Wyniki wyborów sołtysów

25 lutego 2011 | admin

W przeprowadzanych obecnie wyborach  Sołtysów i Rad Sołeckich w  gminie Opatowiec prezentujemy pierwsze wyniki wyborów.

23.02.2011r.
1.Sołectwo Chwalibogowice – sołtysem został wybrany Pan Mirosław Boksa (brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Pater Ryszard – Przewodniczący
2. Kozioł Mirosław  – Członek
3. Zieliński Paweł – Członek

16.03.2011r.
2.Sołectwo Ksany – sołtysem został wybrany Pan Szumilas Jarosław, który otrzymał 20 głosów. Kontrkandydaci   Pani Misterka Teresa otrzymała 12 głosów i Pani  Pazur Marta otrzymała 7 głosów.

Rada Sołecka w składzie:
1. Szumilas Jarosław
2. Marcisz Zbigniew
3. Pietrzyk Zbigniew

3.Sołectwo Rogów – sołtysem została wybrana Pani Dybała Małgorzata  (brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Boksa Mieczysław – Przewodniczący
2. Mysiak Tomasz – V-ce Przewodniczący
3. Kawka Marek – Członek
4. Szabla Roman – Członek
5. Kurzyński Jacek – Członek

26.02.2011r.

4.Sołectwo Kocina – sołtysem został wybrany Pan Pluta Marek który otrzymał 75 głosów. Kontrkandydaci w osobach Kopeć Jan -30 głosów i Dynia Jerzy 36 głosów. Głosów ważnych 141.Głosów nieważnych 1.

Rada sołecka w składzie:
1.Dariusz Cieloch
2.Małgorzata Grudzień
3.Robert Domagała
4.Jerzy Dynia
5.Janusz Trojan
6.Janusz Cabaj

28.02.2011r.

5.Sołectwo Kobiela – sołtysem wsi został wybrany Pan Wiktor Kozioł który otrzymał 10 głosów. Kontrkandydat Pani Kasza Joanna otrzymała 3 głosy.

Rada Sołecka w składzie:
1.Kałuża Zdzisław
2.Majka Wiesław
3.Kański Rafał

6.Sołectwo Ławy – sołtysem został wybrany Pan Popiel Robert (brak kontrkandydata).

Rada Sołecka w składzie:
1. Niedźwiedź Janusz
2. Sacha Łukasz
3. Spirytus Józef

7.Sołectwo Rzemienowice – sołtysem został wybrany Pan Andrzej Krypciak. (brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Sekuła Piotr
2. Kupisz Michał
3. Kogut Rafał
4. Ciszewski Daniel
5. Krupa Dariusz

8.Sołectwo Mistrzowice – sołtysem została wybrana Pani Książek Grażyna (brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Dragan Ewa
2. Kryca Henryk
3. Dzięcioł Czesław
4. Grzywna Jarosław
5. Dzięcioł Tadeusz

1.03.2011r.

9.Sołectwo Krzczonów – sołtysem został wybrany Pan Marian Gruszka, który otrzymał 122 głosy.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Rusiecki Edward
2. Paluch Tomasz
3. Jarkiewicz Stanisław
4. Kociński Jarosław
5. Gruszka Marian
6. Woźniak Bogdan
7. Kuroń Kazimierz

10.Sołectwo Trębaczów – sołtysem została wybrana Pani Marzec Helena która otrzymała 8 głosów. Kontrkandydat Kowalski Zbigniew otrzymał 4 głosy.

Rada Sołecka w składzie:
1. Kawka Zdzisław
2. Korzyńska Halina
3. Chaber Stanisław

11.Sołectwo Charbinowice – sołtysem został wybrany Pan Chałon Waldemar (brak kontrkandydata).

Rada Sołecka w składzie:
1. Łudzik Zbigniew
2. Zamojski Grzegorz
3. Soja Robert

12.Sołectwo Chrustowice – sołtysem został wybrany Pan Kaczmarczyk Janusz, który otrzymał 14 głosów.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Sobczyk Katarzyna
2. Dzięcioł Halina
3. Kaczmarczyk Agnieszka

13.Sołectwo Wyszogród – sołtysem został wybrany Pan Rajtar Lesław, który otrzymał 10 głosów.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Cabaj Jolanta -przewodniczący
2. Stankiewicz Andrzej
3. Zuwała Franciszek
4. Brodko Piotr

02.03.2011r.

14.Sołectwo Kamienna – sołtysem został wybrany Pan Domoń Tadeusz, który otrzymał 46 głosów. 3 głosy przeciwko.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Kopciara Andrzej
2. Pobiega Zbigniew
3. Kozik Stanisław
4. Kłos Stanisław
5. Rumas Adam

15. Sołectwo Kęsów – sołtysem została wybrana Pani Anna Niedźwiedź.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Eugeniusz Błaszkiewicz
2. Jerzy Kmiecik
3. Rafał Nowak

04.03.2011r.

16.Sołectwo Senisławice – sołtysem został wybrany Pan Małek Stefan, który otrzymał 9 głosów. Kontrkandydat Pani Łabuz Bogusława otrzymała 4 głosy.

Rada Sołecka w składzie:
1. Szczepanek Jolanta – Przewodnicząca
2. Bugajska Janina – Członek
3. Porębski Leszek  – Członek

17.Sołectwo Opatowiec – sołtysem został wybrany Pan Alfred Minior.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Gwóźdź Jarosław
2. Kozanecki Stanisław
3. Gwiazda Wanda
4. Gwóźdź Wiesław
5. Charzewski Jan

18. Sołectwo Urzuty – sołtysem został wybrany Pan Sojka Jan, który otrzymał 23 głosy. Kontrkandydat Pan Ryszard Krupa otrzymał 10 głosów.

Rada Sołecka w składzie:
1. Kociński Andrzej -Przewodniczący
2. Grzesik Łukasz -  V-ce Przewodniczący
3. Sojka Jan – Członek

28.03.2011r.

19. Sołectwo Podskale – sołtysem został wybrany Pan Korzec Zdzisław.(brak kontrkandydata)

Rada Sołecka w składzie:
1. Nowak Janusz – Przewodniczący
2. Niedziela Zdzisław
3. Pituła Adam
4. Pudo Tomasz
5. Kwaśniewski Grzegorz