Mistrzowice

24 lutego 2011 | admin

MISTRZOWICE
sołtys:Książek Grażyna
tel.(41) 35-18-365
e-mail:soltys-mistrzowice@opatowiec.nazwa.pl

Liczba mieszkańców: 67

Rys historyczny:
W źródłach także Mistrowice, od nazwy osobowej Mistrz. Wieś zanotowana w 1397 r. jako Mistrzowicze. W XV w. połowa wsi należała do pro¬boszcza wiślickiego, który miał tu swój folwark i trzech zagrodników. Dzie¬dzicem drugiej połowy był Jakub Kociński h.Grabie, także dziedzic części Kociny; z tej połowy dziesięcina szła do kościoła w Kocinie, z jednego zaś pola brał biskup krakowski (Długosz). Według regestru poborowego po¬wiatu wiślickiego z 1508 r. Jan Królewski, właściciel Proski (dziś Pruska) i części Mistrzowie płacił 22 grosze od 9 dymów. W 1827 r. było tu 19 domów i 112 mieszkańców, w 1997 r. – 28 domów i 84 mieszkańców. Według „Słownika Geograficznego” z 1885 r. – gmina i parafia Opatowiec. W PRL – gromada Opatowiec.