Umowa na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Opatowcu i Krzczonowie podpisana

29 maja 2014 | informatyk

Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika Gminy podpisał  umowę z firmą Usługi dla Rolnictwa Stanisław Walasek, Nowy Korczyn obejmującą zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Opatowiec i Krzczonów”. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie:

- utwardzenie kostką betonową placu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Opatowcu,

- zagospodarowania terenu działki na cele sportowe w miejscowości Krzczonów (boisko sportowe).

Wykonawca wyłoniony został w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych Gminy i środków Leader, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Termin zakończenia wszystkich prac ustalony został na 30 września 2014r.

Dodaj komentarz

Dzień Mamy, Dzień Taty i Dzień Dziecka w Krzczonowie

29 maja 2014 | informatyk

Radości życia rodzinnego

są najpiękniejsze na świecie,
a radość, jakiej rodzice doświadczają
na widok swych dzieci, jest najświętsza.

Johann Heinrich Pestalozzi

 

Zgadzając się w pełni ze słowami szwajcarskiego pedagoga i pisarza zwanego ojcem szkoły ludowej, twórcy pierwszej teorii nauczania początkowego Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Krzczonowie zorganizowały połączenie trzech jak najbardziej „rodzinnych” świąt – Dnia Mamy, Dnia Dziecka i Dnia Taty. Świętowanie rozpoczęło na sali gimnastycznej, gdzie Wójt Gminy Opatowiec ogłosił wyniki konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci” i wręczył upominki nagrodzonym dzieciom.

Następnie uczniowie klas IV – VI udali się na boisko szkolne, gdzie oddali się ulubionemu zajęciu, czyli wszelkiego rodzaju grom i zabawom sportowym. Dla pokrzepienia sił fizycznych oczywiście niezbędna była przekąska, czyli kiełbaska pieczona na ognisku. Do tego bułka, oranżada i na deser coś słodkiego.

W tym samym czasie młodsi uczniowie prezentowali swoje talenty aktorskie przed liczni zgromadzonymi rodzicami. Każda grupa przygotowała swój program artystyczny. Nie zabrakło, więc wierszy, piosenek, tańców, pokazów gimnastycznych no i rzecz jasna świetnego humoru. Na zakończenie występów dzieci wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie wykonane upominki. Potem nadszedł czas na nieoficjalną część świętowania. Na początek pieczenie kiełbasek. Następnie rywalizacja sportowa, która była niezwykle poważna i zacięta, ale z zachowaniem zasad fair – play. Radości było, co niemiara. Aż przyjemnie popatrzeć na uśmiechnięte rodziny, które razem spędzają czas. Nie przed telewizorem, czy komputerem, każde zajęte swoimi sprawami, ale razem – ze sobą i dla siebie.

Sporządziła: Lucyna Tułak

 

Dodaj komentarz

Podpisanie umowy na remont drogi gminnej w Kocinie

29 maja 2014 | informatyk

W dniu 29 maja 2014 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał z wykonawcą umowę na remont 315 mb  gminnej drogi w Kocinie.  Zadanie przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyprofilowanie poboczy  i zjazdów z kruszywa. Wykonawcą remontu jest firma Usługi Koparko-Ładowarką, Transport drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice.

 

Dodaj komentarz

Trwa remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

29 maja 2014 | informatyk

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Opatowiec rozpoczęto remont dwóch odcinków dróg gminnych: Trębaczów – Rzemienowice, Góry Chwalibogowickie. Całe zadanie obejmuje również remont drogi w Kamiennej. Remont zostanie zakończony do 31 lipca 2014 roku.

Środki na poprawę infrastruktury drogowej pochodzą z budżetu Gminy oraz z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 – burze z gradem

28 maja 2014 | informatyk

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 – burze z gradem

od godz. 12:00 dnia 28.05.2014 do godz. 24:00 dnia 28.05.2014

obszar: województwo świętokrzyskie

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą miejscami do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28 – silne burze z gradem

27 maja 2014 | informatyk

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28 – silne burze z gradem

od godz. 11:30 dnia 27.05.2014 do godz. 02:30 dnia 28.05.2014

obszar: województwo świętokrzyskie

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

Dodaj komentarz

Zasiłki dla opiekunów w Gminie Opatowiec

26 maja 2014 | admin1

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  W/w ustawa daje możliwość ubiegania się o  zasiłek dla osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad bliską osobą dorosłą niepełnosprawną, a wygaszono im to prawo z dniem 1 lipca 2013 r.  

By się ubiegać o zasiłek dla opiekuna należy w terminie 4 miesięcy złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu. Termin składania wniosków upłynie 15 września 2014 r. Zasiłek dla opiekuna to 520 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości otrzymania dodatku można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu.

Tel. 41 35 27 050

Dodaj komentarz

Wieczór Papieski w Domu Kultury w Opatowcu

26 maja 2014 | admin1

„Nasz Ojciec Święty”

Pod  tym właśnie  hasłem w Domu Kultury w miesiącu kwietniu odbył się Wieczór Papieski. Organizatorkami uroczystości były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu.

Na wstępie przewodnicząca KGW  Janina Siemieniec przywitała zaproszonych gości, zapoznała z programem uroczystości i krótko wspomniała o przebiegu procesu kanonizacji.

Następnie Panie z KGW przedstawiły życiorysy Jana XXIII i Jana Pawła II. Podczas prezentacji sylwetek nowo ogłoszonych świętych Panie zapoznały uczestników z wieloma ciekawymi epizodami z ich życia, o których niewiele osób wiedziało. Uczestnicy spotkania przy akompaniamencie muzycznym przygotowanym przez Wiesława Tomala odśpiewali kilka pieśni szczególnie bliskich Naszemu Papieżowi, a także wysłuchali kilku wierszy w wykonaniu Pań z KGW.

„Wieczór Papieski” obchodzony jest przez Panie z Opatowca już od kilku lat. Zawsze przygotowują niewielką wystawę tematycznie związaną z jego obchodami, tak też było i tym razem. Ponieważ wszystko wiązało się z Naszym Papieżem nie zabrakło także kremówek (może nie z Wadowic, ale budyniowych, takich jakie lubił- i chyba nie gorszych).

Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z faktu, że święty Jan Paweł II ogłoszony został PATRONEM RODZIN.

Przytoczono również kilka, spośród bardzo wielu myśli Ojca Świętego. Oto najważniejsze:

„Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się
i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei”.

„Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze.
Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi”.

 

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.


„Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych…”


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.


„Wy jesteście przyszłością świata!”.


„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje”.

„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”.

„Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nieograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom”.

„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”.

„Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.”

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

„W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez koń-ca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek”.

„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna”.

„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”.

„Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością”.

„Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka”.

Warto czasem zastanowić się chwilę nad nimi, gdyż zawsze będą one dla nas cennym drogowskazem.

Beata Adamczyk

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27 – burze z gradem

26 maja 2014 | informatyk

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27 – burze z gradem

od godz. 12:00 dnia 26.05.2014 do godz. 24:00 dnia 26.05.2014

obszar: województwo świętokrzyskie

Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Miejscami opady gradu.

Ostrzeżenie_meteorologiczne Nr 27

Dodaj komentarz

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Opatowiec

25 maja 2014 | informatyk

Dodaj komentarz

Ośrodek Zdrowia w Opatowcu (MAXMED) – informacja

23 maja 2014 | admin1

Centrum Medyczne MAXMED Filia Opatowiec informuje, iż od dnia 3 czerwca 2014 PACJENCI PEDIATRYCZNI będą konsultowani przez nowego lekarza rodzinnego – Martę Hutnik-Baranowską.

Pani Doktor obejmie opieką wszystkie dzieci naszej placówki. Od tego momentu dzień WTOREK będzie przeznaczony na wszelkie szczepienia, patronaże, badania okresowe czy bilanse u dzieci. Godziny szczepień będą wyznaczane indywidualnie, tak aby każdy rodzic był poinformowany o terminie z wyprzedzeniem. Poza wyznaczonymi godzinami dla dzieci, we wtorek będą mogli być przyjmowani pozostali pacjenci – również dorośli.

Czas pracy lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Opatowcu obowiązujący od 2 czerwca 2014 roku.
Poniedziałek, środa, czwartek: 9.00 – 15.00 lek. med. Wiesław Kocowicz

Wtorek: 9.00 – 15.00 lek. med. Marta Hutnik – Baranowska

Piątek: 9.00 – 15.00 lek. med. Michał Renc

Dodaj komentarz

Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

23 maja 2014 | informatyk

Dodaj komentarz

Zaproszenie na prelekcję „Profilaktyka raka piersi, czynniki predysponujące do powstania raka piersi, objawy i możliwości leczenia”.

23 maja 2014 | informatyk

Urząd Gminy w Opatowcu, Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywana Raka Szyjki Macicy, działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii zapraszają na prelekcję  dotyczącą badań profilaktycznych kobiet.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2014 r. o godzinie 17 00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Prelekcję pt. „Profilaktyka raka piersi, czynniki predysponujące do powstania raka piersi, objawy i możliwości leczenia” poprowadzi Pani mgr Renata Dylewska z Poradni Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, koordynator Projektu Breast Unit.

Podczas spotkania pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego przeprowadzą instruktaż samobadania piersi na fantomach.

Dodaj komentarz

Spotkanie z Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach

22 maja 2014 | informatyk

W dniu 22 maja 2014 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Kędzierską – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. W spotkaniu udział wzięli: władze samorządowe gminy Opatowiec, radni i sołtysi gminy Opatowiec, pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy Wielkiej oraz zainteresowane osoby z terenu gminy Opatowiec.

Spotkanie dotyczyło wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W szczególności poruszano tematykę dotacji w sektorze rolnym, modernizacji gospodarstw rolnych oraz dopłat bezpośrednich, programu „młody rolnik”… Ponadto Pani Dyrektor odpowiadała na indywidualne pytania zainteresowanych osób. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

22 maja 2014 | informatyk

Zaproszenie

 

Dodaj komentarz

50 lat minęło…

21 maja 2014 | informatyk

W dniu 20 maja 2014 roku w sali Domu Kultury w Opatowcu odbyła się uroczystość  wręczenia małżeńskim parom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uroczystego aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów:

Państwa Wandę i Stanisława Gwiazdów

Państwa Zofię i Krystiana Przebieraczów

Państwa Wiesławy i Witolda Trojanów

dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk
w asyście Zastępcy Kierownika USC Renaty Tomal, Sekretarza Gminy Huberta Krupy i Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty.

Małżeńskie pary otrzymały również list gratulacyjny, kwiaty i słodki upominek.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku
o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Jest on przyznawany przez Prezydenta RP na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania Jubilatów.

 

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego jubileuszu małżeństwa oraz życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia.

 

Pary, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i dotychczas nie zostały odznaczone medalem, proszone są o kontakt z Z-cą Kierownika USC Renatą Tomal, 41 3518052 wew. 18. 

Dodaj komentarz

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

21 maja 2014 | admin1

W związku z obniżeniem stanu wody na  rzece Wiśle Wójt Gminy Opatowiec w dniu 21 maja 2014r. od godz. 8:00  odwołał  pogotowie przeciwpowodziowe dla następujących miejscowości: Senisławice, Chwalibogowice, Kraśniów, Opatowiec, Podskale, Rogów, Wyszogród, Urzuty, Ławy.

Dodaj komentarz

Zaproszenie

20 maja 2014 | informatyk

WÓJT GMINY OPATOWIEC

zaprasza

Na spotkanie z Magdaleną Kędzierską – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Spotkanie dotyczyć będzie nowego okresu programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w szczególności tematyki:

  • dotacji w sektorze rolnym;
  • modernizacji gospodarstw;
  • dopłat bezpośrednich.

 

Dodaj komentarz

Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego

20 maja 2014 | informatyk

W związku z obniżeniem stanu wody na  rzece Wiśle Wójt Gminy Opatowiec w dniu 19 maja 2014r. od godz. 20:00  odwołał  alarm przeciwpowodziowy dla następujących miejscowości: Senisławice, Chwalibogowice, Kraśniów, Opatowiec, Podskale, Rogów, Wyszogród, Urzuty, Ławy.

Dodaj komentarz

Dziękując za dar Jana Pawła II

20 maja 2014 | informatyk

Dziękując za  dar Jana Pawła II absolwentki Zespołu Szkół w Opatowcu: Natalia Kurzyńska, Justyna Chabinka, Patrycja Szczerba, w dniach 11-12 maja, wzięły udział w warsztatach wokalnych GOSPEL, pod czujnym okiem i uchem amerykańskiego dyrygenta i wokalisty Briana Fentressa. Zwieńczeniem warsztatów był uroczysty koncert finałowy w Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, podczas którego uczestnicy stali się członkami wielkiego chóru GOSPEL.

18 maja, w kościele Św. Brata Alberta uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu przedstawili program artystyczny pt. „Droga do świętości Jana Pawła II”. Wydarzeniem tym nie tylko uczcili postać Świętego Rodaka, ale również promowali Szkołę w środowisku.

Dodaj komentarz

Sukces Marcina Ryby w ogólnopolskim konkursie „Bądź bezpieczny w swoim domu”

20 maja 2014 | informatyk

Uczeń klasy I Gimnazjum w Opatowcu Marcin Ryba został laureatem ogólnopolskiego konkursu pod nazwą  „Bądź bezpieczny w swoim domu” organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
Konkurs dotyczył tematyki właściwego zachowania się w przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji, np. powstanie pożaru, ulatnianie się gazu, oraz zasad prawidłowej ewakuacji. Wszyscy laureaci otrzymają tablety, które zostaną przekazane za pośrednictwem Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Dodaj komentarz

„Dzień Jagielloński ” w Nowym Korczynie

20 maja 2014 | informatyk

W sobotę 24 maja br. Fundacja „Via Jagiellonica” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Dni i Noce Jagiellońskie” na królewskim trakcie Kraków – Lublin – Wilno. Tym razem tematyczne zwiedzanie z przewodnikiem będzie miało miejsce w Nowym Korczynie, w województwie świętokrzyskim. Szczegóły

Dodaj komentarz

Konkurs ofert na kompleksowe zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą „ XV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich”

19 maja 2014 | informatyk

Gmina Opatowiec z siedzibą w Opatowcu, ul. Rynek 3 zaprasza do składania ofert na kompleksowe zorganizowanie  imprezy plenerowej pod nazwą „ XV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich”.

Impreza odbędzie się w dniach 5-6 lipca 2014 roku na terenie „Błonia” w Opatowcu.

Oferta powinna zawierać:

  1. opis proponowanych usług gastronomicznych i stanowisk handlowych. Minimalny zakres  usług: 2 bary,  250 miejsc siedzących pod parasolami, gastronomia – ciepłe i zimne posiłki, kompleksowe  zagospodarowanie odpadów (kosze i porządkowanie terenu po zakończeniu Championatu), min. 3 stoiska handlowe (asortyment różny).
  2. opis atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych – organizacja wesołego miasteczka dla dzieci, mile widziane atrakcje dla młodzieży i dorosłych,
  3. cenę organizacji imprezy,
  4. cenę za wydzierżawienie  terenu na czas Championatu oraz wyłączność w zakresie usług świadczonych  podczas imprezy.

Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które przedstawią zaświadczenie o prowadzeniu  działalności.

Do oferty należy dołączyć referencje  potwierdzające wykonywanie  obsługi podobnych imprez.

Pisemne  oferty w zamkniętych kopertach z napisem „XV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich” – należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Opatowiec, 28-520 Opatowiec, ul. Rynek 3  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2014 roku do godz. 9:00

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w ciągu 3 dni roboczych.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia  niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem Tel. 41 3518052 wew. 21, fax: 413518052 wew. 15, e-mail: gmina@opatowiec.pl osobą upoważnioną do udzielania informacji jest  Pan Łukasz Marzec.

Uwaga

Koszty zużytej energii elektrycznej, ochrony stanowisk gastronomicznych  i handlowych oraz ochrony imprez  kulturalno-rozrywkowych pokrywa oferent,

  1. oferent zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na zajmowanym terenie w trakcie imprezy i po jej zakończeniu.
  2. zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania stoisk promocyjnych oraz stoiska z akcesoriami końskimi.

OGŁOSZENIE – wersja do druku

Dodaj komentarz

Ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego

17 maja 2014 | admin3

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego poziomu wody na rzecze Wiśle, Zarządzeniem Wójta Gminy został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy dla następujących miejscowości: Senisławice, Chwalibogowice, Kraśniów, Opatowiec, Podskale, Rogów, Wyszogród, Urzuty, Ławy. Jednocześnie informujemy, że całodobowy dyżur pełni Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w celu bieżącego monitorowania sytuacji.

Kontakt telefoniczny: 41 3518 052, kom. 530 300 007

Dodaj komentarz

Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Wiśle

16 maja 2014 | admin1

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego poziomu wody na rzecze Wiśle, Zarządzeniem Wójta Gminy zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe dla następujących miejscowości: Senisławice, Chwalibogowice, Kraśniów, Opatowiec, Podskale, Rogów, Wyszogród, Urzuty, Ławy. Jednocześnie uruchomiono Dyżur Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu bieżącego monitorowania sytuacji.

Kontakt telefoniczny: 41 3518 052

Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci”

16 maja 2014 | informatyk

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Opatowiec na pracę plastyczną na temat: „Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci”.  W dniu 14 maja 2014 roku Komisja w składzie:

Stanisław Tomal – przewodniczący,
Teresa Plucińska – członek,
Barbara Niedziela – członek,
Dorota Tarka-Boksa – członek,
Joanna Domoń Maj – członek,
dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs dotyczący profilaktyki uzależnień pt.

„Bezpieczeństo dzieci w komputerowej sieci”. Celem konkursu jest prppagowanie wśród uczniów szkodliwości uzależnień, zdrowego trybu życia, życia bez nałogów, popularyzacja dziełań twórczych i poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych. Do konkursu zgłoszono 40 prac.

Wyniki Konkursu

W kategorii klasy I – III, Szkoła Podstawowa Krzczonów

I miejsce – Jakub Grzywna, klasa I, zdjęcie
II  miejsce – Iwona Minior, klasa I,zdjęcie
III miesca – Amelia Jaglińska, klasa III,zdjecie

W kategorii klasy IV – VI, Szkoła Podstawowa Krzczonów

I miejsce – Emilia Woźniak – klasa VI,zdjęcie
II miejsce – Wiktoria Szluchcik – klasa V,zdjęcie
III miejsce – Wiktoria Drobisz – klasa VI.zdjęcie
W kategorii klasy I – III, Zespół Szkół w Opatowcu

I miejsce – Paulina Pietrzyk – klasa III,zdjęcie
II miejsce – Maja Klita -klasa II,zdjęcie
III miejsce – Oliwia Madej – klasa III,zdjęcie
Wyróżnienie – Weronika Pitek – klasa III.zdjęcie

W kategorii  klasy IV – VI, Zespół Szkół w Opatowcu

I miejsce – Jakub Niedźwiedź – klasa IV,zdjęcie
II miejsce – Dominik Kociński – klasa VI,zdjęcie
III miejsce – Aleksandra Ostrowska – klasa V,zdjęcie
Wyróżnienie – Dominik Madej – klasa VI.zdjęcie

W kategorii Gimnazjum, Zespół Szkół w Opatowcu

I miejsce – Agnieszka Wojas – klasa III,zdjęcie
II miejsce – Patrycja Tomal – klasa III.zdjęcie

Wszystkie osoby, które zajęły miejsca od I – III oraz wyróżnione zostaną nagrodzone.

 

 

Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze do Projektu Systemowego „Warto być aktywnym- Program aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec” na 2014 rok

15 maja 2014 | informatyk

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 – prognozowane intensywne opady deszczu

14 maja 2014 | informatyk

Komunikat WCZK w Kielcach

na temat prognozowanej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej

W związku z niepokojącą prognozą pogody przewidującą w pasie województw południowej Polski opadów deszczu dochodzącymi do 80/120mm na mw ciągu26 godzin, począwszy  od rana  15 maja, może wystąpić realne zagrożenie powodzią, szczególnie na obszarach gdzie ona najczęściej występuje.

 /źródło:WCZK w Kielcach/

Dodaj komentarz

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu w powiatowych eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

14 maja 2014 | informatyk

W dniach 8 i 9 maja 2014 r. w powiecie kazimierskim odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Szkołę Podstawową reprezentowała drużyna przygotowywana przez p. Katarzynę Szczerbę w składzie: Aleksandra Ostrowska – kl. V, Nikola Wróbel – kl. V, Dominik Madej – kl. VI, Bartosz Dybała – kl. VI. Każdy z uczestników musiał rozwiązać test z  przepisów ruchu drogowego, odpowiadać na pytania z pierwszej pomocy a następnie pokonać rowerowy tor przeszkód. Zawodnicy spisali się znakomicie, zajęli drużynowo pierwsze miejsce i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Indywidualnie Dominik Madej – I miejsce a Bartosz Dybała – IV. Dla szkoły drużyna wygrała magnetofon.

Gimnazjum w Opatowcu reprezentowała drużyna przygotowywana przez p. Mirosława Gajdę w składzie: Adrian Niedźwiedź – kl. II, Kamil Siwy – kl. II, Wojciech Kowalczyk – kl. II. Zawodnicy musieli pokonać trzy etapy konkursu: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, jazdę rowerem po torze przeszkód oraz wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy. Z udzielania pierwszej pomocy nasi reprezentanci byli najlepsi i drużynowo zajęli II miejsce w powiecie spośród sześciu drużyn, natomiast Kamil Siwy  indywidualnie – IV. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody. Dla szkoły drużyna wygrała rower górski.

Dodaj komentarz

Podpisanie umów na termomodernizację szkół w Gminie Opatowiec

12 maja 2014 | admin1

W dniu 12 maja 2014 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, w obecności Michała Szczerby Przewodniczącego Rady Gminy, przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał z wykonawcą umowę na termomodernizację czterech obiektów gminnych:

- Szkoły Podstawowej w Opatowcu,

- Gminnego Ośrodka Sportu,

- Gimnazjum w Opatowcu,

- Szkoły Podstwowej w Krzczonowie

Zakres prac termomodernizacyjnych będzie obejmował m.in.: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, położenie nowej elewacji na ścianach zewnętrznych (tynk), wymianę niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników.

Wykonawcą zadania będzie firma „MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo – Handlowe” Józef Firmuga z Tarnowa, wyłoniona w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.

Łączny koszt termomodernizacji, wraz z kosztami dokumentacji i nadzoru wyniesie ponad 1 mln. zł.  Zadanie będzie realizowane przy zaangażowaniu środków unijnych i własnych gminy. Termin wykonania wszystkich remontów – do 30 września 2014 roku.

Dodaj komentarz