Chwalibogowice

22 lutego 2011 | admin

CHWALIBOGOWICE
sołtys:Boksa Mirosław
tel.(41) 35-18-475
e-mail:soltys-chwalibogowice@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców: 146

Rys historyczny:
Dawniej Falibogowice,od nazwy osobowej Chwalibog. Zanotowana w 1400 r. jako Falibogouice,w dzisiejszej formie Chwalibogowice w 1787 r. Liczne znaleziska z okresu neolitu, a także ślady osady wczesnośrednio¬wiecznej .
W 1400 r. właścicielem wsi był Mikołaj Żelazny ze Skotnik. W doku¬mencie z 1418 r. – wieś królewska. Według lustracji województwa sando¬mierskiego z lat 1564-1565 we wsi było 9 kmieci osiadłych, korzystają¬cych z wyrębu leśnego, karczma, młyn z dwoma kołami na rzece Odrowąs. Lustracja z 1789 r. wymienia 11 ról kmiecych, kmiecie odrabiają pańszczyznę przez dwa dni w tygodniu z czworgiem bydła, dwa młyny nad stawami oraz karczmę. Wieś należała do starostwa wiślickiego. W 1827 r. było tu 33 domy, 223 mieszkańców, w 1997 r. – 61 domów i 165 mieszkańców. We¬dług „Słownika Geograficznego” z 1880 r. była to wieś rządowa należąca do gminy Winiary Wiślickie. Posiadała dwa młyny wodne i szkołę począt¬kową. Parafia Opatowiec. W okresie PRL – gromada Opatowiec.Części wsi: Górki, Góry, Kolonia Kraśniowska, Piachy, Podeksanie, Podgórze, Stara Wieś.