Szlachetna paczka

14 grudnia 2010 | admin

Dodaj komentarz

Przegląd Poezji Śpiewanej

14 grudnia 2010 | admin

9 grudnia w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach odbył się Przegląd Poezji Śpiewanej. Uczestniczyła w nim młodzież ze Szkoły podstawowej i gimnazjum z Opatowca przy akompaniamencie Pana Wiesława Tomala.

Wyniki konkursu:

w kategorii – SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce – Zabijak Anna i Katarzyna SP Sierosławice
II miejsce – Klaudia Kozioł – SP Opatowiec
III miejsce – Tomasz Chabinka – SP Bejsce
WYRÓŻNIENIE – Milena Dąbrowska SP Bejsce

w kategorii – GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce – Katarzyna Wadowska ZS Piotrkowice Małe
II miejsce – Kamila Chuchmacz Gimnazjum Kazimierza Wielka
- Ilona Zapiór ZS Piotrkowice Małe
III miejsce – Magdalena Kmiecik, Natalia Cabaj, Klaudia Kozioł –
Gimnazjum Opatowiec

- Marta Wąs Gimnazjum Kazimierza Wielka
WYRÓŻNIENIE – Nela Nocoń – Gimnazjum Kazimierza Wielka
SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE – NATALIA DROZD za uhonorowanie roku Chopina
poprzez interpretację utworu Na krakowskim czy w Nohant

Koncert laureatów konkursu odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 18 grudnia o godz. 17.00 w sali Muzeum.

Protokół

(źródło: www.koszyce.gmina.pl)

Dodaj komentarz

Nabór na rachmistrzów spisowych

6 grudnia 2010 | admin

Gminne Biuro Spisowe w Opatowcu  informuje, że w wyniku zakończenia naboru na rachmistrzów spisowych  w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 przeprowadzanym w gm.Opatowiec zostały wybrane następujące osoby:

1. Ireneusz Jachna zam.Rogów
2. Piotr Krzak zam. Ksany

Rachmistrze będą wykonywać prace spisowe w okresie 1 – 17 marca 2011 r.
(obchód przedspisowy) oraz 8 kwietnia – 31 czerwca 2011 r. (spis CAPI).

Nabór na rachmistrzów spisowych

Dodaj komentarz

Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

2 grudnia 2010 | admin

Wybrani w dniu 21 listopada 2010 roku radni do Rady Gminy Opatowiec w dniu dzisiejszym  tj. 02 grudnia 2010 roku złożyli ślubowanie podczas  pierwszej Sesji Rady Gminy. Pierwszą Sesję Rady Gminy zwołał i otworzył Przewodniczący poprzedniej kadencji Pan Andrzej Malec. Również jako radny senior  poprowadził Sesję do czasu wyboru  nowego Przewodniczącego. W pierwszej kolejności Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  Pani Danuta Kasza  dokonała wręczenia zaświadczeń nowo wybranym radnym. Następnie Pan Andrzej Malec odczytał rotę ślubowania  a radni obecni na Sesji kolejno poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję” składali ślubowanie. Ślubowanie złożyło 14 radnych, 1 radna nieobecna na dzisiejszej Sesji złoży ślubowanie na pierwszej Sesji na której będzie obecna.Po dokonaniu aktu ślubowania Rada Gminy wybrała ze swego Grona Przewodniczącego Rady Gminy. Funkcje Przewodniczącego Rady w okresie kadencji 2010-2014 pełnił będzie Pan  Michał Szczerba. Po wyborze nowy Przewodniczący przejął prowadzenie Sesji Rady Gminy. Do porządku wprowadzono punkt wyboru Komisji Stałych Rady. Zostały wybrane 4 komisje w następujących składach;

Rewizyjną  w składzie:

1. Kociński Jarosław
2. Nowak Tomasz
3. Zborowska Jolanta

Komisję Budżetową i infrastruktury gminy w składzie:

1. Domoń Dorota
2. Gruszka Marian
3. Kański Rafał
4. Kociński Jarosław
5. Kryca Henryk
6. Krypciak Andrzej
7. Nowak Tomasz
8. Sojka Jan
9. Walczak Stanisław

Komisję do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samorządowej w składzie:

1. Bugajski Zbigniew
2. Kopeć Jan
3. Kryca Henryk
4. Krypciak Andrzej
5. Malec Andrzej
6. Porębski Jarosław
7. Sojka Jan
8. Walczak Stanisław

Komisję do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie:

1. Bugajski Zbigniew
2. Domoń Dorota
3. Gruszka Marian
4. Kański Rafał
5. Kopeć Jan
6. Malec Andrzej
7. Porębski Jarosław
8. Zborowska Jolanta

Po wyborze Komisji Przewodniczący zamknął Sesję Rady Gminy  i postawił wniosek o zwołanie II Sesji Rady  z następującym porządkiem obrad:

  • wręczenie  nowo wybranemu Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.
  • złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

Sesja odbyła się po 30 minutowej przerwie.

Zgodnie z porządkiem obrad : Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Danuta Kasza wręczyła  nowo wybranemu Wójtowi Gminy zaświadczenie o wyborze.

Następnie Wójt Gminy Pan Sławomir Kowalczyk złożył ślubowanie. Od dnia 2 grudnia 2010 roku pełni funkcje Wójta Gminy Opatowiec. Zamknięcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba

Radni Gminy:

1. Michał Szczerba – przewodniczący
2. Marian Gruszka – wiceprzewodniczący
3. Jan Kopeć – wiceprzewodniczący
4. Dorota Domoń
5. Jolanta Zborowska
6. Andrzej Krypciak
7. Henryk Kryca
8. Zbigniew Bugajski
9. Jarosław Kociński
10. Rafał Kański
11. Jarosław Porębski
12. Stanisław Walczak
13. Jan Sojka
14. Andrzej Malec
15. Tomasz Nowak


2 komentarzy

Komunikat

1 grudnia 2010 | admin

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Treść komunikatu

Dodaj komentarz

Zaproszenie

22 listopada 2010 | admin

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu zaprasza Emerytów i Rencistów na spotkanie z okazji Dnia Seniora w dniu 24 listopada 2010r o godz 17-tej .

Program spotkania: program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Opatowcu oraz słodki poczęstunek.
Zapewniamy miłe spędzenie czasu.

ZDJĘCIA

Dodaj komentarz

Wyniki Wyborów

22 listopada 2010 | admin

WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH (PKW)

Protokoły zbiorcze:

Wójt Gminy

Rada Gminy

Wyniki Wyborów na Wójta Gminy Opatowiec:

Obwód Nr1 (Krzczonów) protokół

Obwód Nr 2 (Opatowiec) protokół

Obwód Nr 3 (Rogów) protokół

Wyniki Wyborów do Rady Gminy:

Obwód Nr1 (Krzczonów)

- okręg 1 – protokół

- okręg 3 – protokół

- okręg 5 – protokół

Obwód Nr 2 (Opatowiec)

- okręg nr 6 – protokół

- okręg nr 7 – protokół

- okręg nr 8 -protokół

- okręg nr 9 – protokół

Obwód Nr 3 (Rogów)

- okręg 10 – protokół

- okręg 11- protokół

- okręg 12 – protokół

Wyniki Wyborów do Rady Powiatu:

Obwód Nr1 (Krzczonów) protokół

Obwód Nr 2 (Opatowiec) – protokół

Obwód Nr 3 (Rogów) – protokół

Wyniki Wyborów do Sejmiku Województwa:

Obwód Nr1 (Krzczonów) protokół

Obwód Nr 2 (Opatowiec) – protokół

Obwód Nr 3 (Rogów) – protokół

* Frekwencja wyniosła: 60,6% *

38 komentarzy

Frekwencja w Wyborach Samorządowych 2010

21 listopada 2010 | admin

Frekwencja w Wyborach Samorządowych 2010 w Gminie Opatowiec wyniosła:

na godz. 10:00 – 8%

na godz. 15:00 – 40%

na godz. 19:00 – 58%

po zakończeniu głosowania: 60,6%

Liczba uprawionych do głosowania 3189.

2 komentarzy