Kamienna

22 lutego 2011 | admin

KAMIENNA
sołtys: Domoń Tadeusz
tel.(41) 35-17-262
e-mail:soltys-kamienna@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców: 267

Rys historyczny:
Nazwa określająca rodzaj gleby. W „Liberbeneficiorum” Długosza zapi¬sana jako Kamyona. W 1827 r. było tu 18 domów, 175 mieszkańców, w 1997 r. – 90 domów i 336 mieszkańców. „Słownik Geograficzny Króle¬stwa Polskiego” z 1882 r.(UII) podaje, że jest tu folwark liczący 662 mor¬gi, dwa budynki murowane, 12 drewnianych, wieś liczyła wówczas 3 8 osad z gruntami o powierzchni 176 mórg.Gmina Wawrowice, parafia Sokolina. W okresie PRL – gromada Krzczonów. Części wsi: Bródek Wąski, wymieniony w „Słowniku Geograficznym” z 1880 r. jako oddzielna wieś Bródek (Wąski – pochodzi od przystanku kolejki wąskotorowej) oraz Góry Kolońskie. Obiekty fizjograficzne:Dzielnica – łąki, nieużytki, wzniesienia Góry Kolońskie – pola Maćkowska Góra – wzgórze, pola Wawrowskie – pola Wikliska – łąki.
We wsi znajduje się figura przydrożna z rzeźbą kamienną Chrystusa Fra¬sobliwego o charakterze barokowym, na postumencie z 1851 r.