Ksany

22 lutego 2011 | admin

KSANY

sołtys: Szumilas Jarosław
tel.(41) 35-18-143
e-mail:soltys-ksany@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców:212

Rys historyczny:
Pochodzenie nazwy niejasne. Wieś zapisana w 1275 r. w formie Xane, jako własność klasztoru Cystersów w Wąchocku. W 1418 r. Xanij – własność biskupów krakowskich, u Długosza Xany. Scholastyk sandomierski posiadał tu jeden łan, płacąc dwie grzywny czynszu. W 1579 r. płacą tu od 17 osadników, 8 i pół łana, 4 zagrodników, 9 komorników, 8 ubogich, 3 rzemieślników, 1/4 łana. Według lustracji z 1789 r. również wieś duchowna. Spis z 1827 r. określa Ksany jako wieś rządową Iiczącą63 domy i 382 mieszkań¬ców. W 1861 r. miały tu miejsce rozruchy chłopskie polegające na odmowie pańszczyzny. W 1884 r. wieś liczyła 86 osad, 439 morgów, folwark miał 553 morgi (402 roli, 40 łąk i 42 lasu). We wsi znajdowała się szkoła elementarna. Gmina Opatowiec, parafia Stary Kor-czyn. W PRL – gromada Opatowiec.Znaleziska z okresu neolitu. W1989 r. na placu, gdzie na przełomie XIX i XX w. znajdowała się szkoła wiejska, odsłonięto Pomnik Legionisty 1914, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939-1945.W 1997 r. były tu 93 domy i 252 mieszkańców.
Części wsi – Bzików, Kolonia, Kresy, Stara Wieś.