My chcemy Wiosny! My chcemy słońca! Ciepła i gorąca!

28 marca 2011 | admin

21 marca to pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Wiosna zaś to początek Nowego cyklu życia, to pożegnanie długiej zimy, to czas budzenia się do życia. Jednym z polskich zwyczajów związanych z tym dniem jest topienie symbolizującej zimę Marzanny. Początki tego zwyczaju sięgają co najmniej XV wieku.

Dawniej z Marzanną obchodzono się bardzo  surowo.  Po obejściu domów z taką kukłą, wychodzono za wieś i przy rzece, stawie czy potoku, podpalano ją i następnie wrzucano do wody. Po pozbyciu się ze wsi Marzanny–zimy, uroczyście wnoszono gaik – zieloną gałąź, obwieszoną jajkami, wstążkami – symbolizujący wiosnę. Obrzęd miał spowodować odejście zimy, zakończenie uśpienia całej przyrody.

Tak więc, aby zwyczaj zachować uczniowie z klas 0 – III wraz ze swoimi wychowawczyniami udali się nad pobliski staw, aby pożegnać zimę, a przywołać upragnioną wiosnę.  Wodzirejem barwnego i radosnego korowodu była wychowawczyni klasy III, która w swoim zielonym stroju wyglądała jak Pani Wiosna. Jej wychowankowie również zadbali o wiosenne akcenty w ubiorze.

Dzieciaki miały co robić, gdyż  trzeba było pozbyć się aż trzech sztuk Marzanny, ale poradzili sobie znakomicie i od poniedziałku mamy WIOSNĘ!

My chcemy Wiosny! My chcemy słońca! Ciepła i gorąca!

Takie głosy mogli usłyszeć mieszkańcy Krzczonowa w poniedziałkowe południe. Okrzykom towarzyszyły wesołe pląsy, śpiewy i zabawy.

MARZANNA

Słomiany chochole, związany powrozem,

Dość nas umęczyłeś i śniegiem i mrozem.

(…)

Niech wiosenne słonko wzbije się po niebie,

W tej wezbranej rzece utopimy ciebie.

Ruszamy gromadą, wesołym pochodem.

(…)

Wrzucimy do wody niedobrą boginię,

Niech prędko do morza zła zima odpłynie.

(…)

Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona!

A teraz, gdy zima poszła już daleko

Dodaj komentarz

148 rocznica Powstania Styczniowego

28 marca 2011 | admin

19 marca 2011 roku (w sobotę) w Grochowiskach odbyły się uroczystości patriotyczne, upamiętniające jedną z największych i najkrwawszych bitew powstania styczniowego. W tym roku przypada 148 rocznica powstania.

Uroczystości rozpoczęły się rano nabożeństwem  w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Bogucicach, a następnie wszyscy udali się na plac przy zbiorowej mogile powstańczej w Grochowiskach.

Pierwszą część obchodów stanowiły okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wieńców pod pomnikiem powstańców. W tym roku przybyły delegacje władz miast zaprzyjaźnionych z Pińczowem– słowackiego Svodina, czeskich Bistrzyc i węgierskiego miasta Tata. Przybyli także politycy, m.in.  wojewoda  Bożentyna Pałka – Koruba, posłowie, a także kombatanci i przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń. Zgromadzonych  powitał harcmistrz Witold Cira – komendant Hufca ZHP w Pińczowie. Jako pierwszy przemówił burmistrz Włodzimierz Badurak, a po nim głos zabrali kolejni goście. Wszyscy w swoich przemówieniach  podkreślali  znaczenie wydarzeń sprzed 148 lat dla historii Polski. Za bardzo ważną uznali też obecność wielu młodych ludzi, którzy mimo wolnej soboty i niesprzyjających warunków atmosferycznych licznie stawili się na uroczystościach. Część oficjalną obchodów zakończył apel poległych, modlitwa oraz salwa honorowa.

Gminę Opatowiec reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie(klasa V
i VI) pod opieką pań: Beaty Tkacz i Lucyny Tułak.

Mimo przenikliwego zimna, padającego cały czas deszczu i śniegu zdecydowaliśmy się pojechać do Grochowisk aby uczestniczyć w tej żywej lekcji historii i patriotyzmu, a przede wszystkim po to, aby oddać hołd powstańcom, którzy walczyli o naszą wolność…

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na bitwę. Składała się ona z trzech części. Widowisko cały czas było komentowane przez narratora – Mariusza Kowalskiego dzięki czemu dokładnie wiedzieliśmy co się dzieje na polu walki.

Wśród grup rekonstrukcyjnych widzieliśmy kawalerzystów z kieleckiego szwadronu im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, grupy kosynierów czyli uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie oraz Gimnazjum w Pacanowie, Grupę Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci im. Franciszka Rochebrune z Buska Zdroju dowodzonych wówczas przez pułkownika Fracoise’a Rochebrune’a, a w sobotę przez  Roberta Osińskiego.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

24 marca 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się w dniu 30 marca 2011 roku (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28.02.2011r.
4.Informacja o realizacji Gminnego Programu d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Opatowiec.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do likwidacji aglomeracji o RLM powyżej 2000.
8.Informacja o przebiegu i wynikach wyborów sołtysów i rad sołeckich.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
13.Sprawy różne.
14.Zapytania i interpelacje.
15.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Szkoły Odkrywców Talentów

24 marca 2011 | admin

Gimnazjum w Opatowcu otrzymało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Tytuł ten przyznany został szkole przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall, za całokształt działań podejmowanych w celu rozwijania uczniowskich talentów. Wyróżnienie to otrzymaliśmy jako jedna z dwunastu szkół w województwie świętokrzyskim i jedyna szkoła w powiecie kazimierskim. (Link do informacji na stronie kuratorium http://kuratorium.kielce.pl/7345/komunikat-w-sprawie-roku-odkrywania-talentow)

Dnia 21.03.2011r. w szkole zorganizowano Dzień Talentów. Odsłonięto w tym dniu tablicę z tytułem „Szkoła Odkrywców Talentów”. Odsłonięcia dokonali Pan Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Gimnazjum w Opatowcu oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Marcin Mystek. Po uroczystym odsłonięciu tablicy uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów. Były występy wokalne, gra na instrumentach, taniec. Przygotowano także szereg wystaw prac uczniowskich – prace malarskie, plastyczne, origami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy doświadczeń fizycznych przygotowanych przez uczestników Projektu Feniks, oraz pokazy doświadczeń chemicznych. Uczniowie mieli okazję nie tylko oglądać prezentowane doświadczenia, ale również samodzielnie je wykonywać.

Na zakończenie odbył się międzyklasowy konkurs „Zabawy z językiem”, podczas którego drużyny  z poszczególnych klas miały do wykonania kilka bardzo interesujących, a zarazem zabawnych zadań związanych z językiem polskim. Uczniowie bawili się wspaniale, a cała impreza  przebiegła w bardzo sympatycznej i wesołej atmosferze, jak przystało na Pierwszy Dzień Wiosny.

(źródło:http://gimopatowiec.w.interia.pl/)

Dodaj komentarz

SZCZĘŚCIE JEST KOBIETĄ

18 marca 2011 | admin

Z kobietą nie ma żartów – w miłości czy w gniewie.
Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi, nikt nie wie.

Aleksander Fredro

DZIEŃ KOBIET – coroczne święto obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki.
SZCZĘŚCIE JEST KOBIETĄ – pod takim tytułem odbyło się 11 marca w Szkole Podstawowej w Krzczonowie spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na spotkaniu licznie pojawiły się Panie z Rady Rodziców oraz Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec – Pan Michał Szczerba, który wszystkim kobietom złożył serdeczne życzenia, a na ręce Pani Teresy Plucińskiej piękny kosz kwiatów. Najlepsze życzenia i kwiaty przekazał również Pan Dyrektor – Tomasz Paluch.

Program artystyczny (w większości przygotowany przez chłopców) bardzo się wszystkim podobał, szczególnie skecz w wykonaniu Kacpra, Maćka i Krystiana. Na burzę oklasków zasłużył też Tomek, który wspaniale ucharakteryzowany na piękną blondynkę brawurowo wykonał hit Alicji Majewskiej „ Być kobietą”. Swoje talenty wokalne zaprezentowali chłopcy
z klasy V i VI, zaś przedstawicielki płci pięknej – Kasia i Klaudia pięknie recytowały wiersze. To, co najlepsze zostawiono na koniec, czyli taniec polonez w wykonaniu uczniów klasy
O i I.

Warto zaznaczyć, że premierowy występ uczniów miał miejsce już dwa tygodnie wcześniej – na Gminnym Dniu Kobiet, który odbył się w Domu Strażaka w Krzczonowie.

(źródło:SP Krzczonów)

Dodaj komentarz

Wybory delegatów do rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

16 marca 2011 | admin

W dniu 3 kwietnia 2011 roku(niedziela) w godzinach 8:00-18:00 w Domu Kultury w Opatowcu odbędą się wybory delegatów do rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich płatników podatku rolnego do wzięcia udziału w wyborach.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do ustalenia gdzie dany podmiot powinien być umieszczony na liście (w której gminie), miejsce zamieszkania ani miejsce zameldowania nie mają znaczenia, decyduje o tym miejsce opłacania podatku rolnego lub miejsce gdzie znajduje się siedziba rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

(źródło:www.sir-kielce.pl)

Dodaj komentarz

Wyniki wyborów sołtysów

25 lutego 2011 | admin

W przeprowadzanych obecnie wyborach  Sołtysów i Rad Sołeckich w  gminie Opatowiec prezentujemy pierwsze wyniki wyborów.

23.02.2011r.
1.Sołectwo Chwalibogowice – sołtysem został wybrany Pan Mirosław Boksa (brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Pater Ryszard – Przewodniczący
2. Kozioł Mirosław  – Członek
3. Zieliński Paweł – Członek

16.03.2011r.
2.Sołectwo Ksany – sołtysem został wybrany Pan Szumilas Jarosław, który otrzymał 20 głosów. Kontrkandydaci   Pani Misterka Teresa otrzymała 12 głosów i Pani  Pazur Marta otrzymała 7 głosów.

Rada Sołecka w składzie:
1. Szumilas Jarosław
2. Marcisz Zbigniew
3. Pietrzyk Zbigniew

3.Sołectwo Rogów – sołtysem została wybrana Pani Dybała Małgorzata  (brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Boksa Mieczysław – Przewodniczący
2. Mysiak Tomasz – V-ce Przewodniczący
3. Kawka Marek – Członek
4. Szabla Roman – Członek
5. Kurzyński Jacek – Członek

26.02.2011r.

4.Sołectwo Kocina – sołtysem został wybrany Pan Pluta Marek który otrzymał 75 głosów. Kontrkandydaci w osobach Kopeć Jan -30 głosów i Dynia Jerzy 36 głosów. Głosów ważnych 141.Głosów nieważnych 1.

Rada sołecka w składzie:
1.Dariusz Cieloch
2.Małgorzata Grudzień
3.Robert Domagała
4.Jerzy Dynia
5.Janusz Trojan
6.Janusz Cabaj

28.02.2011r.

5.Sołectwo Kobiela – sołtysem wsi został wybrany Pan Wiktor Kozioł który otrzymał 10 głosów. Kontrkandydat Pani Kasza Joanna otrzymała 3 głosy.

Rada Sołecka w składzie:
1.Kałuża Zdzisław
2.Majka Wiesław
3.Kański Rafał

6.Sołectwo Ławy – sołtysem został wybrany Pan Popiel Robert (brak kontrkandydata).

Rada Sołecka w składzie:
1. Niedźwiedź Janusz
2. Sacha Łukasz
3. Spirytus Józef

7.Sołectwo Rzemienowice – sołtysem został wybrany Pan Andrzej Krypciak. (brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Sekuła Piotr
2. Kupisz Michał
3. Kogut Rafał
4. Ciszewski Daniel
5. Krupa Dariusz

8.Sołectwo Mistrzowice – sołtysem została wybrana Pani Książek Grażyna (brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Dragan Ewa
2. Kryca Henryk
3. Dzięcioł Czesław
4. Grzywna Jarosław
5. Dzięcioł Tadeusz

1.03.2011r.

9.Sołectwo Krzczonów – sołtysem został wybrany Pan Marian Gruszka, który otrzymał 122 głosy.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Rusiecki Edward
2. Paluch Tomasz
3. Jarkiewicz Stanisław
4. Kociński Jarosław
5. Gruszka Marian
6. Woźniak Bogdan
7. Kuroń Kazimierz

10.Sołectwo Trębaczów – sołtysem została wybrana Pani Marzec Helena która otrzymała 8 głosów. Kontrkandydat Kowalski Zbigniew otrzymał 4 głosy.

Rada Sołecka w składzie:
1. Kawka Zdzisław
2. Korzyńska Halina
3. Chaber Stanisław

11.Sołectwo Charbinowice – sołtysem został wybrany Pan Chałon Waldemar (brak kontrkandydata).

Rada Sołecka w składzie:
1. Łudzik Zbigniew
2. Zamojski Grzegorz
3. Soja Robert

12.Sołectwo Chrustowice – sołtysem został wybrany Pan Kaczmarczyk Janusz, który otrzymał 14 głosów.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Sobczyk Katarzyna
2. Dzięcioł Halina
3. Kaczmarczyk Agnieszka

13.Sołectwo Wyszogród – sołtysem został wybrany Pan Rajtar Lesław, który otrzymał 10 głosów.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Cabaj Jolanta -przewodniczący
2. Stankiewicz Andrzej
3. Zuwała Franciszek
4. Brodko Piotr

02.03.2011r.

14.Sołectwo Kamienna – sołtysem został wybrany Pan Domoń Tadeusz, który otrzymał 46 głosów. 3 głosy przeciwko.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Kopciara Andrzej
2. Pobiega Zbigniew
3. Kozik Stanisław
4. Kłos Stanisław
5. Rumas Adam

15. Sołectwo Kęsów – sołtysem została wybrana Pani Anna Niedźwiedź.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Eugeniusz Błaszkiewicz
2. Jerzy Kmiecik
3. Rafał Nowak

04.03.2011r.

16.Sołectwo Senisławice – sołtysem został wybrany Pan Małek Stefan, który otrzymał 9 głosów. Kontrkandydat Pani Łabuz Bogusława otrzymała 4 głosy.

Rada Sołecka w składzie:
1. Szczepanek Jolanta – Przewodnicząca
2. Bugajska Janina – Członek
3. Porębski Leszek  – Członek

17.Sołectwo Opatowiec – sołtysem został wybrany Pan Alfred Minior.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Gwóźdź Jarosław
2. Kozanecki Stanisław
3. Gwiazda Wanda
4. Gwóźdź Wiesław
5. Charzewski Jan

18. Sołectwo Urzuty – sołtysem został wybrany Pan Sojka Jan, który otrzymał 23 głosy. Kontrkandydat Pan Ryszard Krupa otrzymał 10 głosów.

Rada Sołecka w składzie:
1. Kociński Andrzej -Przewodniczący
2. Grzesik Łukasz -  V-ce Przewodniczący
3. Sojka Jan – Członek

28.03.2011r.

19. Sołectwo Podskale – sołtysem został wybrany Pan Korzec Zdzisław.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Nowak Janusz – Przewodniczący
2. Niedziela Zdzisław
3. Pituła Adam
4. Pudo Tomasz
5. Kwaśniewski Grzegorz

Dodaj komentarz

Zabawa Karnawałowa

21 lutego 2011 | admin

„Miło szaleć, kiedy czas po temu”

Jan Kochanowski

Dnia 30 stycznia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyła się ZABAWA KARNAWAŁOWA dla dzieci w wieku 0 – 16 lat.O oprawę muzyczną zadbał zespół Top Secret, przy muzyce którego wszyscy świetnie się bawili. Przygotowano również poczęstunek, jednak największą atrakcją było spotkanie z Mikołajem.Impreza odbyła się dzięki inicjatywie i zaangażowaniu przedstawicieli Gminy Opatowiec:
Wójta Gminy – Pana Sławomira Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Michała Szczerby
Radnych Gminy – Pana Jarosława Kocińskiego i Pana Mariana Gruszki.

Do przygotowania zabawy aktywnie włączyły się nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Pani Beata Tkacz i Pani Małgorzata Woźniak oraz rodzice.

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego

21 lutego 2011 | admin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,
 • w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

wniosek do pobrania

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.

(źródło:www.minrol.gov.pl)

Dodaj komentarz

Sesja Rady Gminy

21 lutego 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2011 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

15 lutego 2011 | admin

Dodaj komentarz

Harmonogram wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

10 lutego 2011 | admin

Harmonogram zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Opatowiec.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Dodaj komentarz

Zmiana godzin pracy Urzędu

10 lutego 2011 | admin

Od 14 lutego 2011r. ulegną zmianie godziny pracy Urzędu Gminy w Opatowcu.Urząd funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dodaj komentarz

Wyniki Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy

9 lutego 2011 | admin

W dniach 5-6 luty odbył się po raz kolejny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec,  patronował mu nowy Wójt Gminy  Sławomir Kowalczyk, który oficjalnie rozpoczął turniej pierwszą zagrywką.  W turnieju wzięło udział 9 drużyn:

1.Drużyna Mistrzowice,
2.Drużyna „+35”,
3.Drużyna z Gminy  Złota,
4.Drużyna„Hercules” z  Ksan,
5.”Wisła Opatowiec”,
6.Drużyna „Bomba”,
7.Drużyna Uściszowianka,
8.UKS Nadwiślanka,
9.Drużyna „Leydis”.

Drużyny grały w trzech grupach. Najmłodsi w trzeciej grupie : gimnazjaliści „Uściszowianka” – drużyna chłopców, UKS Nadwiślanka – drużyna dziewcząt, oraz licealistki , drużyna „Leydis”.

I miejsce zajęła drużyna „Mistrzowice” w składzie: Rafał Kański, Dariusz Grzesik, Rafał Grzesik, Piotr Grzywna, Łukasz Kryca, Jarosław Tomal, Wojciech Dzięcioł,
II miejsce tym razem drużyna „Wisła Opatowiec”,
III miejsce drużyna ze Złotej ,
IV miejsce „+35”,
V miejsce Uściszowianka.

Najwszechstronniejszym zawodnikiem Turnieju został Dębski Michał, zawodniczką : Agnieszka Gruszka, którym puchary wręczył Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba. Najlepiej zapowiadającym się siatkarzem okazał się uczeń Gimnazjum Mateusz Stankiewicz.

Najbardziej wytrwałym kibicem został ogłoszony Lesław Rajtar.

Organizatorkami turnieju była dyrektor Gimnazjum Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz prezes UKS-u Nadwiślanka Alicja Witkoś-Kłos.

Dodaj komentarz

Spotkanie z przedstawicielem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

9 lutego 2011 | admin

Urząd Gminy w Opatowcu zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Odział Rejonowy w Busku-Zdrój. Spotkanie poprowadzi  Pan Marcin  Laprus. Oddział w Busku-Zdroju obejmuje  swoją działalnością powiaty:

- Busko-Zdrój
- Staszów
- Kazimierza Wielka

Na spotkaniu  poruszane będą zagadnienia dotyczące stanu rowów melioracyjnych oraz problemów związanych z ewentualnymi możliwościami przeprowadzenia melioracji w Gminie Opatowiec w oparciu o zagadnienia Prawa Wodnego. Spotkanie odbędzie się dnia 23 lutego 2011 roku o godz. 10:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Oddział Rejonowy w Busku-Zdroju
28-100 Busko – Zdrój
(41) 378-10-51 (tel/fax)
e-mail: busko@szmiuw.kielce.com.pl

Dodaj komentarz

Trwa kolejny nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie

8 lutego 2011 | admin

Od 2 lutego do 15 marca 2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

szczegóły na stronie: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dodaj komentarz

Dopłaty do materiału siewnego

8 lutego 2011 | admin

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że od 15 stycznia 2011 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych):

- mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie – dotyczącej materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od dnia od 15 lipca 2010 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.
- dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Dopłata dotyczy materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 1 czerwca 2011 r.

UWAGA: Jeżeli przed powstaniem szkód co najmniej połowa powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) w gospodarstwie rolnym nie była objęta umową ubezpieczenia, przyznana przez ARR dopłata będzie pomniejszona o 50% wartości.

1. Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2011 r.

UWAGA: W 2011 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty oraz wprowadzono obowiązkowy Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty oraz wnioski do pobrania znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

2. Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. można składać w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 1 czerwca 2011 r. (uwaga: termin składania wniosków jest krótszy niż w przypadku dopłat o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie).

Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku ww. klęsk nie będzie wliczana do limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłata może zostać udzielona, jeżeli w gospodarstwie producenta rolnego powstałe szkody w wyniku klęsk wyniosły ponad 30% oraz fakt ten został udokumentowany protokołem oszacowania szkód.

UWAGA: Jeżeli przed powstaniem szkód co najmniej połowa powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) w gospodarstwie rolnym nie była objęta umową ubezpieczenia, przyznana przez ARR dopłata będzie pomniejszona o 50% wartości.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty oraz wnioski do pobrania znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.”

źródło: www.arr.gov.pl

Dodaj komentarz

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec

2 lutego 2011 | admin

UKS przy Gimnazjum w Opatowcu zaprasza na kolejny

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec

który odbędzie się w dniach 5 – 6 luty 2011r. w sali gimnastycznej Gimnazjum w Opatowcu.

Początek rozgrywek 5 luty godz. 15:00. Zgłoszenia drużyn do dnia 05.02.2011r. ( do Dyrekcji Gimnazjum lub nauczycieli w-f).Opłata startowa w kwocie 30zł od drużyny (będzie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego).

Dodaj komentarz

Szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”

31 stycznia 2011 | admin

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach uprzejmie informuje, że organizuje i przyjmuje zapisy na szkolenia nt „Stosowanie środków  ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy” dla rolników z terenu województwa świętokrzyskiego. Osoby, które ukończą w/w szkolenie uzyskają zaświadczenie ważne przez okres 5 lat od daty wydania uprawniające ich do nabywania i stosowania środków ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych przy użyciu opryskiwaczy. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 30 osób. Zaświadczenie niezbędne jest do okazania podczas kontroli Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, brak którego skutkuje nałożeniem mandatu. Ponadto posiadanie ukończenia szkolenia wymagane jest przy korzystaniu rolników z dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 oraz od 2009 roku przy wprowadzaniu zasady wzajemnej zgodności cross – complinance, mającej na celu produkcję zdrowej żywności i ochronę środowiska naturalnego. Koszt 14 godzinnego szkolenia wynosi 50 zł od uczestnika.

Zapisy na szkolenia przyjmuje Pan Stanisław Tomal w Urzędzie Gminy w Opatowcu oraz  pracownicy biur powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Szczegółowe informacje w sprawie szkoleń nożna uzyskać telefonicznie w Biurze SIR w Kielcach, tel. 41 344 18 73  oraz OT ŚIR w Sandomierzu, tel/fax 15 832 01 16. Zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie szkolenia oraz wykwalifikowanych i sprawdzonych wykładowców. Szkolenia organizowane są w oparciu o ustawę o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 11 z dnia 27 stycznia 2004 r. poz. 94 z późn. zm.)

Dodaj komentarz

II miejsce Wisły Opatowiec

27 stycznia 2011 | admin

Zespół złożony z pińczowskich policjantów okazał się najlepszy w rozegranym w hali sportowej ZPO Złota Turnieju Piłki Siatkowej +30 pod patronatem Przewodniczącego Rady Gminy Złota Henryka Krzaka. W rozgrywkach wzięły udział jeszcze dwa zespoły: Wisła Opatowiec oraz Złota. 

Wyniki:
Policja – Opatowiec 3:1 (22:25, 25:18, 25: 21, 25:16)
Opatowiec – Złota 3:0 (25:20, 25:13, 25:19)
Złota – Policja 0:3 (19:25, 16:25, 15:25)

Klasyfikacja:
1. Policja (Włodzimierz Gałczyński, Marcin Domagała, Aleksander Panek, Mirosław Myca, Marek kaleta, Michał Kowalski, Leszek Połetek)
2. Opatowiec (Rafał Kański, Benedykt Ceś, Piotr Kowalczyk, Piotr Kusak, Michał Szczerba)
3. Złota (Wojciech Malczyk, Krzysztof Strózik, Sebastian Doliński, Piotr Krzak, Kamil Szczepański, Dariusz Jaworski).

Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym” do 3 wygranych setów. Sędzią głównym był Łukasz Sęsoła. Natomiast sędziami stolikowymi: Michał Krzak, Marek Purchla, Kinga Strózik – tablica wyników.

Po emocjonujących meczach każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar oraz dyplom. Natomiast panu Henrykowi Krzakowi za propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i starszych organizatorzy wręczyli pamiątkowy grawerton.

Organizatorami turnieju byli Dyrektor ZPO Złota Mariola Warzecha oraz opiekun hali Marek Purchla.

(źródło: www.gminazlota.tbu.pl)

Dodaj komentarz

Sesja Rady Gminy

21 stycznia 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29.12.2010r.
4.Informacja o działaniach powiatu kazimierskiego w zakresie budowy, remontu i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Opatowiec.
5.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Opatowiec.
6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Opatowiec.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy
w Opatowcu z dnia 30.12.2002r. w sprawie Statutu Gminy Opatowiec.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XII/62/2007 z dnia
23 listopada 2007r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
– Ośrodek Zdrowia w Opatowcu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok”.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
12.Sprawy różne.
13.Zapytania i interpelacje.
14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec
Michał Szczerba

Dodaj komentarz

IV Przegląd Kolęd i Pastorałek

13 stycznia 2011 | admin

W dniu 12 stycznia 2011 roku w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach odbył się IV Przegląd Kolęd i Pastorałek. Gminę Opatowiec reprezentowała młodzież ze  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Opatowcu w osobach:

Emilia Kozioł – SP Opatowiec
Wiktoria Maj – SP Opatowiec
Klaudia Kozioł – SP Opatowiec

Natalia Cabaj – Gimnazjum Opatowiec
Natalia Kurzyńska -Gimnazjum Opatowiec
Magdalena Kmiecik – Gimnazjum Opatowiec

Ustalenia Komisji IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek jaki odbył się w dniu 12 stycznia 2011 roku w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach.

Jury przyznało:

w kategorii – SZKOŁY PODSTAWOWE

SOLIŚCI:

I miejsce – Klaudia Kozioł – SP Opatowiec
II miejsce – Milena Dąbrowska – SP Bejsce
III miejsce – Małgorzata Kaczmarczyk – Sp Koszyce

WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE:

 • Tomasz Chabinka – SP Bejsce
 • Anna Strączek – SP Koszyce
 • Sabina Letner – SP Koszyce
ZESPÓŁ:
I miejsce – SP Bejsce
II miejsce – SP Opatowiec
III miejsce – Zespół działający przy Muzeum Ziemi Koszyckiej

w kategorii – GIMNAZJUM

SOLIŚCI:
I miejsce – Marta Wąs – Gimnazjum Kazimierza Wielka
II miejsce – Kamila Chuchmacz – Gimnazjum Kazimierza Wielka
III miejsce (równorzędne)

- Natalia Oleś – Gimnazjum Kazimierza Wielka
- Nela Nocoń – Gimnazjum Kazimierza Wielka

ZESPÓŁ:
I miejsce – Gimnazjum Opatowiec
II miejsce (równorzędne)
- Gimnazjum Wielgus
- Gimnazjum Koszyce

w kategorii – SZKOŁY ŚREDNIE

SOLIŚCI:
I miejsce (równorzędne)
- Katarzyna Wadowska – ZS Piotrkowice Małe
- Ilona Napiór – ZS Piotrkowice Małe

zdjęcia

(źródło: www.koszyce.gmina.pl)

 

Dodaj komentarz

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

10 stycznia 2011 | admin

Urząd Gminy w Opatowcu przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku, o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2011 roku: pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesieniu opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wnieść w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty za zezwolenie w wymienionych w ustawie terminach spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy w BS Kielce, O/Nowy Korczyn nr 48 8493 0004 0170 0300 0404 0001

Dodaj komentarz

19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

7 stycznia 2011 | admin

Orkiestrowy zegar tyka głośno także na ziemi kazimierskiej. W niedzielę zagramy w Kazimierzy Wielkiej, Cudzynowicach, Cieszkowach i Skalbmierzu.

To już 19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbieramy pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Największy rozmach orkiestrowe granie ma w stolicy powiatu. W Kazimierzy Wielkiej będzie kwestować w niedzielę 84 wolontariuszy.

ARMIA KWESTARZY

To uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy, ale także wypróbowani przyjaciele Orkiestry Gorących Serc. W roli kwestarzy wystąpią też młodzi ludzie z Opatowca i Czyżowic, licealiści z Kazimierzy, uczniowie „ekonomika” w Odonowie.

Po raz ósmy z kolei sztab Wielkiej Orkiestry ma swoją siedzibę w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Patronat honorowy nad 19. finałem objął burmistrz Waldemar Trzaska, funkcję szefa sztabu pełni Aleksander Zwolański.

– W Szkole Podstawowej numer 1 mieści się sztab finansowy WOŚP. Tam będą liczone pieniądze z kwesty. Będą również przygotowywane ciepłe posiłki i napoje dla wolontariuszy – informuje Dorota Pilarska z Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

PRZEDSZKOLAKI SĄ SUPER!

Niedzielny „koncert z serduszkiem” rozpocznie się o godzinie 14, w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Jako pierwsze wystąpią kazimierskie przedszkolaki i… będzie to rekordowy pokaz. Na scenie obejrzymy ponad 100 maluchów! Dzieciaki, w wieku od 3 do 5 lat, podzielone na dwanaście kolorowych grup, zaprezentują program „Tęczowe nutki”. I jak co roku – to pewne – otrzymają najgorętsze brawa publiczności.

Potem obejrzymy występy zespołów szkolnych, zaś na finał zaprezentują się młodzi wykonawcy z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Znajdą się w tym programie pokazy grup tanecznych Iskierka, Stokrotki i Volt, spektakl grupy teatralnej Antrakt oraz występy artystów z kółka muzycznego.

Rzecz jasna nie zabraknie orkiestrowej licytacji. Pod młotek pójdą gadżety WOŚP: kubki, koszulki, kalendarze ścienny i kieszonkowy, książka „Przystanek Woodstock” (z blisko tysiącem zdjęć), płyta DVD Kobranocki. Trzy egzemplarze tomiku „Wiersze dla potomnych” podarował Zdzisław Kuliś, będzie pluszowy miś od Joanny Zwolańskiej, a także prace plastyczne z Warsztatów Terapii Zajęciowej.

CIESZKOWY Z REKORDEM

Najdłuższym orkiestrowym stażem w regionie kazimierskim może pochwalić się Skalbmierz, choć w tym roku nie będzie tam „koncertu z serduszkiem”. Wyruszy za to na kwestę dwudziestka wolontariuszy, uczniów Zespołu Placówek Oświatowych i Zespołu Szkół Zawodowych.

Po raz kolejny zagra z Wielką Orkiestrą Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. A Gimnazjum w Cieszkowach, które w ubiegłym roku uzyskało drugi wynik w powiecie: ponad 7100 złotych, mierzy w kolejny rekord!

PROGRAM WYSTĘPÓW ARTYSTYCZNYCH

źródło: www.echodnia.eu
www.kazimierzawielka.pl

Dodaj komentarz

Spotkanie opłatkowe w Gimnazjum

29 grudnia 2010 | admin

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia w Gimnazjum w Opatowcu odbyło się spotkanie opłatkowe, które zgromadziło wszystkich uczniów i nauczycieli. W tym roku świąteczne spotkanie uświetnili swoją obecnością: Wójt Gminy Opatowiec p.Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy p.Michał Szczerba i Dyrektor Zespołu Szkół p.Ryszard Kłos.

Szkolną Wigilię rozpoczęła kolęda „Wśród nocnej ciszy” wykonana przez uczniów na instrumentach dętych. Uczniowie klasy IIIa przedstawili historię tradycji bożonarodzeniowych oraz wiersz przy akompaniamencie gitary. Całość uświetnił szkolny chórek z Gimnazjum i „aniołki” ze Szkoły Podstawowej, które obsypały uczestników spotkania „dobrymi życzeniami”.

Po części artystycznej Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak wraz z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Marcinem Mystkiem złożyła wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne, do których dołączył się p.Sławomir Kowalczyk i ks. Wiktor Mentel. Wszyscy zgromadzeni goście otrzymali od uczniów samodzielnie wykonane stroiki świąteczne. Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości, nauczyciele i zaproszeni goście zasiedli razem przy wigilijnym stole.

Dodaj komentarz

Jasełka w Szkole Podstawowej w Opatowcu

28 grudnia 2010 | admin

W dniu 22 grudnia b.r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Opatowcu  zaprezentowali Jasełka Bożonarodzeniowe, które przygotowywali pod czujnym okiem Pani katechetki. Przedstawienie było okazją do wspólnego kolędowania i przypomnienia wydarzeń, które przed dwudziestoma wiekami rozgrywały się w Betlejem.

W spotkaniu uczestniczył  Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk  i Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec- Michał Szczerba.

Spotkanie uczniów oraz nauczycieli z przedstawicielami organu prowadzącego zakończyło się wzajemnym złożeniem życzeń świątecznych i przekazaniem dzieciom przez Wójta słodkiego upominku w postaci kosza czekoladowych cukierków.

Dodaj komentarz

Życzenia Świąteczne

23 grudnia 2010 | admin

Proszę kliknąć na obrazek

Dodaj komentarz

Jasełka w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

23 grudnia 2010 | admin

W dniu 21 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie odbyła się uroczystość Jasełkowa połączona ze spotkaniem opłatkowym przy kolędzie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Opatowiec – Pan Sławomir Kowalczyk oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia – Pan Ryszard Kłos,  a także nauczyciele emeryci i rodzice. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Szkoły  Pan Tomasz Paluch, który powitał zebranych i złożył serdeczne życzenia świąteczne, a następnie odczytał list Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Muzoł.

Rozpoczęło się przedstawienie Jasełkowe, które przygotowali wybrani  z poszczególnych klas uczniowie pod kierunkiem katechetki pani Anny Pudłowskiej. W blasku złotej gwiazdki przypomniana została historia Narodzenia Pańskiego. Przepiękna sceneria, stroje, chór anielski i dźwięk kolędy wprowadziły nastrój świąteczny.

Po Jasełkach głos zabrał Pan Wójt, który oprócz życzeń przywiózł kosz pysznych cukierków dla wszystkich uczniów. Uczniowie odwdzięczyli się wręczając zaproszonym gościom świąteczne upominki – stroiki i bombki przygotowane na zajęciach technicznych.

Po uroczystościach na sali gimnastycznej uczniowie klasy IV i zaproszeni goście przeszli do klasy, w której zasiedli przy wspólnym stole wigilijnym. Po złożeniu sobie życzeń  i podzieleniu opłatkiem wszyscy częstowali się potrawami  przygotowanymi przez mamy z Rady Klasowej Rodziców. W miłej, świątecznej atmosferze, toczyły się rozmowy przeplatane wspólnym kolędowaniem.

Dodaj komentarz

Mobilna pracownia komputerowa

21 grudnia 2010 | admin

Szkoła Podstawowa w Opatowcu w ramach „Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Edukacji” w 2010 roku otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach pomoc rzeczową w postaci nowoczesnej pracowni komputerowej, która została zaprojektowana w technologii bezprzewodowej i zawiera przyjazne oprogramowanie wspierające proces nauczania. Dzięki mobilnej szafce do przechowywania i ładowanie baterii dwudziestu netbooków uczniowskich oraz notebooka nauczycielskiego pracownia jest rozwiązaniem mobilnym, w pełni funkcjonalnym i niezależnym od sali lekcyjnej.

Zdjęcia

Dodaj komentarz

WIGILIA DNIEM WOLNYM OD PRACY

20 grudnia 2010 | admin

Na podstawie art. 130 par. 2 oraz art. 147 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zmianami) w związku ze świętem 25 grudnia 2010 r. przypadającym w sobotę, stanowiącym dzień wolny od pracy, Wójt Gminy ustalił, że Wigilia tj. dzień 24 grudnia (piątek) w zamian będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników:
- Urzędu Gminy w Opatowcu
- Ośrodka Zdrowia w Opatowcu
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu
- Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu.

Dodaj komentarz