Podskale

24 lutego 2011 | admin

PODSKALE
sołtys:Korzec Zdzisław
tel. 0504-529-798
e-mail:soltys-podskale@opatowiec.nazwa.pl

Liczba mieszkańców:143

Rys historyczny:
Nazwa określająca położenie wsi: pod skałą. Wsi o tej nazwie nie wy¬mieniają spisy kościelne od Długosza po XVIII w., nie wymienia jej także spis z 1827 r. (prawdopodobnie było to wówczas przedmieście Opatowca). W „Słowniku Geograficznym” z 1887 r. znajduje się lakoniczna wzmian¬ka: „Podskale, pow. pińczowski, gmina i parafia Opatowiec.” W 1997 r. było tu 59 domów i 147 mieszkańców. Nazwa części wsi – Rzeczyska.