Charbinowice

22 lutego 2011 | admin

CHARBINOWICE
sołtys: Chałon Waldemar
tel.(41) 35-13-006
e-mail:soltys-charbinowice@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców: 194

Rys historyczny:
W XIII w. Cherubinowicy. Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej czyli imienia lub przezwiska) Cherubin. Zanotowana w zrodlach w 1278 r. postaci Cherubinouici. W 1386 r. – Charbinowicze, w 1787 r. – Charbinowice. W 1278 r. ksiądz Leszek Czarny potwierdza kupno wsi przez komesa Klemensa, miecznika sandomierskiego za 150 grzywien. Nadaje mu sądownictwo w tej wsi i uwalnia ją od ciężarów prawa polskiego. Do połowy XV w. wieś jest w rękach rycerskiego rodu Charbinowskich. W połowie  XV w. dziedzicem jest Stanisław z Tęczyna herbu Topor. Kolejnymi właścicielami wsi byli: Stanisław herbu Sulima(1410), Piotr Włodkowicz, cześnik krakowski (1410), Bartosz z Ogrodzieńca, podkomorzy sandomierski 1423), Piotr z Charbinowic, podstoli Iwowski (1425), zaś w 1579 r. Jadwiga Dębicka.Według „Liber beneficiorum” Jana Długosza wieś miała wówczas 5 pięć i pół łanów  kmiecych i karczmę, z których dziesięcinę pobierał scholastyk wiślicki, Folwark dawał dziesięcinę kościołowi w Sierosławicach. W 1827 r. wieś liczyła 35 domów i 209 mieszkańców, w 1997 r. – 79 domów i 240 mieszkańców. Według ,,Słownika Geograficznego” z 1880 r. we wsi był folwark, 42 osady włościańskie, młyn wodny oraz ,,bogate pokłady dobrego torfu”. Wieś podlegała wówczas pod sąd gminny, okręg IV i stacje pocztową  w Koszycach. Wchodziła w skład gminy Bejsce. Po II wojnie światowej – do Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzczonowie. Parafia Sokolina.Części wsi: Gościniec, Korea, Podkrzczonow, Ulica. Do 1937r. we wsi znajdował się cmentarz wojenny 1914-1915 i obejmował 30 mogił żołnierskich. Spoczywało w nich 122 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 8 rosyjskiej. W 1937r. poległych ekshumowano i przeniesiono na cmentarz wojenny w Opatowcu.