Wyszogród

24 lutego 2011 | admin

WYSZOGRÓD
sołtys: Rajtar Lesław
tel. 784-584-087
e-mail:soltys-wyszogrod@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców: 72

Rys historyczny:
- czyli gród Wysza. Nazwa związana z działalnością człowieka, informująca, że we wczesnym średniowieczu powstał tu gród, którego założycielem był Wysz. W źródłach zapisany w 1403 r. w formie Wissogrod. W połowie XV w. właścicielem wsi był Mściwój z Wyszogrodu. Wieś od czasów Długosza (1470-80) do roku 1579 należała do parafii Opatowiec, , później (także i obecnie) do parafii Rogów. Według regestru poborowego j powiatu wiślickiego z roku 1579 własność kasztelana sandomierskiego Sta-Inisława Szafrańca z Pieskowej Skały, miała 12 osad, cztery łany, czterech ; zagrodników z rolą, czterech chałupników i pięciu biednych. Od 1582 r. we władaniu Włocha Prospero Provany – dyrektora poczty, administratora żup krakowskich, bankiera (władał także Rogowem i Chrustowicami).W 1827 r. – 15 domów i 111 mieszkańców. Według „Słownika Geograficznego” z 1895 r. – powiat pińczowski, gmina Opatowiec, parafia Rogów. W PRL – gromada Opatowiec.W 1997 r. było tu 28 domów i 76 mieszkańców. Części wsi – Gościniec, Górny Wyszogród.