Kocina

22 lutego 2011 | admin

KOCINA
sołtys:Pluta Marek
tel.(41) 35-17-048
e-mail:soltys-kocina@opatowiec.pl

strona internetowa:  www.kocina.pl

Liczba mieszkańców:442

Rys historyczny:
Od nazwy osobowej Kot, w źródłach zapisana jako Koczina (1398) oraz : Cocyna (1489). Wieś będąca własnością królewską. Od 1302 r. we włada¬niu rycerza Jerzego Grabca herbu Grabie. Rodzina Grabców przyjęła nazwisko Kociński. W 1403 r. Piotr i Jan Kocińscy ufundowali kościół, który miał patronat królewski. W -1666 r. król Jan Kazimierz przekazał prawo patronatu kolegiacie wiślickiej i magistratowi miasta Wiślicy. W 1489 r.  król Kazimierz Jagiellończyk na Kocinie zabezpieczył 100 grzywien na i rzecz Mikołaja Synowca z Sędowic, burgrabiego krakowskiego i starosty tęczyńskiego, tudzież Tomasza Buszkowskiego. Według Długosza wieś miała 14 łanów kmiecych i karczmę. Dziesięcinę do 14 grzywien dawano prepozyturze wiślickiej. Były też dwa folwarki i 6 zagrodników. Dziesięci¬nę do 6 grzywien dawano plebanowi. W 1579 r. wieś królewska miała 12 osad, 9 łanów, 4 zagrodników, 4 komorników, trzech ubogich. W 1587 r. na terenie Kociny odbył się zjazd szlachty, na którym zatwierdzono elekcję Zygmunta III Wazy. Zjazd ten uprzednio zaplanowano w Wiślicy, jednak nie mógł się tam odbyć, gdyż miasto zajęli stronnicy austriackiego arcy-księcia Maksymiliana. Według lustracji województwa sandomierskiego z 1789 r. we wsi było 16 ról kmiecych na których było 24 gospodarzy. Koci-na należała do starostwa wiślickiego. Według „Słownika Geograficznego” z 1883 r. parafia (jednowioskowa) liczy¬ła 617 dusz, wchodziła w skład deka¬natu Pińczów. Wieś należała wówczas do gminy Czarkowy. W PRL – gro¬mada Krzczonów. W 1997 r. -139 domów i 485 mieszkańców. Części wsi – Gościniec, Kresy, Pi¬sarka, Podkamienan, Stara Wieś, Wierzchowina.