Zbiórka makulatury w ramach inicjatywy edukacyjno-charytatywnej „Pomagamy budować studnie w Sudanie – woda to życie – makulatura na misje”

26 marca 2014 | informatyk

Zespół Szkół w Opatowcu oraz Szkoła Podstawowa w Krzczonowie przystąpiły do inicjatywy edukacyjno-charytatywnej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach „Pomagamy budować studnie w Sudanie – woda to życie – makulatura na misje” dla uczczenia przez szkoły Województwa Świętokrzyskiego kanonizacji Jana Pawła II.

W związku z powyższym w dniach od 7 do 11 kwietnia 2014 roku przed budynkiem Zespołu Szkół w Opatowcu odbędzie się zbiórka makulatury do specjalnie przygotowanego kontenera. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy do przyłączenia się do tej inicjatywy. Koordynatorami akcji są Małgorzata Żydowska i Barbara Niedziela.

Dodaj komentarz

Spotkania dotyczące funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Opatowcu

24 marca 2014 | admin1

 

 


INFORMACJA

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Opatowiec na spotkania dotyczące funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Opatowcu. Podczas spotkań przedstawiciele spółki MAXMED omówią bieżącą sytuację ośrodka, oraz zaprezentują plany dalszego funkcjonowania placówki.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach:

-25 marca 2014 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Opatowcu  dla mieszkańców: Senisławic, Kraśniowa, Chwalibogowic, Opatowca, Podskala, Rzemienowic, Ksan

-28 marca 2014 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Opatowcu  dla mieszkańców:Mistrzowic, Chrustowic, Rogowa, Wyszogrodu, Urzut, Ław, Kobieli, Kęsowa

Dodaj komentarz

Dni i noce Jagiellońskie

21 marca 2014 | admin1

Fundacja  ”VIA JAGIELLONICA” zaprasza na cykl „Dni i Noce Jagiellońskie”,

zwiedzanie „Szlaku Jagiellońskiego” z przewodnikiem

6d. Plakat Dnia Jagiellońskiego III BIELSK PODLASKI

Dodaj komentarz

Obowiązkowe szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie – informacja

21 marca 2014 | informatyk

Inspekcja Weterynaryjna oraz Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informują o obowiązkowym ochronnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie psów i kotów.

Informacja w sprawie szczepień przeciwko wściekliźnie psów i kotów

Dodaj komentarz

XXIII Międzynarodowy festiwal piosenki i tańca ”Majowa Nutka

19 marca 2014 | informatyk

W dniu 15 marca 2014 r. uczennica Zespołu Szkół w Opatowcu – jedenastoletnia Wiktoria Maj przystąpiła w Częstochowie do eliminacji XXIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI I TAŃCA ”MAJOWA NUTKA”. Komisja konkursowa po przesłuchaniu wszystkich wykonawców wręczyła najlepszym nominacje do finału. Wśród nich znalazła się Wiktoria, która własną piosenką pt. ”Chmurny pan” spodobała się jury.

Wiktoria została przygotowana przez znanego krakowskiego kompozytora, z którym współpracuje od dwóch lat. Warto wspomnieć, iż Wiktoria 7 marca prezentowała swoje wokalne umiejętności w Koninie gdzie miała możliwość porozmawiania i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z członkiem jury Krzysztofem Antkowiakiem którego wszyscy pamiętamy i kojarzymy z piosenką ”Zakazany owoc”. Obecnie nasza wokalistka przygotowuje się do kolejnego międzynarodowego festiwalu, który odbędzie się w Pradze. Życzymy powodzenia!

Dodaj komentarz

Eliminacje gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

18 marca 2014 | informatyk

Jak co roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się eliminacje gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W czasie Turnieju poruszane są zagadnienia, które nie ograniczają się tylko do przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń ale również obejmują inne dziedziny pożarnictwa jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej jak wreszcie historię tej ochrony w naszym kraju.

Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej a startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową i gimnazjum.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie kpt. Krzysztof Wojtasik,  Sekretarz Oddziału Zarządu Gminnego Związku OSP Stanisław Kurek oraz  Mirosław Gajda nauczyciel Zespołu Szkół w Opatowcu.

W młodszej grupie wiekowej wystartowało troje uczniów z Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i troje uczniów z Szkoły Podstawowej w Opatowcu. W starszej grupie rywalizowało czworo uczniów Gimnazjum w Opatowcu.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Klaudia Marzec uczennica  Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrał Paweł Biały uczeń Gimnazjum. Zwycięzcy eliminacji gminnych, będą reprezentować gminę w kolejnym etapie OTWP – eliminacjach powiatowych. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół z Opatowca i Krzczonowa oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci do turnieju.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na I Dzień Otwarty Gminnej Instytucji Kultury

18 marca 2014 | admin1

Zaproszenie

Dodaj komentarz

Bieżące remonty budynków gminnych

14 marca 2014 | informatyk

Na terenie naszej gminy działa 14 świetlic wiejskich, pełniących rolę ośrodków życia społecznego i kulturalnego. Każdego roku staramy się przeprowadzać w nich remonty oraz uzupełniać o nowe wyposażenie. Znaczną rolę przy przeprowadzanych modernizacjach odgrywają sołtysi i radni, którzy kolejno zgłaszają najpilniejsze potrzeby, jak również mieszkańcy, którzy wykonują wiele prac we własnym zakresie. W 2013 roku wykonano następujące prace remontowo-budowlane w budynkach gminnych.

MISTRZOWICE

W ramach środków pozyskanych z programu leader przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Mistrzowicach. Wymieniono stolarkę okienną na PCV, drzwi wejściowe oraz część drzwi wewnętrznych. Wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej polegający na położeniu nowej posadzki z warstwą ocieplającą w pomieszczeniu spotkań oraz w holu, pomalowaniu pomieszczeń oraz wykonaniu ścianki przy scenie tworząc w ten sposób pomieszczenie gospodarcze. Na zewnątrz budynku zamontowano daszki nad drzwiami wejściowymi oraz nową bramę garażową. Koszty remontu przekroczyły 20 tys. zł, w tym kwota dofinansowania stanowiła 13.390,35 zł.RZEMIENOWICE

W świetlicy wiejskiej w Rzemienowicach wymieniono stolarkę okienna na PCV, wykonano prace modernizacyjne na zewnątrz świetlicy, polegające na naprawie uszkodzonej ściany i wykonaniu ocieplenia i elewacji. Remont wykonano w ramach programu Leader, koszty remontu wyniosły blisko 30 tys. zł z czego kwota dofinansowania stanowiła 18.446,84 zł.

URZUTY

Trzecią świetlicą na remont, której udało się pozyskać środki z programu leader jest świetlica wiejska w Urzutach. Wymieniono w niej stolarkę okienną na nową PCV, wykonano remont pomieszczenia świetlicy polegający na wykonaniu nowej posadzki z warstwą ocieplającą, wymianie drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz pomalowaniu pomieszczenia spotkań. Koszt realizacji zadania przekroczył 18 tys. zł w tym kwota dofinansowania stanowiła : 10.984,21 zł. Dodatkowo ze środków własnych gmina zakupiła krzesełka za kwotę 1 100 zł


KOBIELA

W budynku świetlicy wiejskiej w Kobieli ocieplono i wykonano elewację zewnętrzną, wymieniono okna, drzwi, parapety zewnętrzne i rynny. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonali chodnik stanowiący dojście do świetlicy oraz uporządkowali plac wokół budynku.

CHWALIBOGOWICE

W budynku wymieniono stolarkę okienną na nową PCV, dokonano remontu pomieszczeń polegającego na wymianie posadzki i pomalowaniu ścian.

KAMIENNA

W minionym roku w świetlicy wiejskiej w Kamiennej pomalowano klatkę schodową oraz salę spotkań, wymieniono stolarkę okienną na nową PCV, uporządkowano i utwardzono plac wokół remizy oraz rozebrano budynek po starym banku.

 

KSANY

W budynku świetlicy wiejskiej w Ksanach wykonano remont kuchni, łazienki i wc polegający na przyłączeniu wody, wykonaniu kanalizacji, zamontowaniu podgrzewacza wody, wymianie drzwi oraz doprowadzono wody do garażu. Wyrównano i oczyszczono plac wokół pomnika.

ROGÓW

W miejscowości Rogów rozpoczęto budowę garażu przy budynku OSP, wykonano remont kuchni oraz malowanie dużej Sali. Wyrównano i utwardzono plac przy kościele, zamontowano ławeczki.

 

KOCINA

W budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie pomalowano klatkę schodową, położono terakotę podłogową na korytarzu, wykonano drewniane schody oraz pomalowano budynek na zewnątrz. Dodatkowo w minionym roku dokończono budowę garażu, wykonano w nim instalację co, odnowiono elewację zewnętrzną budynku remizy.

 

CHARBINOWICE

W Charbinowicach wykonano remont garażu oraz wymieniono stolarkę okienną na nową.

 

SENISŁAWICE

W budynku świetlicy wiejskiej w Senisławicach wykonano węzeł sanitarny oraz przyłącze wodociągowe. Mieszkańcy we własnym zakresie położyli płytki ceramiczne.

KĘSÓW

W świetlicy wiejskiej w Kęsowie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na nową.

KRZCZONÓW

W budynku świetlicy wiejskiej w Krzczonowie wykonano remont pomieszczeń polegający na zamontowaniu centralnego ogrzewania elektrycznego, zamontowaniu nowego oświetlenia przed budynkiem oraz wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

 

OPATOWIEC

W Opatowcu wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku remizy. Dokonano konserwacji dachu na budynku Ośrodka Zdrowia.

 

Dodaj komentarz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

14 marca 2014 | informatyk

Prezydent RP Bronisław Komorowski zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczając je na niedzielę 25 maja 2014 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie I naboru wniosków w 2014r.

13 marca 2014 | informatyk

Podczas pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2014 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 361 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 202 984,86 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2014 roku:

 • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 466,34 ha
 • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 209 478,69 l
 • kwota do wypłaty wg wniosków – 202 984,86 zł

Dodaj komentarz

Konkurs „Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci”

12 marca 2014 | informatyk

Gmina Opatowiec zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów Szkół Podstawowych  i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn.„Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci

REGULAMIN KONKURSU

„BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W KOMPUTEROWEJ SIECI”

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn.„Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci

§ 1

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klasa I-VI i gimnazjalnych z terenu gminy Opatowiec.

§ 2

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów gminy Opatowiec szkodliwości uzależnień, zdrowego trybu życia , życia bez nałogów, popularyzację działań twórczych i poszerzenie wiedzy z zakresu równych technik plastycznych.

§ 3

1.Prace nadesłane na Konkurs muszą  być  pracami  własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowany  i  nie przedstawionymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na  Konkurs jest  jednoznacznie ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo  na  papierze,  wydzieranka do  wyboru przez uczestnika konkursu.
3. Format prac plastycznych – A4.
4. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie jedną pracę.
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6 .Każda praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora, klasa.
b) adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym).

§ 4

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, w składzie:
- przedstawiciel Wójta Gminy,
- przedstawiciel Gminnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przedstawiciel Instytucji Kultury w Opatowcu,
- przedstawiciel Zespołu Szkół w Opatowcu,
- przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.
2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

§ 5

1. Termin i miejsce nadesłania prac: do 30 kwietnia 2014 r., Urząd Gminy w Opatowcu pokój  nr 5.
2. Wyniki  konkursu  zostaną   ogłoszone  w  Domu  Kultury  w  Opatowcu,  oraz   na  stronie  internetowej www.opatowiec.pl.
3. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca ,sześć miejsc zostanie wyróżnionych.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej osobiście lub telefonicznie.

§ 7

1. Udział w  Konkursie  jest   jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac  na następujących  polach  eksploatacji: druk  w dowolnej liczbie publikacji  i  w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających  się do rozpowszechniania.
2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę  na  przetwarzanie  przez organizatora konkursu  swoich  danych  osobowych ( Ustawa o ochronie  danych  osobowych  z  dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.Nr 133 ,poz 833, z późn.zm.).
3. Prace zgłoszone do  Konkursu  nie  będą  zwracane  autorom.  Zgłoszenie prac do Konkursu jest  równoznaczne  z nieodpłatnym przeniesieniem na  Organizatora  własności  złożonych egzemplarzy prac.
4.Wszelkich  informacji  na temat Konkursu  można zasięgać w Urzędzie Gminy w Opatowcu

pokój nr 5 tel.41-35-18-052 w.14.

 

 

Dodaj komentarz

Zapisy osób chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec – informacja

10 marca 2014 | informatyk

W związku z rozpoczęciem kolejnego naboru wniosków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że istnieje możliwość zapisów osób chętnych do wykonania na ich posesji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z uwagi na krótki termin realizacji przedmiotowego zadania oraz ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane będą w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Ziemią w Opatowcu pok. nr 4 lub pod nr tel. 41 3518052 wew. 12 do dnia 17 marca 2014 r.

 

Dodaj komentarz

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

7 marca 2014 | informatyk

 

Życzenia

Dodaj komentarz

Prace montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków – pierwszy nabór

7 marca 2014 | informatyk

Od dnia 1 marca 2014 r. wznowiono prace montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec. Zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d w Gminie Opatowiec” realizowane jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013.

Zadanie to obejmuje montaż 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 2 488 843,50 zł brutto. Wartość dofinansowania przyzana gminie Opatowiec wynosi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Dodaj komentarz

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec – II nabór

7 marca 2014 | hubert

W dniu 08 listopada 2013 r. Wójt Gminy Opatowiec złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wniosek o przyznanie środków finansowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu ma wynieść 469 194,56 zł w tym wydatki kwalifikowane stanowią 381 458,99 zł. Wnioskowana kwota pomocy finansowej określona we wniosku wyniosła 286 094,00 zł.

Do drugiego naboru na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec zgłosiło się 19 osób.

W dniu 27 lutego 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego i Gminą Opatowiec o przyznanie dofinansowania inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”.

Informujemy również, że trwają prace montażowe u osób, które wyraziły chęć budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w swoich gospodarstwach domowych w pierwszej turze naboru.

Osoby zainteresowane w przyszłości budową przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, pokój numer 4, tel. 41 3518052 wew. 12 lub e-mail: gmina@opatowiec.pl.

Dodaj komentarz

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu – nowe godziny otwarcia

7 marca 2014 | hubert

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu od dnia 3 marca 2014 r. zaprasza czytelników w następujących godzinach:

poniedziałek: 730 – 1330 oraz 16001800
wtorek: nieczynna
środa: 730 – 1330
czwartek: 800 – 1400
piątek: 1200 – 1800

Mamy nadzieję, że nowo przyjęte godziny otwarcia biblioteki będą korzystne dla szerokiej grupy mieszkańców. W razie potrzeby będą mogły ulec niewielkim zmianom.

Dane kontaktowe:
tel. 41-35-18-026
e-mail: biblioteka@opatowiec.pl

Dodaj komentarz

VII Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie – jedyny taki w roku

3 marca 2014 | informatyk

Niemal 250 Pań z Gminy Opatowiec wzięło udział w obchodach VII Gminnego Dnia Kobiet, który odbył się w dn. 2 marca 2014 r. w sali OSP w Krzczonowie. Patronat nad uroczystością objął Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dzień Kobiet to jedno z większych kulturalnych wydarzeń w naszej gminie. Również w tym roku zadbano, aby ten wyjątkowy dzień obfitował w wiele atrakcji.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście m.in. Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, komendant powiatowy Policji, dyrektorzy instytucji oraz przedstawiciele innych jednostek z terenu całego województwa.

Z okazji Dnia Kobiet panowie złożyli wszystkim Paniom życzenia, wręczyli symbolicznego goździka i słodki upominek. Zabrzmiało głośne, tradycyjne „sto lat”, po czym na scenie zaprezentowały swój program artystyczny dzieci i młodzież z terenu gminy.

Szczególnym akcentem uroczystości był wspólny występ Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, do którego zaproszono Marszałka Województwa oraz Wójta Gminy. Wspólnie zaśpiewano autorski utwór o Gminie Opatowiec i planach na przyszłość. Nie zabrakło też kabaretu. Następnie przy muzyce bawiono się do późnych godzin nocnych.

Pomimo, że obchody gminnego Dnia Kobiet mamy już za sobą, liczymy, że za sprawą Panów każdy pozostały dzień w roku będzie równie wyjątkowy.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Osobom, które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości, w jej obsługę i pilnowanie porządku.

Dodaj komentarz

„Babiniec” w ostatkowym klimacie w Opatowcu

28 lutego 2014 | admin1

Gmina Opatowiec była gospodarzem czwartego już spotkania Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu kazimierskiego odbywającego się pod hasłem „Babiniec”.

Otwarcia spotkania dokonał Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk, który przywitał licznie zgromadzone Panie i zaproszonych gości. W spotkaniu udział wzięli min:

Jan Nowak- Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Szczerba- Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Hubert Krupa- Sekretarz Gminy, Anna Klimaszewska Luty- Skarbnik Gminy, Elżbieta Szczęsna-Kusak- Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Radni Powiatu Kazimierskiego, Radni Gminy i licznie przybyli Mieszkańcy Gminy.

Duża sala Domu Kultury w Opatowcu wypełniona była barwnie ubranymi w stroje ludowe mieszkankami gminy Opatowiec oraz gośćmi z wszystkich pozostałych gmin naszego powiatu.

Na początku scena należała do Pań z KGW, które wspólnie zaśpiewały o tym co słychać w naszej gminie.

Kolejnym punktem spotkania był występ działającego przy gminie Zespołu Muzyczno- teatralnego prowadzonego przez Radosława Kornasia. Najmłodsi przenieśli widzów w świat bajki o Kopciuszku. Przedstawienie było perfekcyjnie przygotowane nie tylko pod względem technicznym, ale i artystycznym. Rodzice dzieci biorących udział w przedstawieniu zadbali o każdy szczegół dotyczący zarówno strojów młodych aktorów, jak i aranżacji sceny. Widzowie owacjami na stojąco docenili talent artystów i trud włożony w przygotowanie przedstawienia.

Następnie scenę przejęły uczennice Zespołu Szkół w Opatowcu trenujące pod bacznym okiem Wiesława Tomala. Wykonały one kilka piosenek i wprowadziły prawdziwie ostatkowy nastrój.

Po zakończeniu części artystycznej przy kawie i pysznościach przygotowanych przez panie z KGW z terenu gminy Opatowiec uczestniczki spotkania wymieniały się doświadczeniami dotyczącymi kulinariów.

Beata Adamczyk

Dodaj komentarz

„Rok jak z bicza strzelił” – I rocznica utworzenia KGW w Kocinie

28 lutego 2014 | admin1

W związku z rocznicą utworzenia KGW w Kocinie w dniu 22.02.2014 r. członkinie Koła zorganizowały huczne obchody działalności Koła. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście w osobach: Sławomir Kowalczyk- Wójt Gminy Opatowiec, Marek Pluta- Radny Powiatu kazimierskiego, Stanisław Walczak- Radny Gminy, Janusz Cabaj-Radny Gminy, Tadeusz Nur- Prezes OSP, Jan Kopeć-Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach  oraz mieszkańcy wsi.

Przewodnicząca KGW-  Bożena Kopeć przywitała zaproszonych gości, a następnie przedstawiła informację dotyczącą działań zrealizowanych przez panie w minionym roku. Lista inicjatyw w których KGW brało udział w tym okresie zasługuje na uznanie. Swoją działalność panie rozpoczęły od zorganizowania „Majówki”, brały udział w wielu imprezach organizowanych na szczeblu gminy jak i powiatu. Startowały w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, gdzie zaprezentowały produkt „Kiełbasianka kocinianka”.

Przewodnicząca podkreśliła, że udało  się zrobić tak wiele rzeczy dzięki zgodzie jaka panuje pomiędzy paniami,  dużemu zaangażowaniu ze strony wszystkich członkiń KGW i przychylności ze strony Gminy Opatowiec.Następnie panie zaprezentowały zestaw piosenek przygotowanych specjalnie na okoliczność rocznicy.

Po udanym występie panie z KGW otrzymały kwiaty i upominki od zaproszonych gości. A następnie wszyscy udali sie na parkiet, gdzie zabawa trwała prawie do samego rana.

     

Dodaj komentarz

XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

28 lutego 2014 | informatyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego wspólnie z ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Nieruchomości Rolnych, pod patronatem medialnym TVP1, dwutygodnika AGRO SERWIS, miesięcznika Aeromechanika, telewizji interaktywnej AGRO NEWS,com.pl i tygodnika „Zielony Sztandar”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad i zachęcenie jak największej liczby rolników do wzięcia udziału w tej inicjatywie.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjna działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Kryteria oceny zgłoszonych gospodarstw obejmować będą m.in. ład i porządek w obrębie obejścia gospodarskiego, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarsko – gospodarczych, stan techniczny i wyposażenie maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony części ruchomych, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie środków ochrony osobistej i zasad BHP.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji prosimy o zgłaszanie gospodarstwa zgodnie z karta do Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej ul. 1-go Maja 15 w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2014 roku.

Regulamin

Formularz_zgłoszenia

Dodaj komentarz

Zajęcia organizowane w ferie zimowe w szkołach

28 lutego 2014 | informatyk

W Zespole  Szkół w Opatowcu

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „START PO ZDROWIE”

Na zakończenie projektu „Start po zdrowie” w ramach realizacji zadań programu Świętokrzyska Akademia Sportu wspieranego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dnia 5.02.2014r. zorganizowane zostały rozgrywki sportowe dla najstarszych uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu- uczniów gimnazjum. Do Turnieju Piłkarskiego przystąpiły trzy drużyny.  Mecze sędziowali absolwenci  Gimnazjum.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna „Są gorsi” w składzie: Patryk Jedynak, Piotr Nowak, Kamil Siwy, Dominik Niedźwiedź. Drugie miejsce zajęła drużyna „Gwiazdki” w składzie: Jakub Kowalczyk, Tomasz Krypel, Szymon Sendor, Patryk Jaszczur. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna  „Wróbelki” w której skład wszedł: Patryk Kociński, Maciej Korzec, Klaudia Kmiecik oraz Krystian Wróbel.

Najlepszym zawodnikiem Turnieju okazał się Piotr Nowak, a najlepszym bramkarzem został Patryk Kociński.

Na zakończenie zawodnicy utworzyli dwie drużyny mieszane składające się z gimnazjalistów oraz absolwentów i zagrali towarzyski mecz.

Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak razem z prezesem UKS-u „Nadwiślanka” Alicją Witkoś-Kłos wręczyły puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane z programu Świętokrzyska Akademia Sportu.

Wszystkie imprezy sportowe zorganizowane w czasie ferii zimowych przez UKS „Nadwiślanka” fotografowała Daria Lesiak z pomocą Ingi Stadnickiej oraz Natalii Bątkowskiej.

04 lutego 2014

SPORTOWE ZAJĘCIA  FERYJNE

We wtorek dn. 4.02.2014r. jako alternatywa spędzania wolnego czasu zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla młodszych uczniów, którzy przez pierwszy semestr uczestniczyli w zajęciach „Szkółki Piłkarskiej” prowadzone przez p. Alicja Witkoś-Kłos.

Na początku odbyła  się lekcja otwarta dla rodziców. Podczas tych zajęć rodzice mogli podziwiać swoje pociechy w zmaganiach piłkarskich. Na koniec odbył się mecz uczniowie kontra rodzice. Świetną zabawę zakończono rozdaniem nagród oraz dyplomów ufundowanych przez Świętokrzyski  Urząd Marszałkowski  na zakończenie projektu „Świętokrzyska Akademia Sportu” realizowanego przez UKS „Nadwiślanka” jako projekt „Start po Zdrowie”.

 

 

04 lutego 2014

ZAJĘCIA PLASTYCZNO – TECHNICZNE – „MALI  ARTYŚCI”

W dniu 4 lutego 2014 r. odbyły się zajęcia dla uczniów i uczennic klas IV – VI. Dzieci przygotowały scenariusz teleturnieju muzycznego, który zostanie zaprezentowany wszystkim uczniom po powrocie z ferii zimowych. Wraz z opiekunkami: p. Małgorzatą Żydowską, p. Izabelą Włosowicz, p. Kingą Maj, p. Ireną Kłos oraz p. Barbarą Niedzielą uczniowie wykonali dekorację i ćwiczyli całość przygotowanego przez siebie programu. W drugiej części zajęć dzieci wykonały prace plastyczne „Zimowy krajobraz”.

 

03 lutego 2014r

FERYJNY TURNIEJ

W dniu 03.02.2014 w Szkole Podstawowej w Opatowcu odbył się Feryjny Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu. W zawodach wzięły udział trzy drużyny:

1. SP Opatowiec: Bartosz Niedźwiedź, Daniel Niedźwiedź, Dominik Kociński, Hubert Kmiecik, Miłosz Krawczyk, Jakub  Szabla.

2. Real Opatowiec : Bartosz Dybała, Norbert Pazur, Bartosz Kościółek, Krystian Leks, Jakub Kłos.

3. KS Rogów: Jakub Madej, Kinga Oracz, Maciej Cugowski, Michał Kowalczyk, Jakub Niedźwiedź.

W rozgrywkach piłki siatkowej I miejsce zajęła drużyna Real Opatowiec , II miejsce SP Opatowiec, III miejsce KS Opatowiec.

W turnieju piłki nożnej I miejsce zdobyła drużyna Real Opatowiec, II miejsce SP Opatowiec, III miejsce KS Rogów

Najskuteczniejszym  strzelcem okazał się Bartosz Kościółek, a najlepszym bramkarzem- Bartosz Dybała. Kinga Oracz otrzymała nagrodę dla najlepszej zawodniczki turnieju. Dla wszystkich uczestników czekały nagrody i słodycze. W tym dniu także uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w grach planszowych oraz pracach plastycznych. Uczennice Gabriela Włosowicz  i Wiktoria Maj wykonały plakat na temat „Bezpieczne ferie zimowe”.

08 lutego 2014

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół

8 lutego 2014 r. odbył się w Zespole Szkół w Opatowcu Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu. Do Turnieju zgłosiło się 5 zawodników: Dominik Niedźwiedź, Piotr Kowalczyk, Piotr Wieloch, Arkadiusz Kuroń, Lesław Rajtar.  Turniej rozgrywano równolegle do Turnieju Piłki Siatkowej, dlatego turniejem zainteresowali się również siatkarze. W wyniku sportowej rywalizacji i ciekawych roszad  wyłoniono  spośród startujących szachistów zwycięzców.

I miejsce: Piotr Kowalczyk

II miejsce: Lesław Rajtar

III miejsce: Dominik Niedźwiedź

IV miejsce : Piotr Wieloch

V miejsce: Arek Kuroń

Zwycięzcy otrzymali z rąk p. Elżbiety Szczęsnej- Kusak,  Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu puchary i nagrody. Wszyscy startujący  w Turnieju szachiści otrzymali pamiątkowe medale.

Zdjecia z Turnieju Szachowego

Zdjecia

 

 W Szkole Podstawowej w Krzczonowie

W czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Krzczonowie organizowane były zajęcia, podczas których wszyscy chętni uczniowie pod opieką nauczycieli mogli przyjemnie, w gronie rówieśników spędzić wolny czas. Zajęcia były zróżnicowane oraz dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Jak zawsze dużo pozytywnych emocji wywołały rozgrywki sportowe oraz gry i zabawy ruchowe. W ramach ćwiczeń umysłu uczniowie mogli pograć w warcaby, szachy oraz rozwiązywać rebusy językowe. Nie zabrakło również zajęć w pracowni komputerowej i z tablicą interaktywną, na które przygotowane były multimedialne programy edukacyjne oraz gry dostosowane do wieku. Kilka śnieżnych i mroźnych dni było z kolei wspaniałą okazją do zimowych zabaw na śniegu. Zaś miłym akcentem kończącym ferie była zabawa choinkowa.

Zdjecia

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

24 lutego 2014 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 lutego 2014 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 24 stycznia 2014r.
 4. Omówienie funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  MAXMED Sp.
  z o.o., Filia w Opatowcu po likwidacji SZPOZ.
 5. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Opatowiec za 2013 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/2007 Rady Gminy Opatowiec z dnia 07.09.2007r. w sprawie deklaracji przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Biuletyn Informacyjny z życia Gminy Opatowiec Nr 3

20 lutego 2014 | informatyk

Dodaj komentarz

Uroczyste wręczenie odznaki „ Złotego pióra” w Zespole Szkół w Opatowcu

20 lutego 2014 | informatyk

W dniu 17 lutego 2014 r w Szkole Podstawowej w Opatowcu odbyło się uroczyste wręczenie  odznaki  „ Złotego pióra”. Otrzymują ją każdego  roku  uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki  w nauce i zachowaniu. W I semestrze   w  grupie najlepszych znalazło się 31 uczniów. Są to:

Kl.I

Wojciech Dusza

Dominik Kupisz

Karolina Krzak

Martyna Jachna

Kacper Cugowski

Antonina Salamon

Magdalena Niedźwiedź

 

KL.II

Maja Klita

Gabriela Pobiega

Julia Jabłońska

Emilia Kornaś

Małgorzata Kowalczyk

Marcin Tomasik

 

KL.III

Paulina Pietrzyk

Izabela Dybek

Gabriela Król

Gabriela Włosowicz

Nikola Kozioł

Klaudia Sojka

Oliwia Madej

Kacper Bartoszek

KL.IV

Jakub Kłos

Oskar Jabłoński

Julia Jachna

Dawid Majka

Jakub Niedźwiedź

 

KL.V

Wiktoria Maj

Emilia Kozioł

Michał Kowalczyk

 

KL.VI

Miłosz Krawczyk

Bartosz Dybała

Wszyscy uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

                                                                

 

Dodaj komentarz

Spotkanie Noworoczne Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu

19 lutego 2014 | admin1

Duża Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Opatowcu w dniu 16 lutego 2014 roku gościła członków Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu z okazji spotkania noworocznego.

Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Koła Pan Andrzej Kłos, który po przywitaniu Seniorów, przedstawicieli samorządu gminnego w osobach Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy i Michała Szczerby Przewodniczącego Rady Gminy oraz zaproszonych gości złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Życzenia złożyli również Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, którzy do powinszowań dołączyli upominki dla Koła.

Po oficjalnym otwarciu spotkania Seniorzy i zaproszeni goście  zostali poczęstowani  daniami przygotowanymi przez Członkinie Koła.

Miła atmosfera przebiegała przy „wspomnieniach” recytowanych i śpiewanych i trwała do późnych godzin nocnych.

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

19 lutego 2014 | admin1

Zaproszenie na VII Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie

Dodaj komentarz

Sukcesy uczniów z Zespołu Szkół w Opatowcu na XII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Solcu-Zdroju

18 lutego 2014 | informatyk

W dniu 25 stycznia 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju odbył się XII Przegląd Kolęd i Pastorałek. W bieżącej edycji w przeglądzie wzięło udział ponad 100 uczestników, a zgromadzona publiczność wręcz nie mieściła się na sali. W konkursie uczestniczyli artyści ze szkół z Solca-Zdroju, Zborowa, Wełnina, Kikowa, Pacanowa, Wiślicy, Nowego Korczyna i po raz pierwszy z Opatowca, przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju oraz Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy. Uczestnicy prezentowali się w siedmiu kategoriach, a oceniało ich 4-osobowe jury. Uczennice Zespołu Szkół w Opatowcu oczywiście nie wróciły bez miejsc na podium.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:

 • soliści:

– I miejsce zajęła Nikola Wróbel

 • zespoły

– I miejsce zajął duet Emilia Kozioł i Nikola Kozioł

W kategorii gimnazjum:

 • zespoły

- I miejsce zajął duet Klaudia Kozioł i Natalia Bątkowska

Dziewczynki zostały przygotowane przez Pana Wiesława Tomala.

Gratulujemy !

Dodaj komentarz

Podpisanie pre-umów na termomodernizację szkół

14 lutego 2014 | informatyk

Ponad 36,6 mln złotych – to kwota dofinansowania, jaką otrzyma łącznie 7 beneficjentów jednego z ostatnich konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się podpisanie pre-umów na realizację zadań w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. W spotkaniu uczestniczyli Adam Jarubas Marszałek Województwa i Kazimierz Kotowski Członek Zarządu Województwa.

Dofinansowania projektów realizowanych w ramach zawartych dziś pre-umów wynoszą 80% kosztów kwalifikowanych.

- Mamy teraz nieco mniej okazji, aby się spotykać, kończy się okres programowania, cieszymy się jednak, że państwo, jako ci najbardziej wytrwali, podpisują dziś pre-umowy. Większość tych projektów dotyczy termomodernizacji, która obejmie aż 45 budynków użyteczności publicznej. Oszczędność energetyczna jest niezwykle ważną wartością w przyszłym okresie programowania. Jesteście zatem państwo w pewnym sensie prekursorami projektów nowej perspektywy – mówił do zgromadzonych marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

- Kwalifikowana wartość projektu wynosiła 5 mln zł, stąd w niektórych przypadkach pojawiła się konieczność tworzenia partnerstw pomiędzy tymi, których inwestycje były zbyt małe aby zakwalifikować się do programu. Inwestycje zakończą się w pierwszej połowie 2015 roku – wyjaśniał zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego,Przemysław Janiszewski.

- Finalizujemy środki, które mamy do zainwestowania w perspektywie 2007-2013. Jest to jeden z ostatnich konkursów. Chodziło w nim o oszczędne gospodarowanie. Dziękuję pracownikom naszych departamentów ale też beneficjentom za współdziałanie. Będzie ono kluczowe w nowej perspektywie finansowej – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

- Bardzo cieszy mnie to, że przygotowując wnioski tworzyliście państwo wokół siebie partnerstwa, widać było skłonność do kompromisów, byliście dla siebie otwarci – dodał marszałek Adam Jarubas.

W Gminie Opatowiec w ramach prac modernizacyjnych planuje się wykonanie w 2014 roku w:

Zespole Szkół w Opatowcu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),

Szkole Podstawowej w Krzczonowie,

Gminnym Ośrodka Sportu (sala gimnastyczna) w Opatowcu.

m.in.: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, położenie nowej elewacji na ścianach zewnętrznych (tynk), wymianę niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników.

Dodaj komentarz

Nowe place zabaw dla dzieci przy szkołach w Opatowcu i Krzczonowie

14 lutego 2014 | informatyk

W 2014 roku na terenie Gminy Opatowiec powstaną dwa nowe place zabaw:  przy Zespole Szkół w Opatowcu i przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Zostaną wyposażone w nowoczesne i bezpieczne dla wszystkich dzieci zabawki wielofunkcyjne.

Kompozycja placu zabaw przy w Opatowcu to huśtawka równoważna, piaskownica, sprężynowce, a także zestaw zabawowy w skład którego wejdą: zjeżdżalnie, drabinki, podesty i wieże zabawowe. W ramach tego zadania zostanie wykonana również przebudowa wewnątrz obiektu szkolnego (m.in. sanitariaty).

Plac zabaw w Krzczonowie przewiduje przygotowanie i montaż zestawu zabawowego (podesty, zjeżdżalnie, ścianki oraz wieże zabawowe), huśtawki równoważnej, piaskownicy, sprężynowców oraz kolorowego domku do zabaw, całość inwestycji dopełni ułożenie nowoczesnej, kolorowej i bezpiecznej nawierzchni.

W dniu 13 lutego 2014 roku Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty -Skarbnika Gminy podpisał umowę umowę o sfinansowanie zadania w ŚBRR w Kielcach. Wartość zadania (obydwa place zabaw) wyniesie 173 542 zł. i w całości będzie pokryta ze „środków europejskich”, pozyskanych przez Gminę Opatowiec z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dodaj komentarz

XXII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy

10 lutego 2014 | informatyk

XXII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec odbył się tradycyjnie  w zimowe ferie  w Zespole Szkół w Opatowcu w dniu 8 lutego 2014 roku.

Na otwarcie turnieju w nowej i wyremontowanej sali gimnastycznej  po raz pierwszy zatańczyły dziewczynki szkolnego zespołu  Cheerleaderek„ SMERFETKI”, zachęcając w ten sposób drużyny do sportowej rywalizacji.

W tym roku do turnieju przystąpiło 10 drużyn, które podzielono na 2 grupy:

Grupa A

Szreniawa Ławy

Leon Wyszogród

Kaziki Krzczonów

Hercules Ksany

OSP Mistrzowie

 

Grupa B

Krzczonów 07

Dream Team

Plus 35B

FC Kęsów

Strumyk Rzemienowice

W każdej grupie drużyny rozegrały mecze „ każdy z każdym” i w ten sposób do  półfinału zakwalifikowano po dwie drużyny z każdej grupy, tj. Kaziki Krzczonów, Krzczonów 07, Plus 35B, OSP Mistrzowice.

W finale drużyny zmierzyły się w ostrej sportowej rywalizacji.

Po raz pierwszy na najwyższym miejscu na podium stanęła drużyna Kaziki Krzczonów w składzie: Kazimierz Kuroń, Arkadiusz Kuroń, Konrad Kuroń, Piotr Wieloch, Piotr Job, Marian Gielmuda, Tomasz Skrzyński

II miejsce zajęła od kilku lat nie pokonana  drużyna OSP Mistrzowice w składzie: Dariusz Grzesik, Rafał Kański, Piotr Grzywna, Rafał Grzesik, Łukasz Kryca, Wojciech Dzięcioł, Marcin Kryca, Paweł Książek, Jarosław Tomal.

III miejsce zajęła drużyna Plus 35B w składzie:  Michał Szczerba, Piotr Kusak, Benedykt Ceś, Paweł Kozanecki, Marcin Kowalczyk, Piotr Kowalczyk, Piotr Charzewski, Jacek Opiatowski, Bartosz Kościółek.

IV miejsce zajęła drużyna  – Krzczonów 07

Z rąk Organizatora Turnieju Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka  każda drużyna otrzymała puchar, dyplom, medale  i nagrody rzeczowe. Nagrody pomagali wręczać również Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba, Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz Radny Gminy Henryk Kryca.

Organizatorzy przyznali również nagrody w  następujących  kategoriach:

-  „Gra Fair Play”  dla drużyny OSP Mistrzowice- puchar od Przewodniczącego Rady Gminy Michała Szczerby

-  „ Objawienie Turnieju” dla Dominika Sochonia

-  „Najlepsza Zawodniczka” dla Justyny Sobczyk

-  „Najlepszy Zawodnik” dla Marcina Kowalczyka

-  „Najlepiej Rozgrywający” dla Damiana Skwarka

-  „Najmłodszy Zawodnik”  dla Bartosza Kościółka

-  „Najaktywniejszy Sędzia” dla Tomasza Skrzyńskiego

-  „Najskuteczniejszy Kibic” dla Mariana Grzesika

Obsługę i pomoc w czasie trwania turnieju zapewnili: Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Monika Kościółek, Alicja Witkoś-Kłos– nauczycielki wychowania fizycznego oraz Stanisław Tomal – Pracownik Urzędu Gminy w Opatowcu.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec cieszy się  bardzo dużym zainteresowaniem. Mecze rozgrywane były w duchu sportowej rywalizacji i na bardzo wysokim poziomie.

Turniej został zrealizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Dodaj komentarz