Urzuty

24 lutego 2011 | admin

URZUTY
sołtys:Sojka Jan
tel.(41) 35-18-195
e-mail:soltys-urzuty@opatowiec.nazwa.pl

Liczba mieszkańców: 153

Rys historyczny:
Dawniej Urzut. Nazwa wsi pochodzi od słowa „urzut” – to, co zostało urzucone, więc jakiś nasyp, wał ochronny, grobla. Nazwa wsi tłumaczy więc usytuowanie rzeki przy ujściu Nidzicy do Wisły. W 1252 r. książę Bolesław Wstydliwy stwierdził w Urzutach akt sprzedaży wsi Ściborzyce nadDłubniąklasztorowi szczyrzyckiemu. Jan Długosz stwierdza, żellrzutki, wieś w parafii Opatowiec, własność klasztoru tynieckiego, miała siedem łanów kmiecych, z których płacono po jednej grzywnie, 20 jaj, 2 koguty, jeden ser. Dawano osep, odrabiano jeden dzień w tygodniu. Karczma z rolą płaciła osiem fertonów (ferton – 12 groszy) i cztery kapłony. Młyn dawał miarki. Wszystkie role dawały dziesięcinę wartości 12 grzywien klasztorowi tynieckiemu. Folwarku nie było. (Wg „Liber beneficiorum” 147-1480). Według regestru poborowego powiatu wiślickiego z roku 1579 opactwo płaciło tu od 12 osadników, sześciu łanów i dwóch biednych. W 1827 r. było tu 30 domów i 189 mieszkańców. W 1886 r. folwark Urzuty – Uściszowice o pow. 808 mórg, budynki murowane trzy, drewnianych 13, cegielnia. Wieś – gmina i parafia Opatowiec, dziś parafia Rogów. W PRL -gromada Przemyków.W 1997 r. – 50 domów i 179 mieszkańców.Części wsi: Krzywda, Legatka, Zaskale.