Kraśniów

22 lutego 2011 | admin

KRAŚNIÓW
sołtys:Boksa Mirosław
tel.tel.(41) 35-18-475
e-mail:soltys-chwalibogowice@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców: 54

Rys historyczny:
Od nazwy osobowej Kraśny, wieś zanotowana przez Długosza jako Krasznyow. Znaleziska z okresu neolitu, a także ślady osady wczesnośredniowiecznej. Własność biskupów krakowskich. Był tu także dział królewski. Według lustracji województwa sandomierskiego z 1564-65 było tu dwóch kmieci królewskich, natomiast rejestr poborowy z 1579 r. nie wymienia kmieci królewskich. Spis z 1827 r. wymienia Kraśniów jako wieś rządową, liczącą 19 domów, 107 mieszkańców. „Słownik geograficzny” z 1902 r. podaje, że wieś ma 24 osady, 197 mórg, gmina i parafia Opato-wiec. W PRL – gromada Opatowiec. W 1997 r. było tu 17 domów i 50 mieszkańców. Części wsi:Kraśniów – Kolonia.