Senisławice

24 lutego 2011 | admin

SENISŁAWICE
sołtys:Małek Stefan
tel.(41) 35-18-438
e-mail:soltys-senislawice@opatowiec.nazwa.pl

Liczba mieszkańców: 137

Rys historyczny:
Dawniej Sędzisławice. Zapisane w 1579 r. w formie Sendzislawicze. Znaleziska archeologiczne z okresu neolitu, a także ślady osadnictwa wcze¬snośredniowiecznego. Wieś królewska, wchodząca w skład starostwa Korczyńskiego, miała w 1579 r. 7 osad, 3 i pół łana, 20 zagrodników z ogrodami, 9 ubogich i jednego rzemieślnika. Ponadto karczma i jezioro, z którego płacą 36 groszy. Płacą także „od brzega wiślnego”. Z „Lustracji wojewódz-sandomierskiego w 1789 r.” dowiadujemy się: „W tej wsi kmiecych ról 1. Na tych zastaliśmy gospodarzy nro 16, którzy równą pańszczyznę jak w Winiarach robią dwa dni w tydzień czworgiem bydła. Zagrodników in iro l, którzy po dniu jednym w tydzień pieszo robią. Karczma w tej wsi liezajezdna, z drzewa na węgieł budowana, słomą poszyta, o jednej izbie i komorze, z piecem, kominem, oknami, powała i zamknięciem. Stawy tamże :zy, żadnego użytku nie przynoszące, z których jeden zupełnie spustoszaly Ina pastwisko obrócony, przy drugim zaś młyny. Dziesięcina snopowa wytyczna do Krakowa należy.” W 1827 r. – 19 domów i 326 mieszkańców. Według „Słownika Geograficznego” z 1889 r. – gmina Winiary Wiślickie, parafia Stary Korczyn, po-dat Pińczów. W PRL – gromada Opatowiec. W 1997 r. było tu 61 domów i 152 mieszkańców. Część wsi – Kmiecie.