Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. „Zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – Zazielenienia 2015-2020″

10 września 2014 | informatyk

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące „Zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – Zazielenienia 2015-2020”, które odbędzie się w Domu Kultury w Opatowcu w dniu 12.09.2014 r. o godzinie 1200. Spotkanie poprowadzą pracownicy biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Cudzynowicach. Dodaj komentarz

Uroczyste obchody 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

8 września 2014 | admin4

Uroczystości upamiętniające poległych w walkach w czasie II wojny światowej, które miały miejsce na terenie gminy Opatowiec, odbyły się w dniu 7 września 2014 r. o godz. 1200 w Kocinie i o godz. 1600 w Ksanach.

Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele pw. św. Barbary w Kocinie, celebrowanej w intencji poległych żołnierzy, przez proboszcza parafii ks. Wojciecha Michalskiego, przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele lokalnego ZBOWiD-u, druhowie z OSP Kocina, reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich oraz goście i mieszkańcy Kociny udali się na cmentarz parafialny, na którym znajduje się odnowiona zbiorowa mogiła poległych w obronie ojczyzny na polach Kociny w dniu 8.IX.1939 r.

W zbiorowej mogile spoczywają żołnierze Armii „KRAKÓW”: Jan Bugaj, Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września 1939 r.

Po poświęceniu odnowionego w tym roku pomnika odbył się apel poległych, a następnie poszczególne reprezentacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. W krótkich przemówieniach przewijał się wątek heroizmu walczących tu przed 75 laty żołnierzy, którzy za naszą wolność zapłacili najwyższą cenę, za co jesteśmy im winni pamięć.

Główne uroczystości obchodów 75-rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyły się pod pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września 1939 r. oraz Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach. Pomnik, który jest żywym świadectwem pamięci o poległych w walkach żołnierzach, został świeżo odrestaurowany.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta polowa, odprawiona przez ks. dziekana Marka Małczęcia. Wójt Gminy oraz sołtys wsi Ksany powitali licznie przybyłych na obchody 75 rocznicy walk pod Ksanami gości. Niecodzienną oprawę zapewniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska-Zdroju pod dowództwem Roberta Osińskiego. Obchody miały bardzo uroczysty charakter, jednym z ważniejszych momentów było złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przez liczne delegacje.

Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu słowno-muzyczny program artystyczny związany tematycznie z obchodami uroczystości walk o niepodległość. Obchody rocznicowe przeplatane były występem orkiestry dętej z Kociny, która zaprezentowała kilka utworów patriotycznych. Wójt gminy składa serdecznie podziękowanie mieszkańcom Ksan na ręce sołtysa – Jarosława Szumilasa, paniom z KGW na ręce prezes – Jolanty Marcisz, oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację tej uroczystości.

Fotorelacja z obchodów 75-lecia wybuchu II Wojny Światowej w Kocinie

Fotorelacja z obchodów 75-lecia wybuchu II Wojny Światowej w Ksanach

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

5 września 2014 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 12 września 2014 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 8 sierpnia 2014r.
 4. Przedstawienie informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 357028 T Kobiela – Chrustowice – Pruska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Opatowcu, wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 11. Sprawy różne.
 12. Zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Laureat 50 Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Akiby Rubinsteina w grupie G Polanica Zdrój 2014

5 września 2014 | informatyk

W historycznym 50 Międzynarodowym Jubileuszowym Festiwalu Szachowym im. Akiby Rubinsteina w Polanicy-Zdroju w dniach 18-26 sierpnia 2014r. Michał Kowalczyk uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej w Opatowcu zajął III miejsce w grupie G wygrywając prawie wszystkie mecze szachowe.

Pierwszy turniej szachowy odbył się w Polanicy-Zdroju w 1963r. Jest najstarszym turniejem szachowym w Polsce i jednym z trzech najstarszych turniejów w Europie. Od 1997r. ma formę festiwalu, w tym roku w zawodach udział wzięło 400 zawodników z różnych kategorii i krajów.

W polanickich turniejach startowali również mistrzowie świata m.in.: Wasilij Smysłow, Anatolij Karpow i Weselin Topałow.

Patron festiwalu – Akiba Rubinstein urodził się w 1882r. w Stawiskach k.Łomży i był największym szachistą w dotychczasowej historii szachów polskich

 

Dodaj komentarz

Obwieszczenie o podziale na okręgi wyborcze w gminie Opatowiec

5 września 2014 | admin4

Dodaj komentarz

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Opatowcu

5 września 2014 | informatyk

Pierwszego września rozpoczął się rok szkolny 2014/2015. Na uroczystość złożyły się: Msza Święta odprawiona przez księdza Ireneusza Zycha  oraz oficjalny apel. Do zgromadzonych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców z życzeniami dobrego, spokojnego i bezpiecznego roku szkolnego zwrócił się Wójt Gminy Opatowiec -  Sławomir Kowalczyk  oraz dyrektor Elżbieta Szczęsna–Kusak. Następnie głos zabrał Przemysław Dryndos, właściciel firmy przewozowej „Guliwer”, która zapewnia w obecnym roku szkolnym dowóz do ZS w Opatowcu – życzył dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły i im na ręce pani dyrektor przekazał elementy odblaskowe, jakie wszyscy po zmroku korzystający z dróg publicznych winniśmy nosić.

Pani dyrektor przekazała zgromadzonym informacje porządkowe, poinformowała o prowadzonych pracach związanych z kapitalnym remontem szkół i jednocześnie pogratulowała wakacyjnych, ale bardzo ważnych sukcesów uczniów naszej szkoły na szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym. Następnie dzieci i młodzież szkolna udała się z wychowawcami do swych klas.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na obchody 75 – rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

3 września 2014 | admin1

 

Dodaj komentarz

Podpisano umowy na remont kolejnych odcinków dróg gminnych

3 września 2014 | admin1

W dniu 1 września 2014 roku Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Klimaszewskiej – Luty podpisał z wykonawcami umowy na remont kolejnych odcinków dróg gminnych.

Remonty zostaną przeprowadzone na drogach gminnych:

 • Kobiela – Chrustowice o długości 625 mb.
 • Senisławice – Chwalibogowice o długości 835 mb.
 • Charbinowice o dł. 800 mb.

W ramach postępowania przetargowego jako wykonawcę dwóch pierwszych odcinków wyłoniono Konsorcjum firm: Lider – Z.U.R TECH-BUD Marzena Brzdękiewicz z Połańca i DEGAMEX Agnieszka Górniak z Kamieńca. Wykonawcą drogi gminnej w Charbinowicach zostało: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „SZAR - BUD ” s.c. z Szarbii Zwierzynieckiej, gm. Skalbmierz.

Łączny koszt inwestycji wyniesie prawie 400.000,00 zł, z czego ok. 300.000,00 zł pozyskano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Remont zostanie zakończony do 15 października 2014 r.

Dodaj komentarz

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

3 września 2014 | informatyk

Tradycyjnie 1 września 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Punktualnie o godzinie 8.00 uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice zebrali się na sali gimnastycznej. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego oraz uczczono minutą ciszy 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej, oddając hołd poległym w obronie Ojczyzny.

Dyrektor Szkoły – Tomasz Paluch przywitał wszystkich zebranych i poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka, który w kilku słowach zapoznał zebranych z rozpoczętymi i planowanymi pracami w szkole i wokół niej, oraz życzył wszystkim wytrwałości w nowym roku szkolnym.

Uczennica klasy II Magdalena Warszawa recytując wiersz przypomniała wszystkim uczniom, jaka jest recepta na szkolny sukces.

Złożono gratulacje nauczycielom, którzy uzyskali kolejne stopnie awansu zawodowego, a następnie uczniowie udali się na spotkania wraz z wychowawcami do klas.

Plan przywozów i odwozów dzieci w 2014 r.

Plan lekcji od 1 września 2014

Dodaj komentarz

Dożynki Powiatowe w Skalbmierzu

3 września 2014 | admin3

Mieszkańcy Rogowa pięknie zaprezentowali gminę Opatowiec podczas dożynek powiatowych, które odbyły się w niedzielę 31 sierpnia 2014 r. w Skalbmierzu.

Co prawda na dożynki wojewódzkie komisja wytypowała wieniec z gminy Kazimierza Wielka, a konkretnie ze Skorczowa, ale zarówno wieniec, jak i sposób jego prezentacji przez delegację naszej gminy naprawdę podobał się, zarówno komisji jak i uczestnikom dożynek.

Gminę Opatowiec reprezentował Wójt – Sławomir Kowalczyk, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Rogowa, których wieniec został zaprezentowany jako zwycięzca dożynek gminnych.

Szczególne podziękowania należą się Paniom z KGW z Rogowa, które przygotowały stoisko, bardzo oblegane przez amatorów lokalnych pyszności oraz druhom z jednostki OSP Rogów, którzy zadbali o sprawny transport, organizację i godną reprezentację naszej gminy podczas tegorocznego Powiatowego Święta Plonów.

Dodaj komentarz

W hołdzie Bohaterom Września

3 września 2014 | admin4

Zbliża się 75 rocznica krwawych walk oddziałów Wojska Polskiego z niemieckim najeźdźcą, które miały miejsce na terenie gminy Opatowiec. Pamięć o bohaterstwie żołnierzy walczących i poległych na tych terenach, podtrzymywana jest przez mieszkańców naszej gminy. W niedzielę 7 września 2014 r. o godz. 16:00, jak co roku, pod świeżo odnowionym, wspólnym wysiłkiem mieszkańców oraz władz samorządowych pomnikiem w Ksanach, odbędą się uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Wymownym symbolem naszego hołdu ludziom, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce, jest dbanie o miejsca pamięci. Zadbano o to, aby przed obchodami tej okrągłej rocznicy miejsca upamiętniające poległych żołnierzy świadczyły o naszym szacunku dla nich.

Dodaj komentarz

Ważny komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 września 2014 | admin3

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano komunikat:

Komisja Europejska ogłosiła 30 sierpnia 2014 r. pakiet stabilizujący rynek owoców i warzyw w związku z wprowadzonym przez Rosję embargiem. Wdrażany jest on przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014. Głównym instrumentem stabilizacji jest wycofanie określonych w powyższych przepisach produktów z rynku, za które będą przysługiwały producentom rekompensaty.

Nadzwyczajne środki unijnego wsparcia będą przyznawane w odniesieniu do następujących produktów, niezależnie od sposobu ich uprawy:

 • pomidory,
 • marchew,
 • kapusty,
 • słodka papryka,
 • kalafiory i brokuły,
 • ogórki,
 • pieczarki,
 • jabłka,
 • gruszki,
 • śliwki,
 • owoce miękkie (maliny, porzeczki czarne, białe lub czerwone, żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium),
 • winogrona stołowe,
 • kiwi.

Produkty wycofane z rynku mogą być przeznaczone na:

 • bezpłatną dystrybucję,
 • spasanie,
 • przetwórstwo na bioetanol przeznaczony na cele nieżywnościowe,
 • przetwórstwo na biogaz,
 • zielone zbiory i niezbieranie.

Najwyższą stawkę płatności otrzymają producenci rolni przeznaczający owoce i warzywa na bezpłatną dystrybucję. Maksymalne kwoty wsparcia dla produktów objętych nadzwyczajnym wsparciem Unii Europejskiej (w zł/kg) podane są w poniższej tabeli.

Wymienione wyżej działania obejmują okres od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r. Uprawnionymi do otrzymania wsparcia są zarówno uznane organizacje producentów realizujące Program Operacyjny, jak i pozostali producenci. Rekompensaty przysługujące za przeprowadzone działanie będą wypłacane później.

Z uwagi na bardzo ograniczony budżet, jaki Komisja przewiduje na wsparcie producentów, który wynosi 125 mln EUR dla wszystkich państw członkowskich i możliwe szybsze, tj. przed dniem 30 listopada br. jego wyczerpanie, istotne jest jak najszybsze i rzetelne przekazywanie powiadomień dotyczących wybranego działania oraz ilości produktów i powierzchni nim objętych do właściwych oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego.

Stawki pomocy EU w zł/kg za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku „zielonych zbiorów” i „niezbierania” (przyjęty kurs 1€ = 4,1 zł.)

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Więcej informacji na stronie: www.minrol.gov.pl

Dodaj komentarz

PILNE! Uwaga producenci starający się o wsparcie w związku z rosyjskim embargiem – Komunikat ARR

3 września 2014 | informatyk

Komunikat prasowy. PILNE !

Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia.

W związku z ukazaniem się w dniu 30.08.2014 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz.U.UE L259 z 30.08.2014 r., str. 2), a co z tym idzie obowiązkiem rozpoczęcia raportowania do KE informacji o złożonych powiadomieniach ARR, przypomina producentom o uzupełnieniu formularzy i składaniu kolejnych do Oddziałów Terenowych. Wsparcie dla poszczególnych krajów będzie przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, dlatego prosimy o pilne potraktowanie naszego apelu.

Mechanizm obejmuje działania związane z :

- zielonymi zbiorami,

- niezbieraniem,

- wycofaniem produktów na cele charytatywne.

- W przypadku producenta indywidualnego maja zastosowanie poniższe warunki:

a) Wsparcie dla zielonych zbiorów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych zbiorów i dla których zbiory jeszcze się nie zaczęły;

b) środki w zakresie niezbierania nie będą przysługiwały w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie cyklu produkcyjnego;

c) zielone zbiory i niezbieranie plonów w żadnym wypadku nie są stosowane jednocześnie w odniesieniu do tego samego produktu i tego samego obszaru.

- W przypadku organizacji producentów  środki w zakresie niezbierania plonów mogą przysługiwać nawet w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. W takich przypadkach kwoty wsparcia, zostają proporcjonalnie obniżone z uwzględnieniem produkcji już zebranej ustalonej na podstawie rejestrów magazynowych i ksiąg finansowych danej organizacji producentów. Wsparcie do zielonych zbirów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych zbiorów.

- W przypadku wycofywania produktów w celu przekazywania ich do organizacji charytatywnych wsparcie dotyczy zarówno organizacji producentów jak i rolników indywidualnych.

Definicje:

„zielone zbiory” - oznaczają łączne zbiory niedojrzałych, nie nadających się do sprzedaży produktów na danym obszarze. Przedmiotowe produkty nie mogą być uszkodzone przed rozpoczęciem zielonych zbiorów z powodu warunków klimatycznych, choroby lub innych powodów.

„niezbieranie” oznacza zakończenie obecnego cyklu produkcyjnego na danym obszarze, w przypadku gdy produkt jest dobrze rozwinięty i jest solidnej i właściwej jakości handlowej. Zniszczenie produktów w wyniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub chorób nie jest jednak uważane za niezbieranie.

Zielone zbiory oraz niezbieranie są czynnościami dodatkowymi i niezwiązanymi z normalnymi metodami uprawy.

Kompletne powiadomienia będą przedmiotem kontroli na miejscu przez pracowników ARR.

Wszystkie informacje dotyczące powiadomień oraz wzory formularzy znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na  wyjątkową sytuację, czas pracy Oddziałów Terenowych został wydłużony do godziny 18.00 a przez cały czas działa Telefoniczny Punkt Informacyjny 22 661 72 72

Komunikat prasowy Agencji Rynku Rolnego

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej złożyli formularz powiadomienia proszeni są o ponowne wypełnienie nowej wersji formularza (zamieszczonej poniżej) w części B1 oznaczonej na żółto, podpisanie go i przesłanie do właściwego Oddziału Terenowego ARR. Przedsiębiorcy, którzy składają formularz po raz pierwszy powinni wypełnić go w całości.

FORMULARZ – Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem

Dodaj komentarz

Harmonogram kursów autobusów szkolnych w Gmnie Opatowiec

2 września 2014 | admin4

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015 podajemy uaktualniony harmonogram przywozów i odwozów uczniów do szkół na terenie Gminy Opatowiec. Szczegółowy plan znajduje się w załącznikach poniżej.

Plan i harmonogram dowozu i odwozu uczniów do Zespołu Szkół w Opatowcu
Plan i harmonogram dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Dodaj komentarz

„Biała Sobota” w Ośrodku Zdrowia w Opatowcu

27 sierpnia 2014 | informatyk

MAXMED Opatowiec zaprasza do skorzystania z darmowych wizyt u DERMATOLOGA lub DIETETYKA w ramach organizowanej  “Białej Soboty”. Termin konsultacji to najbliższa sobota tj. 30 sierpnia 2014 roku. Rezerwacja wizyt telefonicznie lub osobiście w rejestracji Przychodni. 
 
Jednocześnie informujemy, że można już korzystać z wizyt u LOGOPEDY w naszej przychodni w Opatowcu. Zapraszamy.
 
Szczegółowe informacje: tel: 41 3518011 , http://www.maxmed.eu/186,biala-sobota,440

Dodaj komentarz

Świetlica wiejska w Mistrzowicach

22 sierpnia 2014 | admin4

Jedyna tak położona, na styku miejscowości świetlica, służy mieszkańcom zarówno Mistrzowic jak i Chrustowic. Jest to swoiste centrum tych miejscowości, kiedyś obok znajdowała się przecież szkoła.
Udało się w ostatnim czasie dokonać szeregu drobnych, ale jakże się liczących się prac w budynku remizo-świetlicy:

 • wymieniono drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i okna
 • położono nową posadzkę z warstwą ocieplającą w sali spotkań i holu,
 • wykonano ścianki przy scenie – tworząc w ten sposób pomieszczenie gospodarcze,
 • zamontowano nową bramę garażową,
 • zamontowano daszki nad drzwiami wejściowymi,
 • wykonano szereg niezbędnych prac murarskich wraz ze szpachlowaniem,
 • przeprowadzono „kapitalny” remont ścian i podłogi w dużej sali
 • naprawiono i pomalowano elewację zewnętrzną,
 • odnowiono i zabezpieczono istniejącą lamperię,
 • zakupiono nagrzewnicę gazową,
 • uprzątnięto plac za świetlicą

Prace wykonywane były przez Gminę Opatowiec ze środków własnych i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, oraz osobistym wydatnym wkładem mieszkańców, za co wójt chce gorąco podziękować mieszkańcom Mistrzowic i Chrustowic na ręce sołtysów Grażyny Książek, Janusza Kaczmarczyka, prezesa OPS Mistrzowice Wojciecha Dzięcioła i radnego Henryka Krycy.

A oto jak zmieniała się świetlica w Mistrzowicach…

Dodaj komentarz

Kocina podziękowała za plony

22 sierpnia 2014 | admin4

Po raz pierwszy organizatorami dożynek wiejskich w Kocinie, które odbyły się 17 sierpnia 2014 roku, były Panie z miejscowego Koła Gospodyń. Sprzyjała pogoda, dopisali zaproszeni goście, a także mieszkańcy Kociny i okolicznych wsi. Uroczystości rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego prowadzonego przez orkiestrę dętą z Kociny.

Otwarcia dożynek i przywitania zaproszonych gości dokonała w imieniu organizatorek przewodnicząca KGW Bożena Kopeć. Wśród zaproszonych gości byli: wójt – Sławomir Kowalczyk wraz z małżonką, przewodniczący rady gminy – Michał Szczerba, sołtys wsi – Marek Pluta. Licznie przybyli również zaproszeni radni z terenu gminy. Honory starostów dożynek przypadły młodym, ale przodującym we wsi rolnikom: Annie Ciołek i Dariuszowi Cielochowi. Starostowie przyjęli od mieszkańców symbole dożynkowe w postaci chleba i wieńca i z przygotowanego specjalnie dla nich miejsca oglądali występy prezentowane przez dzieci i młodzież. Młodzi Kociniacy pokazali, że podtrzymywanie tradycji jest dla nich rzeczą ważną, a niektórzy uczestnicy zaskoczeni byli, że pomimo niżu demograficznego w Kocinie jest tak duża grupa dzieci i młodzieży.

Dożynki staropolskim obyczajem rozpoczął polonez samodzielnie opracowany przez młodzież. Dalsza część występów przygotowana została pod okiem Pań: Anny Biesagi i Ireny Zioło. Uczestnicy z zaciekawieniem oglądali program artystyczny ściśle związany z obrzędami dożynkowymi, a zaprezentowany zarówno w tradycyjnej jak i nowoczesnej formie. Część oficjalną zakończył występ w wykonaniu orkiestry dętej.

Jak przystało na dobre gospodynie, zanim uczestnicy ruszyli do tańca, organizatorki poczęstowały ich własnymi wypiekami. Zabawa z zespołem „Duex” trwała do białego rana, a że brakowało podłogi, bo amatorów tańca było wielu, dodatkową atrakcją były tańce na trawie.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kociny serdecznie dziękują wszystkim gościom za przybycie, członkom OSP w Kocinie za dużą pomoc przy organizacji imprezy, orkiestrze oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości za wszelką pomoc.

Mamy nadzieję, że Panie z KGW nie powiedziały ostatniego słowa i za rok znów spotkamy się na dożynkach.

Wieniec dożynkowy przygotowany przez mieszkańców Kociny był już wystawiony i poświęcony na dożynkach gminnych w Rogowie w dniu 15 sierpnia.

Opracowała: Beata Adamczyk

Dodaj komentarz

Stypendia szkolne 2014/2015

22 sierpnia 2014 | admin4

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 456 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

 • rodziców (prawnych opiekunów)
,
 • pełnoletniego ucznia,

 • dyrektora szkoły lub kolegium.

W przypadku uczniów i wychowanków wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2014 r.) należy składać od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul.Rynek 16.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu nr. tel. 41 3527050

Dodaj komentarz

Otwarcie świetlicy w Kobieli

21 sierpnia 2014 | admin4

W dniu 9 sierpnia w miejscowości Kobiela odbyło się długo wyczekiwane ponowne otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej z piknikiem rodzinnym oraz zabawą taneczną.

Do malowniczej miejscowości, znanej także jako „Gubałówka”, przybyli: Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy – Michał Szczerba wraz z Radnymi Gminy Opatowiec, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – Andrzej Kuliś, Radna do Rady Powiatu – Krystyna Wicher, Skarbnik Gminy Opatowiec – Anna Klimaszewska-Luty, Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu – Beata Adamczyk, Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych – Wiesław Ryba, pracownicy Urzędu Gminy Opatowiec, mieszkańcy Gminy, Goście i oczywiście Gospodarze – mieszkańcy Kobieli.

Spotkanie otworzył i poprowadził w imieniu Sołtysa – Wiktora Kozioła i swoim własnym Radny do Rady Gminy – Rafał Kański. Podkreślił zaangażowanie mieszkańców wsi i władz samorządowych, które doprowadziło do przywrócenia tego urokliwie usytuowanego obiektu, do oczekiwanej z dawna świetności. Przypomniał, że to miejsce kiedyś tętniło życiem, tu spotykali się mieszkańcy okolicy, tu odbywały się uroczystości, i że przyszedł wreszcie czas, by tę dobrą tradycję przywrócić.

Po części oficjalnej goście skosztować mogli smakowitych ciast, swojskich wyrobów, pysznego bigosu, owoców, a także przysmaków z grilla. Uroczystość otwarcia odbyła się przy wsparciu Gminy Opatowiec, pomocy organizacyjnej Zajazdu Wiśniewskich oraz czynnemu zaangażowaniu mieszkańców Kobieli.

Przy pięknej pogodzie nie brakowało chętnych do tańca „na parkiecie”, który po zmroku przeżywał prawdziwe oblężenie. Wielka w tym zasługa zespołu „Duex” , który skoczne kawałki przygrywał najwytrwalszym uczestnikom imprezy aż do świtu.

Spotkanie plenerowe w Kobieli niewątpliwie należy zaliczyć do udanych, usłyszeć można było wiele pozytywnych komentarzy na temat wyglądu odnowionej świetlicy oraz samej organizacji imprezy.

Poniżej kilka zdjęć wykonanych przez  p. Grzegorza Kołodziejczyka…

Opracowała: Sylwia Kurek

Dodaj komentarz

Odnowiona zbiorowa mogiła żołnierzy Września 1939 roku w Kocinie

19 sierpnia 2014 | admin4

To do nas, Polaków, należy dbanie o mogiły żołnierzy poległych w obronie naszej Ojczyzny, utrwalanie Ich Czynu i poświęcenia w pamięci kolejnych pokoleń. Do nas należy oddanie Im hołdu, złożenie kwiatów i zapalenie znicza. By Ich ofiara nigdy nie uległa zapomnieniu…

Wspólnym staraniem władz samorządowych gminy Opatowiec i mieszkańców Kociny, udało się wreszcie doprowadzić do pełnej renowacji zbiorowej mogiły żołnierzy Września 1939 roku znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Kocinie.  W dniu 14 sierpnia 2014 roku odebrano wykonane prace, polegające na położeniu nowej płyty nagrobkowej, na której umieszczono odrestaurowaną tablicę, krzyż i godło państwowe, całość otoczono opaską z kostki brukowej.

Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł 10 500 zł., z tego 8 000 zł.  gmina Opatowiec pozyskała na ten cel od Wojewody Świętokrzyskiego.

Dodaj komentarz

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw

19 sierpnia 2014 | admin4

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie instrumentów wsparcia rynku.

Agencja Rynku Rolnego w Kielcach

25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18
tel. (41) 343-31-90
fax (41) 368-70-49

Producent owoców lub warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, w celu zapewnienia właściwego udokumentowania działań, powinien zastosować się do aktualnie obowiązującej instrukcji.

 1. Producent owoców lub warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, powinien złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie, do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku członków grup i organizacji producentów owoców i warzyw powiadomienia powinny być kierowane do ARR za pośrednictwem tych grup i organizacji.
 2. Wszystkie czynności związane z przekazaniem organizacjom charytatywnym lub biodegradacją warzyw muszą być dokonane pod nadzorem właściwych służb kontrolnych.
 3. Czynności wymienione w pkt. 2 muszą zostać udokumentowane protokołem potwierdzającym przeprowadzenie przekazania lub biodegradacji dla całej ilości zgłoszonego produktu.
 4. Nadzór nad wszystkimi czynnościami sprawować będą właściwe służby kontrolne.
 5. Podczas czynności kontrolnych szczególnie istotne będą kwestie związane z udokumentowaniem ilości określonego produktu podlegającego przekazaniu lub biodegradacji oraz spełnienia określonych wymagań jakościowych produktów, które muszą być przydatne do sprzedaży, a tym samym spełniać minimalne wymagania określone w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.
 6. Zgłaszając Agencji Rynku Rolnego owoce lub warzywa do przekazania na cele charytatywne lub do biodegradacji należy wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi produkt (numer obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, rodzaj, ilość i powierzchnię uprawy).
 źródło: www.arr.gov.pl

Więcej informacji na stronie Agencji Rynku Rolnego
FORMULARZ – Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem
Wniosek i dodatkowe informacje na stronie Agencji Rynku Rolnego
Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz

Dożynki Gminne w Rogowie

16 sierpnia 2014 | admin4

Gminne Święto Plonów odbyło się 15 sierpnia 2014 roku w Rogowie. Barwny korowód złożony z mieszkańców gminy Opatowiec, reprezentacji poszczególnych wiosek naszej gminy niosących piękne wieńce dożynkowe oraz licznie przybyłych na uroczystość gości przeszedł do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, w którym odbyła się dziękczynna Msza Święta, celebrowana przez proboszcza parafii Rogów – ks. Roberta Boreckiego. Za rolników i dobre plony, jakie pomimo trudnych warunków pogodowych udało się zebrać.

Po nabożeństwie, na pięknie przystrojonym przez mieszkańców i parafian Rogowa placu, znajdującym się obok remizy strażackiej odbyła się oficjalna część uroczystości dożynkowych. Gospodarz gminy – Wójt Sławomir Kowalczyk przyjął z rąk starostów bochen chleba, wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów, obiecał dzielić nim tak, aby nikomu z mieszkańców naszej gminy go nie zabrakło. Następnie, zgodnie ze staropolskim obyczajem, podzielono ten chleb i poczęstowano nim uczestników uroczystości.

Starostami dożynek byli Wioletta Leks z Rogowa oraz Andrzej Krypciak z Rzemienowic. Obydwoje bardzo dobrze wywiązali się z obowiązków wynikających z zaszczytnej roli jaką w tym dniu pełnili. Wybór nie był bowiem przypadkowy. Starostowie prowadzą duże, jak na warunki naszej gminy gospodarstwa, które wciąż unowocześniają, poza tym aktywnie działają na rzecz swoich miejscowości i gminy.

Dożynki gminne prowadziła Elżbieta Szczęsna-Kusak, dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu. Nie było to dla niej nowe doświadczenie, dwa lata temu znakomicie sprawdziła się w tej roli podczas dożynek powiatowych.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego wraz z radnymi, Zbigniew Cichoń – Skarbnik Powiatu Kazimierskiego, Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, Krzysztof Janakowski – Dyrektor Oddziału Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Byli oczywiście obecni Mieszkańcy naszej gminy i ich reprezentanci: Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy, Małgorzata Dybała – sołtys Rogowa, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy i pracownicy jednostek powiatu i gminy, strażacy, orkiestra dęta z Kociny, zespoły śpiewacze, delegacje sołectw oraz przedstawiciele instytucji związanych ze środowiskiem rolniczym. W wystąpieniach goście wielokrotnie podkreślali trudną pracę rolnika oraz niską opłacalność produkcji, zwłaszcza w bieżącym roku.

Kolejnym punktem programu był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowany przez mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Opatowiec. Komisja powołana do ich oceny, brała pod uwagę m.in. kształt, tradycyjny charakter tego jakże ważnego symbolu pomyślnie zakończonych żniw, oraz sposób jego prezentacji przez delegacje z poszczególnych wsi. Tu mieszkańcy również wykazali się inwencją twórczą, wieńce były „obśpiewane”, „obgrane”, a pszczelarze dodatkowo zaprezentowali scenkę – jak pozyskuje się miód. Za najpiękniejszy, po burzliwych obradach, komisja uznała wieniec z sołectwa Rogów. Mamy nadzieję, że równie pięknie mieszkańcy Rogowa zaprezentują naszą gminę podczas dożynek powiatowych, które odbędą się już 31 sierpnia w Skalbmierzu. Życzymy im powodzenia.

Podczas uroczystości dożynkowych nie zabrakło występów artystycznych dzieci i młodzieży  z terenu gminy przygotowanych w Instytucji Kultury w Opatowcu, Szkole Podstawowej w Krzczonowie oraz Zespole Szkół w Opatowcu. Widzowie doceniali gromkimi brawami talent młodych artystów.

Na święcie, o tak ludowym charakterze nie zabrakło oczywiście Kół Gospodyń Wiejskich. Panie w swych strojach dodawały uroku gminnym dożynkom i radowały oczy, a przygotowane przez nie pyszności cieszyły podniebienia uczestników uroczystości. Nawet wieczorna burza nie zniechęciła miłośników dobrej zabawy, którzy z zespołem Top Secret bawili się do późnych godzin.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególnie dla mieszkańców Rogowa i parafii Rogów na ręce sołtys Małgorzaty Dybały, Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowa na ręce prezes Elżbiety Szabli, strażakom OSP na ręce prezesa Mieczysława Boksy, radnemu gminy Opatowiec Tomaszowi Nowakowi, pracownikom Gminy. Dziękujemy wszystkim osobom, które włożyły swój trud w wystrój, przygotowanie i zaprezentowanie wieńców, oprawę korowodu, osobom prowadzącym i pracującym przy tej uroczystości, pilnującym porządku, osobom występującym na scenie, dzieciom, młodzieży, dorosłym…

Zapraszamy na kolejne dożynki gminne za rok.

Opracowała: Beata Adamczyk

 

Relacja wideo z Gminnych Dożynek w Rogowie przygotowana przez Antoniego Kocelę

 

Dożynki Gminne w obiektywie Jana Charzewskiego

Dożynki Gminne w obiektywie Piotra Boksy

Poniżej relacja z dożynek utrwalona przez pracowników Urzędu Gminy

Dodaj komentarz

Remizo-świetlica w Kamiennej

14 sierpnia 2014 | admin4

To tu, w Kamiennej znajduje się niewątpliwie największy budynek remizo-świetlicy na terenie naszej gminy. Z racji swoich rozmiarów i fatalnego jeszcze przed kilku laty stanu technicznego wymagał, i jeszcze wymaga znacznych nakładów środków finansowych i wysiłku. Należy zauważyć, że dzięki systematycznym pracom, jego kondycja ulega ciągłej poprawie. Budynek położony jest na rozległej działce w centrum wsi. Wspólnym wysiłkiem mieszkańców i władz samorządowych udało się ją doprowadzić do w pełni funkcjonalnego i estetycznego wewnątrz stanu obecnego.

Zaczęło się od wyburzenia zniszczonego budynku znajdującego się przed świetlico-remizą, następnie rozebrano uszkodzony i technicznie niezdatny do remontu budynek dawnego banku.  Uporządkowano plac wokół obiektu, usunięto zniszczone ogrodzenie, rozsiane i „przerośnięte zakrzaczenia”, wykopano rowy melioracyjne z mostkami dojazdowymi, zniwelowano teren i posiano nową trawę.

Następnymi (wykonanymi wewnątrz budynku) pracami było:

  • wygładzenie i pomalowanie klatki schodowej,
  • renowacja i pomalowanie sali spotkań, naprawa sceny i podłogi,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • zainstalowanie instalacji grzewczej (promienników ciepła),
  • położenie nowej glazury i terakoty, wyposażenie toalet w sanitariaty, pomalowanie ścian i wykonanie lamperii z marmuritu,
  • zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlicy

W ostatnim czasie wykonane zostały następujące prace;

 • wymieniono stare pokrycie z eternitu na nowe z blachy stalowej z powłoką ochronną,
 • zamontowano rynny dachowe i spustowe z PCV,
 • wymurowano kominy z cegły klinkierowej,
 • wbudowano wyłaz dachowy oraz okna połaciowe z szybą hartowaną,
 • zamontowano daszek nad drzwiami wejściowymi.

W najbliższych dniach zamontowane zostaną „śniegołapy”, wykonana zostanie wentylacja wywiewna pomieszczeń, nowe drzwi wejściowe.

Powyższe prace są finansowane ze środków własnych Gminy i pozyskanych od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Obecnie budynek oczekuje na konieczną modernizację elewacji (otynkownie), co będzie zwieńczeniem i widocznym efektem wielu wykonanych tu dotychczas prac.

Składamy mieszkańcom wsi Kamienna, w tym druhom OSP, członkiniom KGW, serdeczne podziękowanie za wykonane społecznie prace, za zaangażowanie, na ręce sołtysa i prezesa OSP Tadeusza Domonia, radnej Doroty Domoń, i przewodniczącej KGW Marii Rumas. Przypominamy, że mieszkańcy Kamiennej byli gospodarzami ubiegłorocznych dożynek gminnych, wykazali się wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi. Mamy nadzieję, że w przyszłości w pełni odnowionym budynku remizo-świetlicy odbędą się jeszcze niejedne uroczystości, spotkania i zabawy służące integracji i współpracy pomiędzy mieszkańcami wsi Kamienna, ale też i całej gminy Opatowiec.

A oto jak zmieniała się świetlica w Kamiennej…

Dodaj komentarz

Inicjatywa Nowa Przestrzeń

14 sierpnia 2014 | admin4

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę dla młodzieży województwa świętokrzyskiego.
Celem konkursu jest wyłonienie inicjatywy skierowanej do młodzieży woj. świętokrzyskiego, która w najlepszy sposób zachęciła młodzież do aktywności społecznej. Przez społeczną aktywność rozumiemy dobrowolną i niezarobkową aktywność polegającą na podejmowaniu samodzielnych (lub we współpracy) działań na rzecz swojego środowiska.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, firmy, a także grupy nieformalne złożone z osób pełnoletnich z terenu województwa świętokrzyskiego, które działają lub mają siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego i w wyznaczonym przez Komisję terminie, przyślą formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 września 2014 r., godz.: 2400

Informacji udziela:
Justyna Górska-Sekuła
e-mail: justyna.sekula@fundacjafarma.pl, tel.: 798 050 904

Dodaj komentarz

Remizo-świetlica w Senisławicach

13 sierpnia 2014 | admin4

Remizo-świetlica w Senisławicach obecnie estetycznym wyglądem cieszy nie tylko jej mieszkańców, ale przyciąga wzrok osób przejeżdżających obok niej, tym bardziej, że usytuowana jest przy trasie nr 79 Sandomierz-Kraków. Aby znów mogła stać się wizytówką miejscowości Senisławice należało włożyć w to przedsięwzięcie wiele środków i zaangażowania. Należy tu docenić również zaangażowanie samych mieszkańców, za co składamy serdeczne podziękowania na ręce sołtysa, a zarazem prezesa OSP Stefana Małka i radnego Jarosława Porębskiego.

W budynku świetlicy wykonano następujące prace:

  • wymieniono stolarkę okienna i drzwiową,
  • wykonano obróbki blacharskie dachu wraz z wymianą rynien,
  • ocieplono budynek wraz z wykonaniem elewacji zewnętrznej,
  • wykonano remont schodów wejściowych oraz chodnik z kostki brukowej.

Powyższe prace zostały wykonane ze środków własnych Gminy i środków pozyskanych od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Na kolejne, niżej wymienione prace budowlane zakupiono materiały, i wspólnie z mieszkańcami i ich wkładem pracy:

 • dokonano odnowy sali zebrań oraz przedsionka, gdzie położono gładzie i pomalowano ściany,
 • wymieniono instalację elektryczną w sali zebrań oraz przedsionku,
 • wykonano przyłącze wody do budynku,
 • wykonano łazienkę wraz z przyłączem kanalizacyjnym,
 • dokonano remontu zepsutej syreny,
 • zerwano starą drewnianą podłogę,
 • przeprowadzono prace ziemne, wyrównano teren, usunięto stare w całości zniszczone ogrodzenie z siatki,
 • wykonano wylewki i położono glazurę podłogową w sali zebrań, korytarzu i kuchni,
 • zakupiono i posadzono krzewy ozdobne na placu obok budynku.

Świetlica wymaga jeszcze dalszych nakładów pracy, mamy nadzieję, że wspólnie cały obiekt doprowadzimy do stanu oczekiwanego.

A oto jak zmieniała się świetlica w Senisławicach…

Dodaj komentarz

Remizo-świetlica w Rzemienowicach

12 sierpnia 2014 | admin4

Kolejną z remontowanych świetlic na terenie Gminy, która zmienia swój wygląd, jest świetlica wiejska w Rzemienowicach. Stan budynku jeszcze do niedawna pozostawiał wiele do życzenia. Jednak dziś staraniem władz Gminy oraz mieszkańców sołectwa, budynek ten nabrał nowego wyglądu. Dzięki pomocy i zaangażowaniu druhów jednostki OSP oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich, przeprowadzono przy udziale środków własnych oraz pozyskanym funduszom od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego następujące prace:

 • wymieniono stolarkę okienną i parapety,
 • odnowiono elewację budynku poprzez jej ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej,
 • założono nowe orynnowanie,
 • pomalowano dach budynku, drzwi garażowe, mocowanie syreny strażackiej i podbitkę poddachową,
 • rozebrano stare i wymurowano nowe kominy,
 • wymieniono drzwi i daszek nad nimi,
 • wykonano instalacje wodne i elektryczne,
 • w kuchni usunięto stary tynk, położono nowy, ułożono płytki ceramiczne oraz marmurit,
 • zamontowano zlewozmywak i kuchenkę gazową,
 • zakupiono „stoły biesiadne” i stół do ping-ponga
 • zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa wyrażoną na zebraniu wiejskim przycięto drzewa koło budynku zagrażające kapliczce i samej remizo-świetlicy.

W dalszym ciągu trwają zabiegi w celu pozyskania środków na dokończenie niezbędnych w tym budynku robót, których pozostało już niewiele. Składamy podziękowania dla mieszkańców Rzemienowic na ręce sołtysa Andrzeja Krypciaka za zaangażowanie i wkład pracy włożony przy realizacji tego zadania. Wartość realizacji w/w prac to kwota ok. 50 tys. zł.

A oto jak zmieniała się świetlica w Rzemienowicach…

Dodaj komentarz

W 70 Rocznicę

12 sierpnia 2014 | informatyk

W poczuciu uszanowania i oddania czci Pilotom i Lotnikom alianckim wspierających zrzutami Armię Krajową w okresie II Wojny Światowej, w dniu 11 lipca 2014 r. powołany został Społeczny Komitet „Upamiętnienia Poległych Lotników SAAF RAF w katastrofie Liberatora EW250 w dniu 16.10.1944 r.”. Samolot rozbił się na polach w okolicach Krzczonowa i Kociny. Z 8-osobowej załogi przeżyła jedna osoba, ukrywana bohatersko we wsi Kocina.

Głównym celem komitetu jest wybudowanie pomnika upamiętniającego to tragiczne wydarzenie, oraz bohaterską postawę naszych lokalnych oddziałów Armii Krajowej.

W tym celu komitet organizuje zbiórkę pieniędzy, które można wpłacać na konto nr: 18-8493-0004-0171-0161-6387-0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie Filia w Opatowcu z dopiskiem „Poległym Lotnikom EW250L”. Więcej informacji na stronie: www.liberatorew250.com.pl.

Dodaj komentarz

Program „Gwarancje dla Młodzieży”

12 sierpnia 2014 | admin4

Program „Gwarancje dla młodzieży” skierowany jest do młodych ludzi, którzy ukończyli gimnazjum a obecnie nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w żadnych formach dokształcania. Młodzież będzie wspierana przede wszystkim stażami, szkoleniami i innymi formami dokształcania się. Dzięki programowi młodzież ma szansę na zdobycie zawodu. Szczegółowe informacje o programie znajdują się w załączniku.

Informacja

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Dożynki Gminne w Rogowie

11 sierpnia 2014 | admin4

Wójt Gminy Opatowiec, Rada Gminy Opatowiec, Starostowie Dożynek oraz Mieszkańcy Sołectwa Rogów zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 15 sierpnia 2013 roku w miejscowości Rogów. Starostami tegorocznych dożynek będą: Wioletta Leks i Andrzej Krypciak .

Pani Wioletta – mieszka we wsi Rogów. Wspólnie z mężem Mirosławem prowadzi na terenie gminy Opatowiec 30ha gospodarstwo rolne, specjalizujące się w uprawie zbóż, fasoli, cebuli oraz ziemniaków. Małżeństwo stawia na nowoczesność i rozwój. Mają trzynastoletniego syna Krystiana. Mimo natłoku zajęć Pani Wioletta znajduje czas dla rodziny oraz chętnie uczestniczy w wydarzeniach lokalnych, należy do Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowie.

Pan Andrzej – mieszka we wsi Rzemienowice. Jest Radnym gminy Opatowiec, pełni II kadencję funkcję sołtysa wsi oraz jest członkiem miejscowego OSP. Prowadzi 19 ha gospodarstwo rolne na terenie Gminy Opatowiec i Bejsce. Specjalizuje się w hodowli bydła opasowego oraz trzody chlewnej. Pomimo że dużo czasu przeznacza na pracę w gospodarstwie rolnym w znacznym stopniu angażuje się w prace na rzecz lokalnej społeczności.

Informacja:

Tradycyjnie już na Dożynkach Gminnych odbędzie się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Do konkursu można zgłosić po jednym wieńcu z każdego sołectwa. Zwycięski wieniec będzie reprezentował Gminę Opatowiec na Dożynkach Powiatowych, które odbęda się 31 sierpnia 2014 r. w Skalbmierzu.

plakat

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61 – silne burze z gradem

11 sierpnia 2014 | informatyk

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61 – silne burze z gradem

 od godz. 12:00 dnia 11.08.2014 do godz. 24:00 dnia 11.08.2014

obszar: województwo świętokrzyskie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenie_nr_61_2014

Dodaj komentarz