyrodniczych – 30 godz.
Prowadząca zajęcia:  p. Irena Kłos

Grupa III – 6 dziewczynek i 4 chłopców
1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godz.
2. Zajęcia dla dzieci trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych – 30 godz.
Prowadzący zajęcia: p. Wiesław Tomal

Prowadzący zajęcia w Szkole Podstawowej w Krzczonowie:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godz. dla każdej  grupy
Grupa I – 4 dziewczynki i 4 chłopców
Grupa II – 3 dziewczynki i 3 chłopców
Grupa III – 3 dziewczynki i 3 chłopców
Prowadząca zajęcia:  p. Kazimiera Widłak

2. Zajęcia dla dzieci  trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych  i przyrodniczych – 30 godz.dla każdej grupy
Grupa I – 4 dziewczynki i 4 chłopców
Grupa II – 3 dziewczynki i 3 chłopców
Grupa III – 3 dziewczynki i 3 chłopców
Prowadząca zajęcia:  p. Teresa Plucińska

Na dzień 31 marca 2012 r. w obu szkołach przeprowadzono łącznie 270 godz.  co stanowi   75 %  z 360 godz. do realizacji w całym projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Gminny Turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

29 marca 2012 | admin

W dniu 28 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Opatowcu został przeprowadzony Gminny Turniej ” Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. W turnieju wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – opiekun Paluch Tomasz
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu – opiekun Szczerba Katarzyna. Turniej został przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej pana aspiranta starszego Waldemara Łypa oraz Koordynatora Gminnego Moniki Kościółek. Zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu, która będzie reprezentować Gminę Opatowiec w Powiatowym Turnieju BRD w Kazimierzy Wielkiej. Najlepszym zawodnikiem został Adrian Niedźwiedź uczeń klasy VI SP Opatowiec.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, opiekunom za przygotowanie uczniów, a szczególnie pani Dyrektor Elżbiecie Szczęsnej-Kusak za pomoc przy organizacji turnieju.

Dodaj komentarz

Zebrania wiejskie – informacja

28 marca 2012 | admin

Mając na uwadze, że najlepszą formą konsultacji w gminie są konsultacje w postaci spotkań otwartych,  Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk w miesiącu lutym i marcu 2012 roku wspólnie z sołtysami zorganizował i przeprowadził spotkania z mieszkańcami we wszystkich sołectwach gminy. Na zebraniach wiejskich Wójt przekazał informacje mieszkańcom z zakresu zrealizowanych głównych działań w 2011 r. a także  z napotkanych problemów. Nakreślił zamierzenia i plany na najbliższą przyszłość m.in.
- remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Opatowcu,
- utworzenie przedszkola w Krzczonowie,
- zwiększenie starań w celu pozyskania jak najwięcej środków finansowych z funduszy Unijnych.

Wiele istotnych dla mieszkańców gminy decyzji zostało wypracowanych i skonsultowanych  na zebraniach wiejskich. Mieszkańcy chętnie w nich uczestniczyli, gdyż mieli świadomość, że w taki sposób mogą realnie wpłynąć na politykę finansową i inwestycyjną prowadzoną przez gminę.

Na zebraniach w poszczególnych sołectwach zebrane zostały informacje na temat potrzeb w zakresie inwestycji w infrastrukturę na bieżący rok.

Mieszkańcy zgłaszali priorytety do realizacji i tym samym wskazali najważniejsze dla nich inwestycje:
- remonty dróg gminnych, powiatowych i dojazdów do pól,
- udrożnienia rowów melioracyjnych,
- remonty świetlic,
- oświetlenia uliczne.
Kierując się zasadą sprawiedliwości i celowości z puli zgłoszonych potrzeb i pomysłów,a także w ramach posiadanych zasobów finansowych dokonany zostanie wybór wydatków inwestycyjnych i remontowych na obecny rok budżetowy, mający kluczowe znaczenie dla rozwoju i poprawy życia mieszkańców gminy.

Spotkania te pomogą w utrzymaniu wzajemnej dobrej relacji i zrozumienia między Urzędem Gminy i mieszkańcami gminy.

Wójt Gminy składa podziękowanie sołtysom za zorganizowanie , a mieszkańcom za udział w zebraniach.

Dodaj komentarz

Warto być aktywnym – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec

28 marca 2012 | admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu od kwietnia 2012 roku przystępuje do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

 „ Warto być aktywnym – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”

Przeprowadzone zostaną 2 kursy, jeden rodzaj kursu dla każdego uczestnika. Kursy zostaną wybrane przez uczestników projektu w I fazie realizacji projektu – przy procesie rekrutacji do projektu. Wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu objętych zostanie 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn).

Do wyboru następujące kursy:

 • Pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputerowych programów użytkowych + kasy fiskalne,
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • Spawacz metodą MAG,
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej,
 • Obsługa stacji paliw płynnych + napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG) i inne.

Adresatami projektu są osoby:

 • bezrobotne,
 • korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w roku 2011,
 • w wieku aktywności zawodowej,
 • posiadające wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,
 • zamieszkałe na terenie Gminy Opatowiec.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewniamy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu zawodowym,
 • bezpłatny udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach z psychologiemi terapeutą,
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,
 • wyżywienie w trakcie szkolenia,
 • wsparcie dochodowe na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • ubezpieczenie zdrowotne

 TERMIN ZAPISÓW DO 30 KWIETNIA 2012 ROKU!

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

27 marca 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 marca 2012 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 lutego 2012r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2012 roku.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec”.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za korzystanie przez przewoźników
z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
11.Przedstawienie działek przewidzianych do komunalizacji na rzecz Gminy.
12.Sprawy różne.
13.Zapytania i interpelacje.
14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Dopłaty do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania

27 marca 2012 | admin

Dodaj komentarz

Wiosna talentów

22 marca 2012 | admin

Od dawna wiadomo, że pierwszy dzień wiosny to tzw. Dzień Wagarowicza. Jednakże w tym roku żaden z uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu nie poszedł na wagary, bowiem w sali widowiskowej Domu Kultury w Opatowcu odbywał się konkurs „Wiosna Talentów”. W trakcie konkursowych zmagań uczniowie prezentując swoje zdolności taneczne, muzyczne, sportowe, literackie i aktorskie propagowali zdrowy styl życia – bez uzależnień w postaci narkotyków, alkoholu czy papierosów.  Występy miał charakter indywidualny i grupowy.

Honorowy Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Opatowiec. Liczne i cenne nagrody zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Opatowiec oraz sponsorów: Pana Michała Szczerby, Państwa Anety i Mariusza Rutkowskich, Pana Jarosława Gwoździa, Pana Wiesława Gwoździa, Państwa Marii i Jarosława Kryców, Państwa Anny i Marka Krawczyków, Państwa Barbary i Stanisława Wiśniewskich, Państwa Anny i Piotra Kowalczyków oraz Firmy Joker.

Rywalizację oceniało jury w składzie: Pan Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak – dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Pani Aneta Rutkowska, Pani Zofia Sobczyk, Pani Katarzyna Szczerba, Pani Izabela Włosowicz, Pani Anna Kaczmarczyk.

Przyznano następujące miejsca:

W KATEGORII ŚPIEWU PROFESJONALNEGO

I miejsce (ex aequo)

Wiktoria Maj – klasa III szkoły podstawowej

Klaudia Kozioł – klasa I gimnazjum

II miejsce (ex aequo)

Karolina Biesaga – klasa I gimnazjum

Duet Natalia Cabaj i Natalia Kurzyńska – klasa III i II gimnazjum

III miejsce

Natalia Bątkowska – klasa I gimnazjum

W KATEGORII ŚPIEWU AMATORSKIEGO

I miejsce

Duet Karolina Jakubowska i Paulina Mystek – klasa II gimnazjum

II miejsce

Aleksandra Wodecka – klasa I gimnazjum

III miejsce

Duet Magda Kmiecik i Kamila Rusiecka – klasa III gimnazjum

 

W KATEGORII GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH

I miejsce (ex aequo)

Krystian Leks – klasa IV szkoły podstawowej

Szymon Szczęsny – klasa II gimnazjum

II miejsce

Piotr Cabaj – klasa I gimnazjum

W KATEGORII GIMNASTYCZNEJ

I miejsce

Bartosz Dybała – klasa IV szkoły podstawowej

II miejsce

Patryk Kociński – klasa V szkoły podstawowej

III miejsce

Patryk Jedynak – klasa I gimnazjum

Wyróżnienie

Dominik Kociński – klasa IV szkoły podstawowej

W KATEGORII RECYTATORSKO – TEATRALNEJ

I miejsce

Emilia Kornaś – klasa 0 szkoły podstawowej

II miejsce

Miłosz Krawczyk – klasa IV szkoły podstawowej

W KATEGORII SZTUK PLASTYCZNYCH

I miejsce

Agnieszka Wojas – klasa I gimnazjum

II miejsce

Jakub Łabuz – klasa II gimnazjum

W KATEGORII WYSTĘPÓW GRUPOWYCH 

I miejsce

Przedszkole

II miejsce

Klasa I – szkoły podstawowej

III miejsce

Klasa 0 – szkoły podstawowej

Wyróżnienie 

Klasa II – szkoły podstawowej

Dodaj komentarz

Informacja dot.pomocy stomatologicznej w nagłych sytuacjach

22 marca 2012 | admin

INFORMACJA

Wójt Gminy Opatowiec informuje  mieszkańców Gminy, że od dnia   1 stycznia 2012 roku   Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowę na udzielanie świadczeń w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ DENTALVITA” w Busku-Zdroju przy ulicy Kazimierza Wielkiego 20.

Świadczenia udzielane są dyżurowo:

 • w dni powszednie od godziny 19 do 7 rano,
 • w soboty, niedziele i święta – całodobowo.

Mieszkańcy Gminy Opatowiec  mogą korzystać z pomocy stomatologicznej w sytuacjach nagłych w ramach świadczeń gwarantowanych.

 

Kontakt:

Tel. 41 378-61-95

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Opatowiec

                                                                              Sławomir Kowalczyk

 

Dodaj komentarz

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU WYPALANIA TRAW

22 marca 2012 | admin

Wypalanie traw w Polsce  jest  niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, służby leśne, policjanci. Okres wiosny jak co  roku wiąże się z tym, iż wiele osób przystępuje do wypalania łąk, pastwisk i nieużytków rolnych. Osoby te swoje postępowanie tłumaczą tym, że zabiegi takie użyźniają glebę. Rzeczywistość poparta doświadczeniem lat ubiegłych, wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym i jest przyczyną wielu pożarów.

W związku z tym  Wójt Gminy Opatowiec apeluje i przypomina, że praktyka wiosennego wypalania traw jest  działaniem  nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – art.131, pkt.12  /Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.880/ „ kto wypala  łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ponadto zakaz wypalania traw jest jednym z „wymogów dobrej kultury rolnej”, których przestrzeganie  jest wymagane między innymi  w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który  ich nie przestrzega, grozi „zasadniczo” zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich. To oznacza, że mogą być pomniejszone  płatności w ramach  systemów wsparcia bezpośredniego, a także płatności rolnośrodowiskowe – PROW 2007 – 2013, pomoc na zalesienie gruntów rolnych lub płatności ONW, jeżeli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek  z uprawianych przez niego gruntów.

W  przypadkach  stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Pamiętajmy także o aspekcie ekonomicznym. Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spore koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie, bez względu na to, czy zgadzamy się z „ideą” wypalania, czy bezwzględnie walczymy z jej przejawami.

                                                                                   Wójt Gminy Opatowiec

                                                                                       Sławomir Kowalczyk

Dodaj komentarz

Życzenia Wielkanocne

22 marca 2012 | admin

Życzenia Wielkanocne

Dodaj komentarz

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

22 marca 2012 | admin

Informujemy, że w dniach 26-27 marca br. w Domu Kultury w Opatowcu o godz: 10:00 odbędzie się szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie przeprowadzą pracownicy WODR z Modliszewic. Więcej informacji pod nr tel. 41-35-18-033 wew.22.

Dodaj komentarz

Informacja Bractwa Bartnego w Opatowcu

19 marca 2012 | admin

W dniu 11.03.2012 r. w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się coroczne zebranie Bractwa Bartnego w Opatowcu, które jest sekcją Koła Pszczelarzy w Wiślicy. W zebraniu uczestniczył Prezes Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach Pan Stanisław Pustuła. Omówiono sprawy organizacyjne, trudności z jakimi borykają się pszczelarze, jak zapewnić optymalny rozwój wiosenny rodzin pszczelich pod kątem wykorzystania wczesnych pożytków. Poruszono temat chorób zwalczanych z urzędu oraz higieny w gospodarstwach pasiecznych. Przedstawiono zalecenia Głównego Inspektora Weterynarii pod kątem występowania warrozy w pasiekach, w tym pobierania próbek zimowych osypów pszczelich, celem przebadania i ustalenia skali zjawiska w naszym rejonie. W zebraniu uczestniczyło 18 pszczelarzy z terenu gminy Opatowiec  i okolic.

Dodaj komentarz

Wizualizacja wieży hejnałowo-zegarowej w Opatowcu

19 marca 2012 | admin

Informacja Komitetu Obywatelskiego

„Skąd nasz Ród ”…

Zwracamy się do Wszystkich Państwa, którym bliski jest OPATOWIEC jego dzieje, tradycja, przyroda – nasza Mała Ojczyzna „bujnym lasem i Wisłą”  pachnąca –o finansowe wsparcie nadbudowy wieży Hejnałowo-Zegarowej nad wieżą strażacką. W tym celu w dniu 18 stycznia 2012r. powołany z inicjatywy mieszkańców został Komitet Obywatelski pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Opatowiec. Dla pozyskania środków finansowych  założono w Banku Spółdzielczym Kielce – filia Opatowiec konto bankowe nr: 78-8493-0004-0171-0161-7140-0001. Organizatorzy przedsięwzięcia z góry dziękują  OFIARODAWCOM za wsparcie. Planowany termin oddania wieży lipiec 2012 na które serdecznie zapraszamy.

Komitet Obywatelski

Nr Konta:78-8493-0004-0171-0161-7140-0001
tytułem: nadbudowa wieży hejnałowo-zegarowej

 

 

 

 

 

 

Wizualizację wieży hejnałowo-zegarowej w Opatowcu wykonała mgr Aleksandra Stoksik (aleksandra.stoksik@gmail.com)

Dodaj komentarz

Kiermasz Wielkanocny w Kazimierzy Wielkiej

16 marca 2012 | admin

Kiermasz Wielkanocny w Kazimierzy Wielkiej

Dodaj komentarz

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

15 marca 2012 | admin

Już po raz XIV został zorganizowany Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, który w tym roku przebiegał pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą, tak nas malują”. Do konkursu, który na razie odbył się na szczeblu gminnym zostały zgłoszone 24 prace plastyczne,w trzech kategoriach wiekowych.

Ocenie została poddana technika wykonania prac, zgodność z tematyką konkursu oraz estetyka.  Zgłoszone prace wykonano różnymi technikami, m.in.:  rysunku,  malarską, grafiką, wyklejanką. Uczestnicy w swych pracach ukazali różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka podczas pełnienia niezwykle trudnej i niebezpiecznej służby, a także znaczenia ich pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Jak co roku komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, polegające na wyłonieniu po  trzy najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych, które zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego.

Grupa I młodsza szkoły podstawowe -5-8 lat

1. Jakub Kłos – Szkoła Podstawowa  w Opatowcu,

2. Dawid Majka – Szkoła Podstawowa w Opatowcu,

3. Sandra Parada – Szkoła Podstawowa w Krzczonowie,

 

Grupa II średnia szkoły podstawowe -9-12lat

1. Wiktoria Szluchcik – Szkoła Podstawowa w Krzczonowie,

2. Agnieszka Dragan – Szkoła Podstawowa w Opatowcu,

3. Miłosz Krawczyk – Szkoła Podstawowa w Opatowcu,

 

Grupa III starsza gimnazjum -13-16 lat

1. Aleksandra Wodecka – Gimnazjum w Opatowcu,

2. Agnieszka Wojas – Gimnazjum w Opatowcu,

3.  Patrycja Tomal – Gimnazjum w Opatowcu,

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Dodaj komentarz

O Rogowie w tygodniku ilustrowanym z 1930r.

15 marca 2012 | admin

Dodaj komentarz

Dzień Kobiet w Kocinie

15 marca 2012 | admin

W dniu 11 marca 2012 roku w restauracji Ponidzie w Wiślicy odbył się Dzień Kobiet zorganizowany przez sołtysa miejscowości Kocina, a zarazem radnego powiatowego Marka Plutę. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: wicestarosta powiatu kazimierskiego Michał Bucki, przewodniczący rady gminy Opatowiec Michał Szczerba, wójt gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, wiceprzewodniczący rady gminy Stanisław Walczak, radny rady gminy Janusz Cabaj, skarbnik powiatu Zbigniew Cichoń, sekretarz gminy Opatowiec Bożena Zbertek, dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu Elżbieta Szczęsna-Kusak.

Gospodarz uroczystości – Marek Pluta serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych zachęcając do obejrzenia przygotowanego na tę okoliczność programu. Życzenia zdrowia, radości spełnienia marzeń oraz satysfakcji w życiu osobistym i pracy zawodowej wszystkim paniom złożyli obecni na uroczystości panowie.

Część artystyczną rozpoczął występ uczniów z Zespołu Szkół w Opatowcu. Następnie na scenę wkroczył kabaret „Agentki 007” ze Skalbmierza: Mariola, Ewa i Agata. Zdecydowanie największą furorę zrobiła Ewa – wyemancypowana i dość oryginalna gospodyni domowa, która opowiedziała zgromadzonym co nieco o swoich małżeńskich perypetiach, o zdrowiu, urodzie i dietach odchudzających, rozbawiając tym samym publiczność do łez.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół wokalno-instrumentalny „Milton”

Uroczystość przebiegła w sympatycznej, życzliwej atmosferze, przy suto zastawionych stołach.

Serdeczne podziękowania dla organizatora, artystów oraz wszystkich osób, które włączyły się w przygotowanie uroczystości.

Dodaj komentarz

Dzień Kobiet w Rogowie

15 marca 2012 | admin

Strażacy ochotnicy z Rogowa w dniu 10 marca 2012 roku zorganizowali z okazji Dnia Kobiet spotkanie z Paniami z miejscowości Rogów. Spotkanie odbyło się w sali remizy OSP  w Rogowie. W uroczystości uczestniczyło 35  Pań. Gościem honorowym uroczystości był Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec. Panowie złożyli życzenia wszystkim Paniom. Uroczystość przebiegała w sympatycznej, życzliwej atmosferze, przy słodkim poczęstunku.

 

 

Dodaj komentarz